Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Δεν εμπλεκόμαστε και δεν χειραγωγούμαστε από επιχειρηματικές διενέξεις»

Αναφορικά με ορισμένα  δημοσιεύματα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ότι ασκεί τα καθήκοντά της με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, πάντοτε με αρτιότητα και  πληρότητα.

Εξετάζει, δε, όλες τις καταγγελίες, που αφορούν στη χρηματιστηριακή αγορά, με την αντικειμενικότητα και σοβαρότητα, που απαιτεί ο θεσμικός της ρόλος, εντός των χρονικών ορίων της νομοθεσίας, με αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων της.

Πλην όμως, είναι αυτονόητο και θα πρέπει να καταστεί σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως ανεξάρτητη εποπτεύουσα αρχή, δεν εμπλέκεται σε επιχειρηματικές διενέξεις και πολύ περισσότερο δεν χειραγωγείται από αυτές όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων της.

Greenhill – Kiloman για Ελλάκτωρ: Τα γεγονότα και οι ευθύνες των εποπτικών αρχών

Κύκλοι Reggeborgh: Greenhill και Kiloman προσπάθουν να πιέσουν εξωθεσμικά τις εποπτικές αρχές