Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως για το ομόλογο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε   το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 250.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως € 250 εκατ.