Επιλογές και σχόλια μόνον για επενδυτές του Χ.Α (17 Μαίου)

ΣΕ ΛΙΓΟ θα περάσουμε σε περίοδο καθαρά ΑΓΟΡΩΝ, αφού οι τιμές αρκετών ποιοτικών και αποδεδειγμένα αξιόπιστων εισηγμένων εταιρειών θα βρεθούν σε ελκυστικά μέχρι άκρως ελκυστικά επίπεδα τιμών. Ατυχώς, δεν διορθώνουν όλες… Πάντα, σε κάθε περίοδο είτε ανόδου είτε πτώσης θα υπάρχουν φαινόμενα εταιρειών που (θα) αρνούνται να ακολουθήσουν το γενικό momentum.

MAIOΣ – 11 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ (3 ΘΕΤΙΚΕΣ και 8 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ με τον ΓΔ να υποχωρεί 8,19% από τις 860 στις 790 μονάδες). Στο -11,46% ο ΔΤΡ (από τις 1031 στις 913 μονάδες και με 4 Θετικές – 7 Πτωτικές)

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΕ ΠΤΩΣΗ*: ΦΦΓΚΡΠ -56,24% ΔΕΗ -23,77% ΠΕΙΡ -22% ΣΠΥΡΟΥ -21,9% ΜΙΓ -21,4% ΙΝΛΟΤ -20,3% ΑΛΜΥ -19,80% ΣΕΝΤΡ -19,5% ΡΕΒ -19,3% ΕΦΤΖΙ -18,6% ΙΝΤΚΑ -17,9% ΕΤΕ -17,6% ΑΒΑΞ -16,3% ΚΕΚΡΟΠΑΣ -16% ΚΟΡΔΕ -15,2% ΕΛΧΑ -13,8% ΙΑΣΩ -13,7% ΚΤΗΛΑ -11,7% ΕΥΡΩΒ -11% ΚΟΥΑΛ -10,6% ΟΤΕ -10%…

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ*: ΜΕΡΚΟ +57% ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ +20,8% ΠΡΟΦ +19,4% ΛΥΚΟΣ +10,7% ΠΕΡΣΕΑΣ +7,6% ΕΕΕ +6,1% ΛΑΜΨΑ +5,9% ΜΟΤΟ +5,8% ΠΠΑΚ +5,33%.

*(Δεν λαμβάνονται πάντοτε υπόψη, οι μετοχές με ανύπαρκτη ή σχεδόν μηδαμινή εμπορευσιμότητα και οι ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ…) Από τον χώρο της ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (από 500 εκατ. ευρώ και άνω)

!ΔΕΗ: Οδυνηρές οι συνέπειες που έχει για την επιχείρηση η μεγάλη αυξηση της τιμής του πετρελαίου… Πόσο μάλλον αν ανέβει κι άλλο.

!ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ:  Φυσκό επακόλουθο είναι το ότι θα επηρεασθούν κι αυτά από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

!ΑΕGEAN AIRLINES: Θύμα κι αυτή και μάλιστα σε καίριο βαθμό…

!ΣΑΡΑΝΤΗΣ@14,5500 ευρώ και κ/φση 508,4 εκατ. ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ  (Συνοπτικά στοιχεία)   ΧΡΗΣΗ 2017
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 105.464 92.523 14 12.941 86.772 83.387 1.004.104 77.239
Λοιπό ενεργητικό 200.888 190.235 6 10.653 179.192 147.331 2.194.054 168.773
Σύνολο ενεργητικού 306.352 282.758 8 23.594 265.964 230.718 3.198.158 246.012
Κεφάλαια εταιρείας 200.004 182.965 9 17.039 166.405 159.638 1.717.065 132.082
Κεφάλαια μειοψηφίας 1.431 1.069 34 362 1.005 0 8.220 632
Μ/Μ χρέος 31.146 32.375 -4 -1.229 36.756 3.569 556.549 42.811
Βραχυπρόθεσμο 73.771 66.349 11 7.422 61.798 67.511 916.324 70.486
Σύνολο παθητικού 306.352 282.758 8 23.594 265.964 230.718 3.198.158 246.012
Πωλήσεις 343.156 329.018 4 14.138 278.761 248.437 3.269.952 251.535
Μεικτό κέρδος 159.956 152.634 5 7.322 132.498 120.616 1.584.348 121.873
EBITDA 39.659 33.515 18 6.144 28.554 25.645 379.731 29.210
EBIT 34.505 29.121 18 5.384 24.801 22.048 329.565 25.351
Κέρδος προ φόρων 34.666 23.608 47 11.058 22.912 21.487 307.705 23.670
Φόροι + Μειοψηφία 6.035 4.317 40 1.718 4.380 4.345 66.384 5.106
Καθαρό κέρδος 28.631 19.291 48 9.340 18.532 17.142 241.321 18.563
Μεικτό περιθώριο 46,6 46,4 0 0,2 47,5 48,5 48,5 48,5
Περιθώριο EBITDA 11,6 10,2 14 1,4 10,2 10,3 11,6 11,6
Περιθώριο EBIT 10,1 8,9 13 1,2 8,9 8,9 10,1 10,1
Περιθώριο κέρδους π.φ. 10,1 7,2 40 2,9 8,2 8,6 9,4 9,4
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 65,8 65,1 1 0,7 62,9 69,2 53,9 53,9
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 34,2 34,9 -2 -0,7 37,1 30,8 46,1 46,1
Καθαρή απόδοση ιδίων 15,0 11,0 36 4,0 11,4 10,7 14,1 14,1
EBITDA/Ενεργητικό 12,9 11,9 8 1,0 10,7 11,1 11,9 11,9

