Επίθεση με βόμβες μολότοφ στο Α.Τ Καισαριανής

Åðßèåóç ìå ÷åéñïâïìâßäá óôéò Ýîé ôá îçìåñþìáôá ôçò ÄåõôÝñáò 26 Öåâñïõáñßïõ 2018, êïíôÜ óôï Á.Ô. ÊáéóáñéáíÞò. Áðü ôçí åðßèåóç, ôñáõìáôßóèçêå åëáöñÜ óôá ðüäéá Ýíáò ïäçãüò ôáîß ï ïðïßïò îåêéíïýóå ôçí âÜñäéÜ ôïõ. Ç ÷åéñïâïìâßäá óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò åîåññÜãç ðåñßðïõ 30 ìÝôñá ìáêñéÜ áðü ôï Áóôõíïìéêü ÔìÞìá, óôç äéáóôáýñùóç ôùí ïäþí Óõâñéóóáñßïõ êáé ÖéëïëÜïõ. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Επίθεση με βόμβες μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής πραγματοποίησε, το μεσημέρι της Κυριακής, ομάδα αγνώστων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση έγινε από ομάδα περίπου 20 ατόμων, τα οποία βγήκαν από το σκοπευτήριο και κινήθηκαν προς το ΑΤ Καισαριανής.

Στη συνέχεια, οι δράστες προχώρησαν σε ρίψη μολότοφ και εξαφανίστηκαν, χωρίς να υπάρξει κάποια προσαγωγή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο μηχανές της ΕΛ.ΑΣ, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.