Επιστολή Στουρνάρα στις τράπεζες – Απάντηση στις ενστάσεις που εγείρουν στον νέο Πτωχευτικό

Στουρνάρας

Καθησυχαστική στις ανησυχίες των τραπεζών για τις επιπτώσεις του επικείμενου νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την πτώχευση, εμφανίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Παίρνοντας αποστάσεις από τις θέσεις των τραπεζών για τις εκτιμώμενες επιπτώσεις του νέου πλαισίου αφερεγγυότητας στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως αυτές ποσοτικοποιούνται στη μελέτη της Deloitte, ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας συστήνει στις τράπεζες να αναμένουν την τροποποιημένη εκδοχή του νέου νομοσχεδίου που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση και τις διαβεβαιώνει ότι η ΤτΕ θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στις σχετικές διαβουλεύσεις με στόχο την αρτιότερη κατάρτιση των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Με επιστολή του που απευθύνεται στον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργο Χαντζηνικολάου, και φέρει ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 2020, ο διοικητής της ΤτΕ απαντά στην επιστολή της ΕΕΤ της 18ης Σεπτεμβρίου, με την οποία οι τράπεζες εξέφραζαν τις ενστάσεις τους έναντι του επικείμενου νέου νόμου, φοβούμενες ότι ανοίγει “παράθυρο” για εκ νέου καταστρατήγηση της κουλτούρας πληρωμών. Στην επιστολή αυτή, οι τράπεζες επικαλούνταν στοιχεία έρευνας που εκπόνησε η Deloitte και τα οποία κάνουν λόγο για νέα κόκκινα δάνεια της τάξεως των 10 δισ. ευρώ εξαιτίας του νέου πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και την πτώχευση.

Στην απαντητική επιστολή του, ο διοικητής της ΤτΕ αμφισβητεί το συμπέρασμα της Deloitte, καθώς, όπως αναφέρει, δεν διαχωρίζει πόσα από τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που προβλέπει με το δυσμενές της σενάριο θα δημιουργηθούν λόγω της πανδημίας και πόσα αποκλειστικά από τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για το ποιοι “ευαίσθητοι” οφειλέτες θα συνέχιζαν να εξυπηρετούν το δάνειό τους αν δεν μπορούσαν να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ο διοικητής της ΤτΕ επισημαίνει στις τράπεζες ότι πολλά από αυτά που επικαλούνται και αποτελούν παραδοχές στην έρευνα της Deloitte στηρίζονται σε παλαιότερα δεδομένα του νομοσχεδίου που πλέον έχουν βελτιωθεί και συζητηθεί με τους Θεσμούς.

“Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ειδικότερα όσον αφορά στη περίμετρο των ενήμερων οφειλετών που μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, μετά τις τελευταίες συζητήσεις με τους Θεσμούς έχει επέλθει ουσιώδης περαιτέρω μείωση της περιμέτρου. Στα κριτήρια επιλεξιμότητας έχει προστεθεί εκείνο της σημαντικής μείωσης του εισοδήματος (income event). Σημαντική είναι επίσης η δυνατότητα που δίνεται σε ευάλωτους ενήμερους οφειλέτες να λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση της δόσης του δανείου χωρίς υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Επίσης έχει γίνει σειρά άλλων βελτιώσεων προς την κατεύθυνση της θεραπείας των ανησυχιών που διατυπώνετε στην επιστολή σας. Συνεπώς, το κείμενο του νομοσχεδίου που τέθηκε προς διαβούλευση και επί του οποίου διατυπώνετε σχόλια, αλλά και λαμβάνεται υπόψη στην ποσοτική ανάλυση επιπτώσεων της Deloitte έχει πλέον μεταβληθεί σε πολλά σημεία του” ,αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο Γ. Στουρνάρας, συστήνοντας στις τράπεζες να αναμείνουν την τροποποιημένη εκδοχή του νομοσχεδίου που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση πριν συζητηθούν οι τυχόν επιπτώσεις του.

Αναφερόμενος στη μελέτη της Deloitte, ο διοικητής της ΤτΕ σχολιάζει ότι αυτή υπολογίζει με εναλλακτικά σενάρια την επίπτωση του προτεινόμενου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. “Την αύξηση την αποδίδει στη δημιουργία του νέου μηχανισμού χωρίς να εκτιμά την αύξηση που αναμένεται λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι του εν λόγω μηχανισμού. Π.χ. όταν αναφέρει ότι υπό το δυσμενές (severe) σενάριο αναμένεται να δημιουργηθούν 9,8 δισ. νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πόσα από αυτά δημιουργούνται λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και πόσα αποκλειστικά από τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού; Με άλλα λόγια, οι λεγόμενοι “highly susceptible” οφειλέτες θα συνέχιζαν να εξυπηρετούν κανονικά το δάνειό τους αν δεν υπήρχε η δυνατότητα προσφυγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό;”, διερωτάται ο διοικητής της ΤτΕ.

Εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι τράπεζες συμφωνούν πως το νέο καθεστώς που εισάγει ο νομοσχέδιο αποτελεί μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση και εκσυγχρονίζει το ελληνικό δίκαιο σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά ευρωπαϊκά πρότυπα, ο διοικητής της ΤτΕ συμφωνεί ότι, όπως σε κάθε νέα και ιδιαίτερα σύνθετη προσπάθεια, ελλοχεύει ο κίνδυνος λαθών και επισημαίνει ότι ορισμένα από τα σχόλια των τραπεζών (όπως π.χ. το ότι ο οφειλέτης που υπάγεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό πρέπει να έχει σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο) έχουν υποστηριχθεί και από πλευρά της ΤτΕ.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο Γ. Στουρνάρας διαβεβαιώνει την ΕΕΤ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στις σχετικές διαβουλεύσεις, υποβάλλοντας εποικοδομητικές προτάσεις για την αρτιότερη κατάρτιση των διατάξεων του νομοσχεδίου.