Eπισημάνσεις και Χαρακιές για Τraders του X.A – (Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020)

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: H χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να παρουσιάζει αρνητική μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα, τόσο στους βασικούς δείκτες του, όσο και στις τραπεζικές μετοχές, διασπώντας σημαντικές τεχνικές στηρίξεις.

 • Ετσι, για τον ΓΔ@618,86 η διάσπαση της ζώνης των 620-618 μον. προϊδεάζει για συνέχιση της πτωτικής κίνησης. Επόμενα σημεία στήριξης οριοθετούνται στις 612, 605, με πιθανότερο στόχο τις 585 μονάδες. Οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη 625-632 μονάδων, ενώ τα επόμενα τεχνικά εμπόδια οριοθετούνται στις 646 & 660 μονάδες.
Ο [email protected],39 μονάδες  αν παραμείνει κάτω από τις 1490 στο κλείσιμο της εβδομάδας, τότε η 1η σημαντική στήριξη εντοπίζεται στις 1465-1470 μονάδες, ενώ τα επόμενα σημεία αμύνης εμφανίζονται στις 1434, 1410 & 1390 μονάδες. Οι κοντινές αντιστάσεις εντοπίζονται στα επίπεδα των 1500, 1510, 1530 & 1570 μονάδων.

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΟΠΑΠ@7,8250 και -3,63%: Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε χθες, με την μετοχή να βρίσκει την τιμή επανεπένδυσης του μερίσματος και να κλείνει ακόμα χαμηλότερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, “στα 7,91 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, από την επανεπένδυση μερίσματος”. Ο τίτλος έχει δώσει ημερήσιο σήμα πώλησης, το οποίο αναιρείται μόνο με κλείσιμο υψηλότερα των 9,03 ευρώ. Αν επιμείνουν οι πωλητές, η επόμενη στήριξη στα 7,69 ευρώ.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΦΡΛΚ@3,8850 και -3,48%:Και στην περίπτωση της Fourlis (-3,48%) κίνηση μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, με τον τίτλο να επιστρέφει χαμηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 4,00 ευρώ. Οι πιέσεις εντάθηκαν μετά τα δύο “πακέτα”, συνολικά 200000 τεμ. που έγιναν στην μετοχή της Εταιρείας, με σχετικό discount σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο και πιο συγκεκριμένα στα 3,9850 ευρώ. Αν χαθεί η πρώτη στήριξη στα 3,84 ευρώ, οι αμέσως επόμενες εντοπίζονται στα 3,61 – 3,56, 3,41 και 3,29 ευρώ. Στα 4,23 ευρώ το ημερήσιο “stop short”.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ:

Γενικός Δείκτης@618,86 μονάδες: Τεχνικά και ξεκινώντας από τον ΓΔ, το χθεσινό κλείσιμο, έστω και οριακά, χαμηλότερα των 619 μονάδων έδωσε ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο αναιρείται με κλείσιμο υψηλότερα των 664 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 600, 593, 582 και 539 μονάδες.

[email protected],36: Μόνο με την υπέρβαση των 1604 (ημερήσιο “stop short”) και 1630 μονάδων, μπορεί να θεωρηθεί ότι αναβάλλεται η δοκιμασία των επόμενων στηρίξεων στις 1456 – 1426 και 1349 – 1315 μονάδες, για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης. Αρνητική ένδειξη και το κλείσιμο χαμηλότερα των 1524 μονάδων. Σε περίπτωση προσπάθειας ανοδικής αντίδρασης και κλεισίματος υψηλότερα των 1524 μονάδων, οι επόμενες αντιστάσεις στις 1546 και 1569 – 1571 μονάδες.

ΧΑΡΑΚΙΕΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ: 

 • ΙΛΥΔΑ@0,4180 ευρώ: ΣΤΗΡΙΞΗ 0,35 ΚΑΙ 0,33 — ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  0,48 ΚΑΙ 0,5280
 • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ@4,1200 ευρώ: ΣΤΗΡΙΞΗ  4,00 με 3,90 από το 2016 – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 4,60 και 4,90…
 • PERFORMANCE@4,6800 ευρώ: ΣΤΗΡΙΞΗ 4,40 με 4,20  //  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  4,90 με 5,00
 • ΙΝΤΡΑΛΟΤ@0,1100 ευρώ: ΣΤΗΡΙΞΗ  0,0900  και ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  0,1220 με 0,1350.

