Eπισημάνσεις και σχόλια για traders του Χ.Α. (12/02)- Α’

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ- Μάνος Χατζηδάκης: Ο Γενικός Δείκτης πλήρωσε επίπεδα τιμών έως τις 814,96 μονάδες από τα οποία αντέδρασε ενδοσυνεδριακά ολοκληρώνοντας την ανοδική διόρθωση στα επίπεδα των 856 μονάδων. Στο επίπεδο των 814 μονάδων το ωριαίο διάγραμμα εμφάνιζε έντονες υποτιμητικές υπερβολές, φαινόμενο το οποίο είχε διαπιστωθεί για τελευταία φορά στην Ελληνική Αγορά στις 14 Νοεμβρίου του 2017.

  • Στις 856 μονάδες έκλεισε το καθοδικό κενό της 6ης Φεβρουαρίου ενώ ο ωριαίος 200αρης κινητός μέσος λειτούργησε σαν αντίσταση αφού δοκιμάστηκε ανεπιτυχώς δύο φόρες. Σε ημερήσια βάση ο κινητός μέσος των 30 ημερών έχει διασπαστεί καθοδικά, ο MACD διατηρεί το σήμα πώλησης και οι ταλαντωτές κινούνται σε ουδέτερες ζώνες.
  • Η αγορά έχει υποχωρήσει σημαντικά από τα πρόσφατα υψηλά της, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να δείξει ακόμα κάποια συμπεριφορά αναχαίτισης της προσφοράς παραμένοντας περισσότερο στην ροπή της τάσης των ξένων χρηματιστηρίων.
  • Ως εκ τούτου η μεταβλητότητα αναμένεται να συνεχιστεί με επόμενο σημείο αναφοράς για την εκκίνηση μιας πειστικής αντίστασης τις 800 μονάδες.

!ΑLPHΑ [email protected],9600 ευρώ: Στήριξη στα 1,9400 και μετά στα 1,8100 ευρώ. Pivot τα 2,0000 και Αντιστάσεις στα 2,0700 και 2,1400 ευρώ. ΚΙΝΗΣΗ 5ΗΜΕΡΟΥ: 2,0800 με 1,9500 ευρώ…

!ΕΤΕ [email protected],3080 ευρώ: Στήριξη στα 0,2940 και μετά στα 0,2840 ευρώ. Pivot τα 0,3160 και Αντιστάσεις στα 0,3280 και 0,3480 ευρώ. ΚΙΝΗΣΗ 5ΗΜΕΡΟΥ: 0,3340 με 0,3000 ευρώ…

[email protected],8410 ευρώ: Στήριξη στα 0,8130 και μετά στα 0,7870 ευρώ. Pivot τα 0,8610 και Αντιστάσεις στα 0,8900 και 0,9400 ευρώ. ΚΙΝΗΣΗ 5ΗΜΕΡΟΥ: 0,9110 με 0,8240 ευρώ…

!PIRAEUS [email protected],5940: Στήριξη στα 3,5720 ευρώ. Pivot τα 3,6830 και Αντιστάσεις στα 3,8400 και 4,1000 ευρώ. ΚΙΝΗΣΗ 5ΗΜΕΡΟΥ: 3,9340 με 3,5200 ευρώ…

ΔΤΡ@917,08 μονάδες – Απόστολος Μάνθος: ‘Οσο φαίνεται ότι αντέχει το επίπεδο των 900 μονάδων τόσο οι Buyers θα «ποτίζονται» με εφησυχασμό αρνούμενοι σταδιακά να πάρουν θέση αντίδρασης.

  • Έτσι μια βίαιη καθοδική ρήξη του εν λόγω επιπέδου θα προκαλέσει ένα έντονο πτωτικό σπρώξιμο προς την περιοχή των 845 μονάδων με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών να πραγματοποιείται κάτω από το επίπεδο των 860 μονάδων. Λήξη στο υπάρχον σενάριο μπορεί να προκληθεί μόνο με την ασφαλή επαναφορά του δείκτη άνω των 965 με 970 μονάδων.

