Eπισημάνσεις και χαρακιές για τους traders του Χ.Α (15/04) Μέρος 1

TEXNIKH ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – MAΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Πλέον ο Γενικός Δείκτης έχει εισέλθει στο πιο δύσβατο πεδίο της φετινής ανοδικής κίνησης καθώς η περιοχή πάνω από τις 750 μονάδες έχει σειρά εγκλωβισμένων κεφαλαίων και μεγάλο εύρος συσσώρευσης από το κοντινό παρελθόν.

 • Ο τεχνικός παραλληλισμός είναι αυτός του «no mans land», μια σκαμμένη ζώνη τιμών από ναρκοπέδια απωλειών και πλήθος μαχών που έχασαν οι αγοραστές το καλοκαίρι του 2018 μετά τα γεγονότα της Folli – Follie.
 • Μετά όμως ανοίγεται ένα διαγραμματικό ξέφωτο που έχει 100 μονάδες εύκολου δρόμου έως τις 900.
 • Βρισκόμαστε επομένως στο πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό πεδίο αντίστασης.

Και η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι από κάθε άποψη καθοριστική των προθέσεων των «δυνατών χεριών» της Αγοράς. Οι ταλαντωτές είναι υπεραγορασμένοι ενώ πλέον υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ασφαλείας από τους δείκτες τάσεις που παραμένουν αγορασμένοι σε κάθε διάστημα περιόδου.

Η εβδομαδιαία εικόνα των ταλαντωτών που βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο των υπερτιμημένων ζωνών χρήζει επισήμανσης αφού στο παρελθόν η προσέγγιση της έχει συνοδευτεί και από βραχυπρόθεσμες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

****

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ – ΦΟΥΡΛΗΣ@5,3300 ευρώ: Δείχνει ότι πατάει για τα καλά τα 5.2000 ανοίγοντας έτσι μέτωπο με τα 5.5000 ευρώ.

 •  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 5,050 5,370 2,50
30 ημερών 4,970 5,370 6,71
3 μηνών 3,775 5,370 33,58

***

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 13,000 13,500 -1,04
30 ημερών 13,000 14,100 -2,14
3 μηνών 12,250 14,100 7,37

****

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • τιμή 18,9400 ευρώ και κ/φση 473,50 εκατ. ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 17,400 19,300 8,98
30 ημερών 15,940 19,300 15,91
3 μηνών 14,560 19,300 26,27

 

ΘΟΔ.ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ@ΝΕW-ECONOMY.GR – ΚΟΥΕΣ@17,0000 ευρώ: Η δημιουργία «χρυσού σταυρού» το Ιούνιο του 2018, επιβεβαίωσε την μακροχρόνια ανοδική της πορεία, καθώς από τα 11,6100 ευρώ ενισχύθηκε μέσα σε δέκα περίπου μήνες κατά 46%, ενώ από τις αρχές του έτους ενισχύεται κατά 26,87%, με την κεφαλαιοποίηση της να ανέρχεται στα 202,53 εκατ. ευρώ. Η αντίσταση βρίσκεται στα 17,5500 ευρώ (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στα 13,2739 ευρώ (γραμμή ΓΔ)

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 14,700 17,000 14,86
30 ημερών 14,350 17,000 12,96
3 μηνών 12,800 17,000 29,77

***

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Δείκτες (Indicators) 

 • Στην ενότητα των δεικτών (Indicators) περιγράφονται αναλυτικά όλοι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση. Στην υποενότητα 2 αναλύονται οι ταλαντωτές, δείκτες δυναμικής (Oscillators, Momentum Indicators).
Ταλαντωτές, Δείκτες Δυναμικής – Εισαγωγή
 • Ταλαντωτές

Η κίνηση της τιμής γίνεται πέριξ μιας κεντρικής τάσης, αποκλίνοντας πάνω και κάτω από αυτή κάθε φορά. Όταν η πρώτη έχει απομακρυνθεί αρκετά από τη τελευταία τότε μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια υπεραγορασμένη ή υπερπουλημένη κατάσταση και να την εκμεταλλευτούμε ανάλογα, με το σκεπτικό ότι η τιμή θα πρέπει να επιστρέψει στην κεντρική τάση.

Δυναμική

Με τον όρο δυναμική εννοούμε τον ρυθμό με τον οποίο αλλάζουν οι τιμές. Μετρά πόσο γρήγορα αυτές ανεβαίνουν/πέφτουν, βοηθώντας μας να επιβεβαιώσουμε ή όχι την υποκείμενη τάση.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε μερικούς από τους πιο γνωστούς ταλαντωτές και δείκτες δυναμικής.

Ταλαντωτές – Stochastics

Παρουσιάστηκε από τον George C. Lane το 1984 και είναι ανεξάρτητος από την ταχύτητα (velocity) της τάσης.