 MSCI –  

Bloomberg Security Country GICS Event NOS/FIF Changes Flow [USDm] Shares to Trade [‘000]
ALPHA GA ALPHA BANK GREECE FINANCIALS -6.82 -2,561
EUROB GA EUROBANK ERGASIAS GREECE FINANCIALS -4.13 -3,425
FFGRP GA FF GROUP GREECE CONSUMER DISC. Delete Standard, Add Small Cap -9.63 -971
BELA GA JUMBO GREECE CONSUMER DISC. FIF Inc. 3.02 167
ETE GA NATIONAL BANK OF GREECE GREECE FINANCIALS -3.76 -10,116
OPAP GA OPAP GREECE CONSUMER DISC. -4.63 -412
HTO GA OTE HELLENIC TELECOM GREECE TELECOM -6.07 -452
TPEIR GA PIRAEUS BANK GREECE FINANCIALS -2.03 -523
TITK GA TITAN CEMENT CO GREECE MATERIALS -2.24 -85

Από τον χώρο της ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (150 με 500 εκατ. ευρώ)

!EXAE: Εκτίμηση για αυξημένα κέρδη το πρώτο 3μηνο, στα 1,4 εκατ. ευρώ από την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση “ΟΥΔΕΤΕΡΗ” και τιμή – στόχο στα 5,2000 ευρώ για τη μετοχή. Η βελτιωμένη συναλλακτική δραστηριότητα στο Χ.Α. αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα της ΕΧΑΕ. Τα έσοδα +28% στα 7,1 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 2,7 εκατ., σε υπερδιπλάσια επίπεδα σε σχέση με το 2017. Ανακοινώνουν στις 21/5 μετά το κλείσιμο.

!ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: Πλήττονται καίρια από την υψηλή τιμή του πετρελαίου… Πόσο μάλλον, αν ανέβει κι άλλο.

!ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ + ΜΙΝΟΑΝ LINES: Παρομοίως…Από τον χώρο της ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (50 με 150 εκατ. ευρώ)

!ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ@2,4200 ευρώ με κ/φση 105,8 εκατ. ευρώ: Πλήττονται καίρια από την υψηλή τιμή του πετρελαίου, αν παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα… Πόσο μάλλον αν ανέβει κι άλλο.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ  (Συνοπτικά στοιχεία)  ΧΡΗΣΗ 2017
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 147.773 140.522 5 7.251 122.669 100.556 1.451.019 111.617
Λοιπό ενεργητικό 156.933 148.969 5 7.964 141.862 146.366 1.839.633 141.510
Σύνολο ενεργητικού 304.706 289.491 5 15.215 264.531 246.922 3.290.652 253.127
Κεφάλαια εταιρείας 135.113 120.672 12 14.441 127.394 110.843 1.387.911 106.762
Κεφάλαια μειοψηφίας 2.365 2.116 12 249 1.844 1.610 26.802 2.062
Μ/Μ χρέος 36.714 48.656 -25 -11.942 26.076 31.539 501.114 38.547
Βραχυπρόθεσμο 130.514 118.047 11 12.467 109.217 102.930 1.374.825 105.756
Σύνολο παθητικού 304.706 289.491 5 15.215 264.531 246.922 3.290.652 253.127
Πωλήσεις 318.509 291.900 9 26.609 289.396 278.182 3.275.123 251.933
Μεικτό κέρδος 66.890 66.403 1 487 59.374 51.313 614.785 47.291
EBITDA 30.130 35.161 -14 -5.031 28.980 23.518 325.090 25.007
EBIT 17.179 22.905 -25 -5.726 19.080 14.658 179.864 13.836
Κέρδος προ φόρων 13.834 18.327 -25 -4.493 13.284 10.088 127.312 9.793
Φόροι + Μειοψηφία 3.283 4.943 -34 -1.660 3.496 3.586 40.653 3.127
Καθαρό κέρδος 10.551 13.384 -21 -2.833 9.788 6.502 86.659 6.666
 ……………………….
Μεικτό περιθώριο 21,0 22,7 -7 -1,7 20,5 18,4 18,8 18,8
Περιθώριο EBITDA 9,5 12,0 -21 -2,5 10,0 8,5 9,9 9,9
Περιθώριο EBIT 5,4 7,8 -31 -2,4 6,6 5,3 5,5 5,5
Περιθώριο κέρδους π.φ. 4,3 6,3 -32 -2,0 4,6 3,6 3,9 3,9
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 45,1 42,4 6 2,7 48,9 45,5 43,0 43,0
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 54,9 57,6 -5 -2,7 51,1 54,5 57,0 57,0
Καθαρή απόδοση ιδίων 8,2 10,8 -24 -2,6 8,2 5,9 6,2 6,2
EBITDA/Ενεργητικό 9,9 12,1 -18 -2,2 11,0 9,5 9,9 9,9

Από τον χώρο της ΜΙΚΡHΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (15 με 50 εκατ. ευρώ)

!ΛΟΥΛΗ@2,22000 ευρώ και κ/φση 37,7 εκατ. ευρώ: 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 95.840 98.287 -2 -2.447 100.000 101.625 1.469.451 113.035
Λοιπό ενεργητικό 63.886 60.936 5 2.950 61.806 59.678 693.414 53.340
Σύνολο ενεργητικού 159.726 159.223 0 503 161.806 161.303 2.162.865 166.374
Ίδια κεφάλαια 88.123 86.505 2 1.618 84.268 85.977 1.043.826 80.294
Μ/Μ χρέος 49.212 20.350 142 28.862 26.599 28.476 554.258 42.635
Βραχυπρόθεσμο 22.391 52.368 -57 -29.977 50.939 46.850 564.781 43.445
Σύνολο παθητικού 159.726 159.223 0 503 161.806 161.303 2.162.865 166.374
Πωλήσεις 92.154 96.537 -5 -4.383 101.372 88.006 1.146.487 88.191
Μεικτό κέρδος 19.906 23.817 -16 -3.911 19.203 19.486 272.110 20.932
EBITDA 10.513 11.039 -5 -526 9.055 9.589 126.450 9.727
EBIT 6.534 7.130 -8 -596 5.301 5.707 82.789 6.368
Κέρδος προ φόρων 4.562 4.586 -1 -24 3.012 3.712 43.790 3.368
Φόροι 1.653 1.690 -2 -37 2.426 209 20.405 1.570
Καθαρό κέρδος 2.909 2.896 0 13 586 3.503 23.385 1.799
Μεικτό περιθώριο 21,6 24,7 -13 -3,1 18,9 22,1 23,7 23,7
Περιθώριο EBITDA 11,4 11,4 0 0,0 8,9 10,9 11,0 11,0
Περιθώριο EBIT 7,1 7,4 -4 -0,3 5,2 6,5 7,2 7,2
Περιθώριο κέρδους π.φ. 5,0 4,8 4 0,2 3,0 4,2 3,8 3,8
Καθαρό περιθώριο 3,2 3,0 7 0,2 0,6 4,0 2,0 2,0
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 55,2 54,3 2 0,9 52,1 53,3 48,3 48,3
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 44,8 45,7 -2 -0,9 47,9 46,7 51,7 51,7
Μεικτή απόδοση ιδίων 5,2 5,4 -4 -0,2 3,5 4,3 4,2 4,2
Καθαρή απόδοση ιδίων 3,3 3,4 -3 -0,1 0,7 4,1 2,2 2,2
EBITDA/Ενεργητικό 6,6 6,9 -4 -0,3 5,6 5,9 5,8 5,8

