Επιλογές και σχόλια για τους επενδυτές του Χ.Α (16/02)

Καλό… 4ήμερο να έχουμε! 

 @ 10:45

Φήμη-Υπεραξία μίας Επιχείρησης: Για το δικό μας καλό,… καλό θα ήταν να την προσμετράμε έστω κατά προσέγγιση.

 • Μία εταιρεία, πόσο μάλλον έναν όμιλο δεν είναι δυνατόν να τον αποτιμούμε μόνον με βάση των διαφόρων γνωστών χρηματοοικονομικών δεικτών (ev/ebitda, p/bv, p/e etc) αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και να υπολογίζουμε και την Φήμη-Υπεραξία μίας Επιχείρησης (το λεγόμενο Goodwill).
 • Goodwill είναι η αξία μιας επιχείρησης που υπερβαίνει τα καθαρά στοιχεία του Ενεργητικού της. Αντανακλά την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως τη φήμη, το εμπορικό σήμα, τις καλές σχέσεις με τους πελάτες, την επαγγελματικότητα και ηθική των υπαλλήλων της όπως και άλλους παράγοντες που βελτιώνουν την προς τα έξω εικόνα της επιχείρησης.

Διακρίνεται σε: (1) Συμφυή φήμη (inherent goodwill) η οποία αντανακλά τα θετικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. Αυτό το είδος της φήμης δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό και σε (2) Εξαγορασθείσα φήμη (purchased goodwill) η οποία είναι η επιπλέον αξία πέραν του ευλόγου τιμήματος εξαγοράς των καθαρών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης.

 • Η υπεραξία (αγγλ. Goodwill) μιας επιχείρησης: Προκύπτει από τη διαφορά που τυχόν παρατηρείται μεταξύ του κόστους επένδυσης σε αυτήν (σε μια πιθανή εξαγορά της), ήτοι του χρηματικού αντιτίμου στο οποίο συμφωνείται η συναλλαγή και της εσωτερικής αξίας απόκτησης…

Δηλαδή της λογιστικής αξίας στην οποία αποτιμάται βάσει των βιβλίων της (εφαρμόζοντας το ποσοστό συμμετοχής στα Ίδια Κεφάλαιά της). Η υπεραξία αυτή μπορεί να προκύπτει από πιθανώς υποτιμημένα ή υπερτιμημένα στοιχεία του Ενεργητικού ή και των Υποχρεώσεων, ή να οφείλεται στην υπεραξία απόκτησης, δηλαδή τη φήμη και πελατεία.

Σήμερα είναι η λήξη των συμβολαίων Φεβρουαρίου στην Αγορά Παραγώγων, επίσης η καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ (το 31% ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και το 35% στα Ελ. Πετρέλαια), ενώ αναμένονται εξελίξεις και στο θέμα της Εγνατίας Οδού (η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ έχει ορίσει την 16η/2/2018 ως ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του Οδικού Άξονα των 658 χλμ και (3) Κάθετων Αξόνων).

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα είναι αργία τόσο στο Χ.Α. (Καθαρή Δευτέρα), όσο και στην Wall Street (Presidents Day) οπότε είναι ζητούμενο το ποια χαρτοφυλάκια θα επιλέξουν να παραμείνουν με αυξημένες θέσεις, μετά την λήξη των Παραγώγων, όταν ακολουθεί 3ήμερη αργία.

!ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και ΣΧΟΛΙΑ από την Υψηλή Κεφαλαιοποίηση (από 500 εκατ. ευρώ)

!ΑLPHA [email protected],9800 ευρώ: Την σύσταση ΑΓΟΡΑ και Απόδοση Ανώτερη της Αγοράς έχουν δώσει οι αναλυτές των Goldman Sachs και Euroxx αντίστοιχα για την μετοχή της ΑΛΦΑ, με τους συναδέλφους τους στην Bofa ML να διατηρούν την σύσταση Υποαπόδοση για τη μετοχή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου του 2017. Να σημειωθεί ότι η BofA έχει διατηρήσει την τιμή στόχο στα 1,3000(!!) ευρώ, πολύ πιο κάτω από τα 2,6000 ευρώ της Goldman Sachs και τα 2,8600 ευρώ της Euroxx.