Υπολογισμός

Μαθηματική φόρμουλα υπολογισμού του Stochastic:

Αρχικά υπολογίζουμε τον “Row Stochastic”

%Κ=[(C-Ln)/(Hn-Ln)]*100

όπου:

C= τελευταία τιμή κλεισίματος

Ln=χαμηλότερο χαμηλό τελευταίων n bars

Hn= υψηλότερο υψηλό τελευταίων n bars

Επειδή ο %Κ έχει μεγάλη μεταβλητότητα, τον φιλτράρουμε με ένα ΚΜΟ (συνήθως 3 bars) και καταλήγουμε στον %D Fast. Έπειτα ξαναφιλτράρουμε τον %D Fast και καταλήγουμε στον %D Slow.

Σήματα από το δείκτη λαμβάνουμε από:

 • η θέση των 2 γραμμών σε σχέση μεταξύ τους.
 • τη θέση των 2 γραμμών σε σχέση με συγκεκριμένα επίπεδα τιμών, συνήθως 80 (υπεραγορασμένη περιοχή) / 20 (υπερπουλημένη περιοχή).
 • την αναγνώριση θετικών/αρνητικών αποκλίσεων μεταξύ του δείκτη και της τιμής.

Ταλαντωτές – MACD

Ο Moving Average Convergence/Divergence (MACD) είναι ένας ταλαντωτής ο οποίος βασίζεται σε δύο εκθετικούς κινητούς μέσους όρους. Αναπτύχθηκε από τον Gerald Appel και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος λόγω του ότι συνδυάζει την ιδιότητα των κινητών μέσων όρων να ακολουθούν την τάση, με αυτές ενός ταλαντωτή.

Παρόλο που αποτελείται από δύο κινητούς μέσους όρους, για τον υπολογισμό του χρησιμοποιούνται τρεις. Ο πρώτος προκύπτει από την διαφορά μεταξύ ενός 12 περιόδων εκθετικού κινητού μέσου όρου και ενός 26 περιόδων εκθετικού κινητού μέσου όρου και ονομάζεται MACD Line. Ο δεύτερος, προκύπτει από την εξομάλυνση του MACD Line κατά 9 περιόδους (9 περιόδων εκθετικός κινητός μέσος όρος).

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο αναλυτικό άρθρο του περιοδικού TRADERS’ MAGAZINE (ΚΛΙΚ)

Σήματα από τον MACD δίνονται όταν:

Ταλαντωτές – Relative Strength Index (RSI)

Δημιουργήθηκε από τον Welles Wilder Jr. και η μαθηματική φόρμουλα υπολογισμού του είναι: RSI(x)=100-(100/(1+RS))

όπου RS= (Average of x bars closes’ UP)/ (Average of x bars closes’ DOWN)

Κινείται μεταξύ 0-100 — Σήματα από τον ταλαντωτή λαμβάνουμε:

 • όταν RSI<30, η μετοχή θεωρείται υπερπουλημένη. Οταν RSI>70, η μετοχή θεωρείται υπεραγορασμένη.
 • όταν εντοπίζουμε θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις με την τιμή.

Δυναμικής – Rate of Change (ROC)

Περιγράφει τον ρυθμό μεταβολής των τιμών.

Συναντάται με διάφορους μαθηματικούς τύπους:

 • ROC=100*(P-P(t))/P(t)
 • ROC=100*(P/P(t)), John Merphy, Martin Pring
 • ROC=P/P(t), Alexander Elder

όπου

ROC= Rate of Change

P= Τρέχουσα τιμή

P(t)= Τιμή t περιόδους πριν

Βασικό του πλεονέκτημα είναι η απλότητά του.

Σήματα από το δείκτη λαμβάνουμε όταν εντοπίζουμε θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις με την τιμή.

Μειονεκτήματα:

 • δεν έχει εξομάλυνση (στη βασική του μορφή τουλάχιστον) με αποτέλεσμα η γραφική του απεικόνιση να χαρακτηρίζεται από απότομες μεταβολές στην κατεύθυνση του δείκτη.
 • δεν χρησιμοποιεί πληροφορίες μεταξύ της τρέχουσας τιμής και t περιόδους πριν.

Επίλογος

Το συνηθέστερο λάθος των επενδυτών είναι ότι χρησιμοποιούν δύο ή και περισσότερους δείκτες της ίδιας κατηγορίας, για να επιβεβαιώσουν ένα σήμα ή μια κατάσταση. Είναι μάταιο να χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα, ταυτόχρονα τον Stochastic Oscillator και τον RSI για να διαπιστώσουμε μία υπεραγορασμένη κατάσταση, αφού και οι δύο περιγράφουν ουσιαστικά την ίδια ιστορία, με διαφορετικά λόγια.

Print Friendly, PDF & Email