DTR 09022018

……………………

FTSE25 @2102,64 μονάδες – Απόστολος Μάνθος: Ριψοκίνδυνο εμφανίζεται στις τελευταίες συνεδριάσεις το φλερτ που πραγματοποιεί ο Δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης με το επίπεδο στήριξης των 2108 με 2096 μονάδων, καθώς εάν ενδώσει στις καθοδικές ορμές, θα κατέλθει έως το πρώτο σημείο στήριξης των 2055 μονάδων. Έντονη αλλαγή στην υπάρχουσα βραχυχρόνια καθοδική τάση, θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την επιτυχή διαφυγή από τα όρια των 2200 μονάδων.

O TEXNIKOΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

[email protected],64 μονάδες: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

Μετά την ανοδική διαφυγή απο το megaphone W-W1 ο μεγάλος δείκτης υπερέβη την αντίσταση F100 ( 2232 μον)  αλλα δεν μπόρεσε να απομακρυνθεί και δημιούργησε ένα σχηματισμό αντιστροφής ( επισημαίνεται με κόκκινο κύκλο).

Η πρώτη καθοδική κίνηση βρήκε αντίσταση -με ακρίβεια- στην C των 2080 μον ,απ όπου αντέδρασε τεχνικά  χωρίς όμως να καταφέρει να κλείσει πάνω από τον εκμο 30 ημ.

Κατά συνέπεια πιθανότερο σενάριο είναι η συνέχεια της πτωτικής κίνησης με καθοδική διαδοχική διάσπαση των επόμενων στηρίξεων 1) της D1 ( 2117 μον) 2) της C ( 2080 μον) και τελικά της ΜΕΓΑΛΗΣ στήριξης Χ101 ( 2030 μον).

Εάν και εφ’ όσον προσεγγιστεί το επίπεδο αυτό η ενεργοποίηση αγοραστών είναι ιδιαιτέρως πιθανή, στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης της άνω γραμμής W του megaphone .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Στοχαστικός Δείκτης (Stochastics) 

Γενικά


Ο δείκτης αυτός συγκρίνει την τρέχουσα τιμή της μετοχής σε σχέση με το διάστημα τιμών της σε κάποια καθορισμένη χρονική περίοδο.

Ερμηνεία
Ο δείκτης έχει δύο γραμμές. Η μία από αυτές λέγεται “%K” και η άλλη που λέγεται “%D” είναι ένας κινητός μέσος όρος της “%Κ”. Συνήθως η γραμμή “%Κ” παρουσιάζεται ως σταθερή γραμμή, ενώ η “%D” ως διακεκομένη.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ερμηνείας του Στοχαστικού δείκτη.

  • Αγοράζουμε όταν ο δείκτης (ο “%Κ” ή ο “%D”) πέφτει κάτω από κάποιο επίπεδο (20 για παράδειγμα), και μετά ξεπερνάει αυτό το επίπεδο. Πουλάμε όταν ο δείκτης ξεπερνάει κάποιο επίπεδο (80 π.χ.) και μετά πέφτει από αυτό το επίπεδο.
  • Αγοράζουμε όταν η γραμμή “%Κ” ξεπερνάει την γραμμή “%D” και πουλάμε όταν συμβαίνει το αντίστροφο.
  • Ψάχνουμε για αποκλίσεις. Για παράδειγμα, όταν η μετοχή κάνει καινούρια ρεκόρ και ο Στοχαστικός δείκτης δεν ξεπερνάει προηγούμενα ύψη του.

 

  • Στο παραπάνω γράφημα τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η αντιπροσωπεύουν σημεία αγοράς και πώλησης σύμφωνα με τις ερμηνείες α και β που δίνονται παραπάνω.
  • Σύμφωνα με την ερμηνεία β στα Α,Γ,Ε,Η πρέπει να πουλήσουμε, ενώ στα Β,Δ,Ζ πρέπει να αγοράσουμε.
  • Στα Β και Γ όχι μόνο οι πράξεις μας είναι σύμφωνες με τα κριτήρια της ερμηνείας β, αλλά και με αυτό της ερμηνείας α.Είναι προφανές ότι ο Στοχαστικός δείκτης δημιουργεί συνεχώς σημεία αγοράς ή πώλησης και δεν είναι ο ιδανικός δείκτης για επενδυτές με μακροχρόνιους στόχους.

* ,