Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στα ενημερωτικά των Dimand και Intralot

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της DIMAND, για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, προχώρησε και στην έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της Intralot για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως επίσης και του πληροφοριακού δελτίου της Ellaktor Holding σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Ελλάκτωρ Α.Ε.