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ@5,4700 ευρώ: Είναι ο δυνατότερος παίκτης του κλάδου με συνολικό κατασκευαστικό ανεκτέλεστο 1,8 δις ευρώ. Η θυγατρική ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα έχει εγκατεστημένη δυναμικότητα 1000 ΜW το 2018, ενώ φέτος προβλέπεται να διατεθεί προς πώληση το συγκρότημα γραφείων και καταστημάτων CityTower με εκτιμώμενα έσοδα 80 εκατ. ευρώ.

 • Η εισηγμένη εκτιμά ότι μπορεί να αυξήσει τα έσοδά της από τη βουλγαρική αγορά ακινήτων σε έως 150 εκατ. ευρώ συνολικά, καθώς ωριμάζουν και άλλα συναφή έργα ανάπτυξης ακινήτων.
 • Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 556 εκατ. ευρώ ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 651 εκατ. ευρώ.
 • Στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός – 78,6% και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας 66,7%) αύξησε ήδη σημαντικά την συμμετοχή του στο προηγούμενο διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό 17%).
 • Συνολικά, ο Όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα. Η κερδοφορία του Ομίλου αναμένεται να προσεγγίσει τα 53 εκατ. ευρώ.

!Η ΕΚΘΕΣΗ – ALPHA FINANCE: Οι κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής είναι οι μετοχές των ΟΤΕ, Jumbo και Μυτιληναίου. Για τον ΟΤΕ@11,6700, η Alpha Finance διατηρεί την τιμή-στόχο των 14,3500 ευρώ με σύσταση Απόδοση ανώτερη αυτής της αγοράς. Για τον Mυτιληναίο@9,4400, διατηρεί την τιμή-στόχο των 14,1000 ευρώ και την σύσταση ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ και για τια την [email protected],4000 επαναδιατυπώνει την τιμή-στόχο των 21,0000 ευρώ και την σύσταση ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ.

!ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚΤΕΡΝΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗ (απάντηση): Η ημέρα με την νύχτα όσον αφορά την εκ μέρους τους αντιμετώπιση των μικροεπενδυτών μετόχων τους. Κάθε σχόλιο και κάθε σύγκριση περιττεύει.

!ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και ΣΧΟΛΙΑ από την Μεσαία Κεφαλαιοποίηση (από 150 εκατ. ευρώ μέχρι 500 εκατ. ευρώ)

!ΕΛΛΑΚΤΩΡ@1,7200 ευρώ: Αποτιμάται σε 300 εκατ. ευρώ και βαδίζει στο απόλυτο ρεζιλίκι του… 2 ΕΛΛΑΚΤΩΡΕΣ = 1 ΓΕΚΤΕΡΝΑ(!!)… Τώρα είναι στο 1,87.

!ΚΟΥΙΖ: Την προετοιμάζουν για την εισαγωγή της στο ελληνικό χρημαστιστήριο. Πρόκειται περί εταιρείας που ανήκει στον Ενεργειακό κλάδο και στην οποία πρόσφατα ανέλαβε διευθυντικά καθήκοντα team ιδιαίτερα δυναμικό και φιλόδοξο…

!ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και ΣΧΟΛΙΑ από την Μικρομεσαία Κεφαλαιοποίηση (από 50 εκατ. ευρώ μέχρι 150 εκατ. ευρώ)

!ΙΚΤΙΝΟΣ: Υπεραποδίδει σε όλες τις περιόδους, αλλά οι φιλοδοξίες-δυνατότητες-δυναμική δεν σταματούν στα…70 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ακολουθεί επιτέλους τα βήματα των άλλων εταιρειών του κλάδου (Mermerenκαι Κυριακίδης) και έχει μπει σε τροχιά εμφάνισης αλλεπάλληλων ρεκόρ κερδοφορίας. Ο μόνος προβληματισμός και επιφύλαξη είναι ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των περιθωρίων κερδοφορίας, καθώς σε περίπτωση συρρίκνωσής τους, τα δεδομένα αλλάζουν δραστικά.(Ρ/Ε17: 7,5, P/BV:2)

