Eπισημάνσεις και σχόλια για τους traders του Χ.Α (15 Μαίου)…


**Οι παραδοσιακοί, οι νεότεροι τεχνικοί αναλυτές και οι τεχνικές που ακολουθούν…
….

Οι παραδοσιακοί τεχνικοί αναλυτές αρχικά μελέτησαν τους σχηματισμούς οι οποίοι εμφανίζονται κατ’ επανάληψη στα διαγράμματα και έδωσαν ονόματα όπως π.χ. «Κεφάλι με ώμους», «Σημαία», «Παραλληλόγραμμο», «Τρίγωνο», «Ρόμβος».

  • Οι σχηματισμοί σε συνδυασμό με τα στοιχεία της ακολουθίας Fibonacci και το “φ” του Πυθαγόρα μπορούν να προβλέψουν με μεγάλες  πιθανότητες την μελλοντική πορεία των τιμών.

Οι νεότεροι τεχνικοί αναλυτές λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών οι οποίες προσεγγίζουν αρκετά την στατιστική ανάλυση των τιμών των μετοχών. Εξαιρετικά παραδείγματα αποτέλεσαν ο J. M. Hurst (ηλεκτρολόγος μηχανολόγος της NASA) και ο R. N. Elliott.  Ο πρώτος χρησιμοποίησε έξυπνές τεχνικές, όπως Fourier Analysis, για να εντοπίσει αξιοσημείωτα σήματα μέσα στην εμφανώς «θορυβώδη και τυχαία» κίνηση των τιμών.

Τα σύγχρονα και έξυπνα πακέτα λογισμικού της Τεχνικής Ανάλυσης όπως αναφέρει το investor.gr επιτρέπουν στον χρήστη να δημιουργήσει δικούς του δείκτες και συστήματα και να πραγματοποιήσει βελτιστοποίηση αυτών δοκιμάζοντας την κερδοφορία τους στα πραγματικά ιστορικά δεδομένα. Μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

  • Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης τα οποία είναι επίπεδα τιμών για τα οποία οι πιθανότητες διάσπασής τους είναι μηδαμινές
  • Διασπάσεις, δηλαδή διασπάσεις των επιπέδων στήριξης ή αντίστασης.
  • Γραμμές τάσεων.  Συνήθως χρησιμοποιείται η γραμμή παλινδρόμησης η οποία προβλέπει τις μελλοντικές τιμές βασισμένη στις τιμές του παρελθόντος.
  • Διάσπαση γραμμής τάσης.
  • Διάσπαση των λωρίδων Bollinger οι οποίες αποτελούν ένα εύρος τιμών βάση της τυπικής απόκλισης. Το συγκεκριμένο σύστημα λόγω του ότι στηρίζεται καθαρά στη στατιστική, θεωρείται από τα κορυφαία.
  • ΚMO είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο στην Τ.A όπως και στο forecasting υιοθετώντας όλα τα μοντέλα που υπάρχουν: Aπλός, εκθετικός, σταθμικός, μεταβλητός, τριγωνικός κ.τ.λ.
  • Ορμή.
  • Μαθηματικά μοντέλα μέτρησης της ταχύτητας μεταβολής της τιμής σε ανοδική ή καθοδική πορεία.

Έχει παρατηρηθεί πως την καλύτερη απόδοση την έχουν τα στατιστικά μοντέλα τα οποία βασίζονται στην μεταβλητότητα της τιμής και όχι στην ίδια την τιμή. Εξάλλου είναι αποδεκτό πλέον, μετά από έρευνες, πως ενώ η ίδια η τιμή δεν είναι προβλέψιμη, η μεταβλητότητα είναι.

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των οπαδών των δύο πλευρών, για τους επενδυτές που θέλουν να πραγματοποιούν επενδύσεις με όσο το δυνατόν χαμηλότερο ρίσκο αλλά και μεγάλη ταχύτητα και τα δύο είδη αναλύσεων είναι απαραίτητα, αφού στην πραγματικότητα το ένα συμπληρώνει το άλλο.

**EΠΑΝΑΛΗΨΗ και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος.

=========== ____________

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ – Folli [email protected],2600 ευρώ: Ο κατευτελισμός της μετοχής την έχει σπρώξει πάνω στη στήριξη των 6,2000 ευρώ. Η τμήση του τριγωνικού σχηματισμού στα 15,80 μας είχε βάλει σε alert αλλά ποιος περίμενε τέτοια βύθιση. Σημείο κλειδί τα 8,8000€.

!APOSTOLOS MANTHOS: DAX 30 ….τελικά η overbought κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο γερμανικός δείκτης στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, στις 13435 μονάδες, έφερε διορθωτική πτώση 1770 μονάδων ή -12%… #FUTURES #TRADING

!Την ίδια ώρα ο γαλλικός δείκτης CAC40 λαμβάνει τιμές στα υψηλά 10ετίας.. #Investing#Business#Index#Stocks#Futures#Traders#Chartists

_______________
!ΔΕΗ@2,0880: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

http://freeforumstocks.blogspot.gr

Η πτωτική διάσπαση της καθοδικής σφήνας R-R2 ,ταυτόχρονα με την διάσπαση της Κ100 στα 2,4000€ βρήκε στήριξη για λίγες συνεδριάσεις στην Κ200 ( 2,3000€) και τον ακμο 200 ημ.

Το retest στην R2  της σφήνας επιβεβαίωσε την κίνηση και με μεγάλο πτωτικό gap ( 2,2800-2,1780 ) η μετοχή ανέδειξε και στο ταμπλό τη συνεχή πίεση από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.


Η ζώνη G-GA [ 2,0300-2,0800€]  που όπως επισημαίνεται στο γράφημα είναι πολύ  σημαντική, θα μπορούσε να δώσει  μια τεχνική αντίδραση τουλάχιστον μέχρι τα 2,3000 και λίγο πιο πάνω στην R2.Διαφορετικά, άμεση απώλειά της θα βρει πρώτα την D  στα 1,9300 ευρώ και τέλος τα τοπικά χαμηλά της D100 στα 1,7500€ όπου είναι και ο στόχος της διάσπασης της καθοδικής σφήνας.
Αποτροπή του αρνητικού σεναρίου θα υπάρξει ΜΟΝΟ με επιβεβαιωμένη κίνηση >2,4000 καθώς θα επαναδραστηριοποιηθούν αγοραστές και θα λειτουργήσουν και τα κλεισίματα short   θέσεων.

===========

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

  • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.
Print Friendly, PDF & Email