Επιτακτική ανάγκη στην χώρα μας να στηριχθεί και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Επενδύσεις και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Του Μελέτη Ρεντούμη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα σημαντικό ταξίδι στην Κίνα, με αρκετά κυβερνητικά στελέχη και με πλήθος επιχειρηματιών από μεγάλους Ομίλους της χώρας μας, με στόχο συμφωνίες με αντίστοιχες κινεζικές επιχειρήσεις, καθώς και την έλευση άμεσων ξένων επενδύσεων με νέα κινεζικά κεφαλαία στην χώρα μας.

Είναι σίγουρα κρίσιμο και κομβικό σημείο για την Ελλάδα, να δημιουργηθούν ισχυρές συμμαχίες στο επιχειρηματικό πεδίο με υπερδυνάμεις όπως η Κίνα, που αποτελούν μία τεράστια καταναλωτική αγορά τόσο για την χώρα μας όσο και για την ΕΕ.

Είναι γεγονός ότι τόσο η Κίνα, με την επένδυσή της στο λιμάνι του Πειραιά μέσω της Cosco αλλά και άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, έχουν αναγνωρίσει την γεωστρατηγική θέση της χώρας και την αντιμετωπίζουν ως πόλο σταθερότητας στην ΝΑ Μεσόγειο, ενώ σταθερά προσπαθούν να αυξήσουν τις θέσεις τους σε μεγάλα έργα υποδομής, όπως μεταφορές και τηλεπικοινωνίες, με απώτερο στόχο την ευρύτερη αγορά της Ευρώπης.

Παρόλα αυτά είναι επιτακτική ανάγκη στην χώρα μας να στηριχθεί, πέραν των μεγάλων έργων υποδομής και των άμεσων ξένων επενδύσεων, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, μέσα από την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές.

Οι μεγάλες και στρατηγικές επενδύσεις με βάση τις πρωτοβουλίες της νέας κυβέρνησης, είναι σίγουρα προς την σωστή κατεύθυνση και αποτελούν την βάση για την ανάκαμψη της χώρας μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής συρρίκνωσης. Δεν είναι βέβαιο όμως ότι αυτό αρκεί, δεδομένου ότι το άνω του 80% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα απασχολώντας μέχρι 50 υπαλλήλους, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται πολύ σημαντική προσπάθεια από την κυβέρνηση όσον αφορά τους κλάδους που απαρτίζουν την οικονομία, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες πηγές χρηματοδότησης, την πρόσβαση σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία από την ΕΕ, καθώς και να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα συγχωνεύσεων όπου είναι εφικτό, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να μπορούν έτσι να εξάγουν ευκολότερα τα προϊόντα τους στο εξωτερικό δημιουργώντας έτσι συνθήκες ανάπτυξης για την χώρα.

Η ενίσχυση λοιπόν του εσωτερικού ανταγωνισμού με σαφείς κανόνες για όλους αλλά και τα κίνητρα για επιπλέον παραγωγή που θα διοχετεύεται στο εξωτερικό, θα αλλάξει σταδιακά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, όπου θα περάσει σε μία νέα εποχή αυτοματοποίησης, αυτάρκειας όσον αφορά τις εσωτερικές της ανάγκες, αλλά και αισθητής βελτίωσης του ισοζυγίου τρεχουσών  συναλλαγών μέσω της υποκατάστασης των εισαγωγών με αντίστοιχες εξαγωγές, όπου η χώρα είτε έχει ήδη κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα ή δύναται να το αναπτύξει τα επόμενα χρόνια, με το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο και τις κατάλληλες κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Είναι καιρός, η πραγματική οικονομία να λειτουργήσει προς όφελος όλων των πολιτών, ώστε να έχει και νόημα η έννοια του κοινωνικού μερίσματος που μπορεί να διαμοιραστεί σε συμπολίτες και αδύναμες κοινωνικές τάξεις που χρήζουν άμεσης στήριξης.

Προϋπόθεση βέβαια για να λειτουργήσουν τα παραπάνω, είναι η σταδιακή αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους καθώς και η επανατοποθέτηση του τραπεζικού τομέα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αύξηση των χορηγήσεων, ιδίως στους κλάδους εκείνους, που δημιουργούν υπεραξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος τραπεζικός