ΙΝΛΟΤ@0,1100 και +8,91%: Σημείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα 0,1080 ευρώ, όπου εάν διατρηθούν ανοδικά μπορεί να δώσουν έδαφος για τα 0,1345 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έχει πέσει στα 17 εκατ. ευρώ. ΑΠ.ΜΑΝΘΟΣ

pin

 • Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ@0.6220 και -5% προσπαθεί «τρέχοντας» να πάρει πίσω ένα μικρό κομμάτι από αυτό που της αξίζει. Προσοχή στην περιοχή των 0,6300 ευρώ καθώς εάν τμηθεί με αυξημένο όγκο συναλλαγών θα ανοίξει την πόρτα για τα 0,7500 ευρώ.
Εικόνα

Ρόλος της Τεχνικής Ανάλυσης

 •  Να αναγνωρίσουν και να προβλέψουν αλλαγές στην κατεύθυνση των τάσεων των τιμών
 •  Να προσδιορίσουν το timing της δράσης, ήτοι της αγοράς και της πώλησης
 • Τεχνική Ανάλυση:  Οι Τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι τιμές στην αγορά, περιέχουν όλες τις χρήσιμες και ‘συγχρονισμένες’ πληροφορίες
 •  Οι τιμές αντανακλούν πολύ γρήγορα όλες τις διαθέσιμες θεμελιώδεις πληροφορίες, όπως και άλλες, όπως προσδοκίες των traders και εντέλει αντανακλούν την συνολική ψυχολογία και διάθεση της αγοράς προς τον συγκεκριμένο τίτλο

Ανάλυση Γραφημάτων – το βασικό εργαλείο της Τεχνικής Ανάλυσης  Ένα γράφημα τιμών είναι μια ακολουθία τιμών καταγεγραμμένες σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

 •  Όταν αναλύουμε γραφήματα, παρατηρούμε τις ιστορικές τιμές σε γράφημα δύο διαστάσεων προκειμένου να αναγνωρίσουμε μοτίβα στις τιμές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προβλέψουμε την μελλοντική κίνηση των τιμών
 •  Ο στόχος του αναλυτή είναι να βρει κάποια σταθερά, αξιόπιστα και λογικά μοτίβα στις τιμές, με τα οποία θα επιχειρήσει να προβλέψει τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών
 •  Οι αναλυτές βασίζονται πρωτίστως σε τρεις ενότητες δεδομένων  Τιμές (μηνιαίες, εβδομαδιαίες, ημερήσιες, ενδοημερήσιες)  Όγκοι Συναλλαγών Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφημάτων

 1. Technical Analysis: Chart Analysis  Οι πιο γνωστές μορφές απεικόνισης των γραφημάτων, είναι: bar charts, line charts, candlestick charts.
 2.  Σε αυτά τα γραφήματα (charts), ο κάθετος άξονας παρουσιάζει την κλίμακα τιμών και ο οριζόντιος άξονας τον χρόνο. Οι τιμές τοποθετούνται ξεκινώντας οι παλαιότερες από αριστερά και οι νέες τιμές, οι τρέχουσες δηλαδή, είναι πέρα δεξιά.
 3. Bar Charts:  Τα Bar charts αποτυπώνουν τη συναλλακτική δραστηριότητα μιας συγκεκριμένης περιόδου (π.χ. ημέρας, εβδομάδας, μηνός) με μια απλή κάθετη γραμμή στο γράφημα.  Αυτή η γραμμή, συνδέει την υψηλή τιμή και την χαμηλή τιμή της περιόδου (ημέρας, εβδομάδας, μηνός).  Η τιμή κλεισίματος, απεικονίζεται με μια μικρή οριζόντια γραμμούλα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

 • Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

 • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.