!ΚΡΙ ΚΡΙ@3,7300 ευρώ: Την σύσταση ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ και την τιμή – στόχο των 3,7000 ευρώ διατήρησαν για την μετοχή τουοι αναλυτές της ΒΕΤΑ SECURITIES μετά και την παρουσίαση της εισηγμένης στους θεσμικούς επενδυτές όπου και αναλύθηκαν τα μεγέθη και οι προοπτικές του ομίλου.

 • Εκτιμούν ότι τα καθαρά κέρδη για το 2017 θα σημειώσουν άνοδο 29% στα 9,8 εκατ. ευρώ, με αύξηση των EBITDA κατά 14%.
 • Και παρά το ράλι του 2017 και τις ισχυρές επιδόσεις της μετοχής η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, με P/Ε στο 12,3 με βάση τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2018.
 • Η μετοχή προσφέρει μερισματική απόδοση άνω του 3% για την επόμενη τριετία, με τη μέση ετήσια αύξηση των κερδών στην περίοδο 2016 – 2019 να διαμορφώνεται στο 20%.

!ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και ΣΧΟΛΙΑ από την Μικρή Κεφαλαιοποίηση (από 15 εκατ. ευρώ μέχρι 50 εκατ. ευρώ)

!ΠΕΡΣΕΑΣ@0,9700 ευρώ: Αναμφισβήτητα, τις εντυπώσεις κερδίζει σε καθημερινή βάση η μετοχή του που συμπλήρωσε ουσιαστικά ένατο σερί πλαφόν(!!) και τυπικά το 8ο, κινούμενη και κόντρα στο επιφυλακτικό -αν μη τι άλλο- κλίμα του τελευταίου 10ημέρου. Αποτιμάται σε 16,7 εκατ. ευρώ αρκετά χαμηλότερα από τα ίδια κεφάλαια-καθαρή θέση, πόσο μάλλον από την real value…

!ΠΕΡΣΕΑΣ(1): Εκτιμούμε ότι δεν πρόκειται να βγει προσφορά άξια αναφοράς, αν πρώτα δεν βρεθεί σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα. Μικρό και το free float της μετοχής… Δεν θα την γλυτώσει τελικά την ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ προσεχώς αλλά δεν ξέρουμε πότε, ενώ αυτή θα γίνει – εξυπακούεται – σε υψηλότερα επίπεδα από την book value στα 1,2000 ευρώ περίπου. (Μπορεί να γίνει και στο 80% της καθαρής θέσης σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, αλλά αποκλείεται να γίνει αποδεκτή από τον κάτοχο του 41,16% (Wise συμφερόντων οικογένειας Κυριακού) που θα απαιτήσει υψηλότερο τίμημα για να παραχωρ’ήσει το ποσοστό της (41,1%)…

Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 41,38 41,38 21 Σεπ 2007
WISE MANAGEMENT S.A. 41,16 41,16 21 Σεπ 2007
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6,0 6,0 21 Σεπ 2007

 

!ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ@1,5600 ευρώ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 50 εκατ. ευρώ, καθαρός δανεισμός 15,8 εκατ. ευρώ. Με p/e 13 μόνον με τα κέρδη 6μήνου και p/bv 0,85. Δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,32, στο (10) το ev/ebitda με μόνον τα στοιχεία του πρώτου 6μηνου. Τοp class όμιλος, leader στα Βαλκάνια και όχι μόνον, οι μεγαλομέτοχοι του θα απέρριπταν προτάσεις εξαγοράς και με πολλαπλάσια τιμήματα της καθαρής θέσης του.

