Επιλογές και σχόλια για τους επενδυτές του Χ.Α (23/02)

 

ΣΛΟΓΚΑΝ(1): Κοιτάμε μετοχές, κλάδους και όχι δείκτες και αντιστάσεις…

ΣΛΟΓΚΑΝ (2): ΣΥΧΝΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην…ξεφεύγουμε… Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες»

Σύμφωνα με τον Burton Malkiel:


  • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
  • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
  • Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕ για το Ελληνικό είναι πλέον ο καταλύτης μέσω του οποίου το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορέσει να εκπέμψει καθαρές ποσότητες οξυγόνου για την επιχειρηματική ελληνική αγορά εν τη ευρεία έννοια της. 

!ΕΠΙΛΟΓΕΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και ΣΧΟΛΙΑ από την Υψηλή Κεφαλαιοποίηση (από 750 εκατ. ευρώ)

!ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ: Κάτι έχει αλλάξει προς το καλύτερο, φαίνεται και με γυμνό μάτι… Λογικά η ΑΛΦΑ στοχεύει προς τα 2,5000 ευρώ, η ΕΤΕ προς τα 0,3800 ευρώ, η ΕΥΡΩΒ προς τα 0,9500 ευρώ και η ΠΕΙΡΑΙΩΣ στα 4,2000 (έρχεται και από τα 2,0000 ευρώ πριν 3 μήνες ακριβώς.)

!ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ@8,3700 ευρώ και κ/φση 2,56 δισ. ευρώ:

———————-

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών

!ΟΤΕ@ 12,0500 ευρώ: Με κεφαλαιοποίηση 5,9 δισ. ευρώ και ΙΔΙΑ κεφάλαια 2,34 δισ. ευρώ η σχέση P/BV διαμορφώνεται στο 2,52. Εμφανέστατη είναι η αδυναμία στη κερδοφορία του ΟΤΕ, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, μόλις 67,2 εκατ. ευρώ. Ο πολλαπλασιαστής κερδών βρίσκεται στο 88. Οι Ελεύθερες ταμειακές ροές – όπερ και σημαντικότερο – γύρισαν αρνητικές έστω στα 112 εκατ. ευρώ αλλά η διαφορά από τα +373 εκατ. ευρώ του 2016 κάθε άλλο παρά αμελητέα μπορεί να θεωρηθεί.

!ΟΤΕ: Κέρδη 67,2 εκατ. ευρώ από 140 εκατ. στο 2016.  Κύκλος εργασιών 3,86 δισ. από 3,91 δισ. ευρώ.
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή: 0,1375 ευρώ από 0,2525 ευρώ.  ΕΒΙΤDA 1,24 δισ. ευρώ από 1,267 εκατ. ευρώ.  
Δανειακές υποχρεώσεις 2,04 δισ. ευρώ… Ταμειακά διαθέσιμα 1,3 δισ. από 1,58 δισ,ευρώ  ΚΑΘΑΡΟΣ δανεισμός 740 εκατ. από 540 εκατ. ευρώ και δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,31
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 2,344 δισ. από 2,356 δισ. ευρώ.  

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 800,6 εκατ. από 1,02 δισ. ευρώ.  Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (912,7) από (647)  ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: -112 εκατ. ευρώ από +373 εκατ. ευρώ.

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών


!ΕΠΙΛΟΓΕΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και ΣΧΟΛΙΑ από την Μεσαία Κεφαλαιοποίηση (από 200 μέχρι 750 εκατ. ευρώ)

!ΛΑΜΔΑ@7,1900 ευρώ: Σήμερα θα είναι η μέρα της… Οι φανατικοί πιστοί της μετοχής την περίμεναν υπομονετικά και πεισματικά… Ήταν νομοτελειακά βέβαιον ότι θα ερχόταν. Οι τζάμπα μαγκιές κάποια στιγμή θα έμεναν χωρίς το παραμικρό πυρομαχικό…

!ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΕΣ αυτές που θα παίξουν και το σενάριο του Ελληνικού. Η αγορά θα αρχίσει να το προεξοφλεί… Μεταξύ αυτών οι μετοχές των EΛΧA, ΓEKTEΡNA, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, CENER…

!ΕΠΙΛΟΓΕΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και ΣΧΟΛΙΑ από την Μικρομεσαία Κφ/ση (από 50 εκατ. ευρώ μέχρι 200 εκατ. ευρώ)

!ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΕΣ αυτές που θα παίξουν και το σενάριο του Ελληνικού. Η αγορά θα αρχίσει να το προεξοφλεί… Μεταξύ αυτών οι μετοχές των ΙΝΤΡΑΚΟΜ, QUEST, ΑΒΑΞ, ΙΚΤΙΝΟΣ, ΠΛΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ…

!ΕΠΙΛΟΓΕΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και ΣΧΟΛΙΑ από την Μικρή Κεφαλαιοποίηση (από 15 εκατ. ευρώ μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

!ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΕΣ αυτές που θα παίξουν και το σενάριο του Ελληνικού. Η αγορά θα αρχίσει να το προεξοφλεί… Μεταξύ αυτών οι μετοχές των ΕΛΤΟΝ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΤΡΑΚ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΕΛΑΣΤΡΟΝ…

!ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 10,75 εκατ. ευρώ και ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ μετόχων 54,32 εκατ. ευρώ… από 54,5 εκατ. ευρώ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 11,44 εκατ. από 10,8 εκατ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 4,5 εκατ. από 5 εκατ. ευρώ…

  • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3,2 εκατ. από 3,38 εκατ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 13,95 εκατ. ευρώ από 13,9 εκατ. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 6μήνου 14 εκατ. από 14,87 εκατ. το α’ 6μηνο του 2016. ΚΕΡΔΗ 0,613 εκατ. από 0,563 εκατ. το 2016.

!ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ(1): ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 0,34 εκατ. από ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 1,07 εκατ. το 2016…EBITDA 1,5 εκατ. από 1,55 εκατ. στο 6μηνο του 2016… ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ προσωπικό 408 ατόμων από τα 406 του 2016. Αποτιμάται σε 31,9 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,7940 ευρώ. ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 12Μ: 0,25100 – 0,8800 ευρώ. ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ στο… 0,20. Και με την σχέση P/bv 0,59…

  • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

______________

ANAΦΟΡΕΣ

ΧΠΑ

Η Moody΄s έφερε αλλαγή σκηνικού και στην Αγορά Παραγώγων, με θετικά πρόσημα, ενώ αύξηση παρουσίασαν οι συναλλαγές τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (36.463 συμβόλαια). Στα 13.700 συμβόλαια του δείκτη οι ανοιχτές θέσεις (από 13.545 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος). Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.656, 1.511 για τον Μάρτιο, 143 για τον Απρίλιο, 0 για τον Μάιο και 2 για τον Ιούνιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα 2.171,75) κινήθηκε μεταξύ 2.139 και 2.175 μονάδων και γύρισε σε υπερτίμηση 0,40%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Αυξήθηκε ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (25.000 Alpha Bank, 40.000 Intralot, 206.500 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (6.253), Εθνική (17.718), MIG (1.446), Alpha Bank (2.938), Πειραιώς (3.724), ΔΕΗ (774), Μυτιληναίο (138), Viohalco (355), ΟΤΕ (738), Ελ. Πετρέλαια (103), ΟΠΑΠ (299), Cenergy (200), Ελλάκτωρα (553), Τρ. Αττικής (100), Τέρνα Ενεργειακή (124), Intralot (300), Lamda Development (129), Motor Oil (212).

  • Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις – συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: MIG 79.230, Eurobank 44.442, Εθνική 125.750, Alpha Bank 25.652, Τρ. Αττικής 11.813, Intralot 16.392, ΔΕΗ 10.745 και Πειραιώς 16.853.

Ας σημειωθούν τα 80 δικαιώματα αγοράς για την Πειραιώς, λήξεως Απριλίου, με τιμή εξάσκησης τα 3,80 ευρώ. Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC, καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι:

  • Alpha Bank 9.859.377 τεμ., (από 9.859.377 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), Εθνική 116.749.752 τεμ. (116.749.752), Πειραιώς 9.004.559 τεμ. (9.004.559), ΔΕΗ 3.146.397 τεμ. (3.146.397), Eurobank 19.655.704 τεμ. (19.655.704), Τέρνα Ενεργειακή 9.500.000 τεμ. (9.500.000)