Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Έγκριση ενημερωτικού δελτίου της Attica Bank

Στην έγκριση του ενημερωτικού της Attica Bank προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, κατά την 970η/17.11.2022 συνεδρίασή του, το δ.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» για την εισαγωγή:

  • α) 271.448.946 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της και
  • β) των ισάριθμων νέων μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.