!IΝΤΡΑΚΑΤ@1,3500 ευρώ: Δεν είναι μόνο το κατασκευαστικό αντικείμενο το οποίο έχει ενδιαφέρον στην Intrakat. Το συνολικό ανεκτέλεστο βρίσκεται στα 650 εκατ. ευρώ με τα 350 εκατ. ευρώ να αφορούν την τετραετή συμφωνία αναβάθμισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

 • Ο όμιλος στον τομέα της ενέργειας έχει εγκατεστημένα 21 MW σε αιολικό πάρκο στην Βοιωτία, 1,5MW σε φωτοβολταικό πάρκο, 12MW σε φάση αδειοδότησης.
 • Η αξία των κτιρίων και οικοπέδων της εταιρίας στον ισολογισμό είναι 34 εκατ. ευρώ ενώ πρόσφατα η εταιρία έγινε κάτοχος του 34% της εισηγμένης ΚΕΚΡΩΨ η οποία διεκδικεί σημαντική έκταση στο Π. Ψυχικό.
 • Δανεισμός στα 43 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση στα 54 εκατ. ευρώ έναντι αποτίμησης 40,5 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος θα έχει το 2017 ζημιές στην τελική γραμμή. 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΣΧΟΛΙΑ 

 

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια χθες και στην Αγορά Παραγώγων, ενώ οι συναλλαγές παρουσίασαν αισθητή μείωση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (34.795 συμβόλαια). Στα 3.166 συμβόλαια του δείκτη οι ανοιχτές θέσεις (από 6.043 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 11.360, 5.656 για τον Φεβρουάριο, 5.667 για τον Μάρτιο, 37 για τον Απρίλιο και 0 για τον Ιούνιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα 2.157,75) κινήθηκε μεταξύ 2.134 και 2.159,5 μονάδων και έκλεισε με υπερτίμηση 0,20%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (7.000 Ελ. Πετρέλαια), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (3.575), Εθνική (11.943), MIG (5.172), ΑΛΦΑ 0,00% (2.915), Πειραιώς (4.438), ΔΕΗ (1.642), Μυτιληναίο (386), Intralot (625), Viohalco (461), ΟΤΕ (880), Ελ. Πετρέλαια (129), ΟΠΑΠ (172), Ιντρακόμ (276), Τέρνα Ενεργειακή (257), Cenergy (137), Τρ. Αττικής (700), Ελλάκτωρα (243), ΓΕΚ (181), ΕΧΑΕ (160).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις – συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: MIG 80.230, Eurobank 41.120, Εθνική 139.933, ΑΛΦΑ 26.453, Τρ. Αττικής 11.769, Intralot 16.489, ΔΕΗ 11.191 και Πειραιώς 17.625.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

Position Holder                      Name of Issuer                NSP          Date

Lansdowne Partners (UK) LLP
PIRAEUS BANK S.A.
1,51%
2018-02-06
Marshall Wace LLP
NATIONAL BANK OF GREECE SA
0,68%
2018-01-11
Lansdowne Partners (UK) LLP
EUROBANK ERGASIAS S.A.
0,62%
2017-09-25
Marshall Wace LLP
PIRAEUS BANK S.A.
0,80%
2018-01-12
Oceanwood Capital ManagementLLP
 
NATIONAL BANK OF GREECE SA
 
0,70%
 
2018-01-10
 
Lansdowne Partners (UK) LLP
 
PUBLIC POWER CORPORATION SA
 
0,80%
 
2018-01-03
 
 
 
 
 
Oceanwood Capital Management LLP
 
ALPHA BANK SA
 
0,60%
 
2018-02-06
 
AXIA VENTURES GROUP LTD
 
TERNA ENERGY S.A.
 
4,35%
 
2018-01-19
 
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
 
TERNA ENERGY S.A.
 
4,35%
 
2018-01-19
 

NSP: Net Short Position

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: ΑΛΦΑ 9.809.377 τεμ., (από 9.788.010 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), Εθνική 116.499.752 τεμ. (116.501.046),Πειραιώς 9.290.059 τεμ. (9.209.059), ΔΕΗ 3.146.397 τεμ. (3.146.397), Eurobank 19.655.704 τεμ. (19.655.704), Τέρνα Ενεργειακή 9.500.000 τεμ. (9.500.000)

(*) Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.