Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 5.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛIMIΤEΔ” αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την συνεδρίασή του νωρίτερα σήμερα.

Το πρόστιμο αφορά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2),  8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2), 17 (παρ. 1(β)) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.