inr.gr

!ΕΛΑΣΤΡΟΝ@1,3700 ευρώ και κ/φση 25,23 εκατ. ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (Συνοπτικά στοιχεία) ΧΡΗΣΗ 2017
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 67.207 56.891 18 10.316 57.149 58.075 725.686 55.822
Λοιπό ενεργητικό 62.121 48.216 29 13.905 39.311 54.771 1.096.794 84.369
Σύνολο ενεργητικού 129.328 105.107 23 24.221 96.460 112.846 1.822.480 140.191
Κεφάλαια εταιρείας 67.621 65.324 4 2.297 63.658 66.056 980.930 75.456
Κεφάλαια μειοψηφίας 28 24 17 4 23 22 15.822 1.217
Μ/Μ χρέος 26.905 19.293 39 7.612 21.295 17.630 319.597 24.584
Βραχυπρόθεσμο 34.774 20.466 70 14.308 11.484 29.138 506.131 38.933
Σύνολο παθητικού 129.328 105.107 23 24.221 96.460 112.846 1.822.480 140.191
Πωλήσεις 90.428 75.229 20 15.199 63.452 53.800 1.306.310 100.485
Μεικτό κέρδος 13.254 11.569 15 1.685 6.887 4.988 159.700 12.285
EBITDA 9.404 7.416 27 1.988 2.948 912 70.615 5.432
EBIT 6.924 5.032 38 1.892 944 -843 46.454 3.573
Κέρδος προ φόρων 3.131 2.320 35 811 -1.875 -3.130 15.791 1.215
Φόροι + Μειοψηφία 734 722 2 12 519 521 14.697 1.131
Καθαρό κέρδος 2.397 1.598 50 799 -2.394 -3.651 1.094 84
Μεικτό περιθώριο 14,7 15,4 -5 -0,7 10,9 9,3 12,2 12,2
Περιθώριο EBITDA 10,4 9,9 5 0,5 4,6 1,7 5,4 5,4
Περιθώριο EBIT 7,7 6,7 15 1,0 1,5 -1,6 3,6 3,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. 3,5 3,1 13 0,4 -3,0 -5,8 1,2 1,2
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 52,3 62,2 -16 -9,9 66,0 58,6 54,7 54,7
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 47,7 37,8 26 9,9 34,0 41,4 45,3 45,3
Καθαρή απόδοση ιδίων 3,6 2,5 44 1,1 -3,7 -5,5 0,1 0,1
EBITDA/Ενεργητικό 7,3 7,1 3 0,2 3,1 0,8 3,9 3,9
inr.gr Από τον χώρο της ΜΙΚΡΟΥΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (μέχρι 15 εκατ. ευρώ)

!ΠΕΡΣΕΥΣ@0,8500 ευρώ και κ/φση 14,65 εκατ. ευρώ: Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ιχθυοτροφών ΠΕΡΣΕΥΣ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 646,3 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 63,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,8% των πωλήσεων και το 6,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.

!ΠΕΡΣΕΥΣ@0,8500 ευρώ και κ/φση 14,65 εκατ. ευρώ(2): Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις δώδεκα από τις δεκατρείς εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 68 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2013. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2014. Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ μάλιστα, λόγω ανόργανων δαπανών, κατέγραψε τη χρήση 2007.

!ΜΙΝΕΡΒΑ -απάντηση (κ/φση 1,3 εκατ. ευρώ): Από το 2010 έχει περάσει σε ζημιογόνες χρήσεις. Το 2010 εμφάνισε ζημιές 1,56 εκατ ευρώ, το 2011 2,63 εκατ., το 2012 3,28 εκατ. … το 2016 παρουσίασε ζημιές 581 χιλιάδες ευρώ. Το 2017 εμφάνισε ζημιές 304 χιλιάδες ευρώ. Συσσωρευμένες ζημιές τα τελευταία 8 χρόνια 15,78 εκατ ευρώ …. με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια των 21 εκατ ευρώ του 2009 να έχουν κατέλθει στα 4,58 εκατ ευρώ που αντιστοιχούν σε 0,74 ευρώ ανά μετοχή.

!ΜΙΝΕΡΒΑ(2) -απάντηση (κ/φση 1,3 εκατ. ευρώ): Οι ταμειακές χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες, εξαιτίας των ζημιών, ήταν αδύναμες και μετά βίας μπόρεσε η εταιρεία, από το 2010 έως σήμερα, να εισπράξει 337 χιλιάδες ευρώ, συνολικά .
Η απουσία χρηματοροών και οι ζημιές καθιστούν αδύνατο την εταιρεία να μειώσει τον τραπεζικό δανεισμό της.
Ο τραπεζικός δανεισμός παραμένει σταθερός στα 15,6 εκατ ευρώ … η εταιρεία αδυνατεί να τον αποπληρώσει. Άρα ή πρέπει να προβεί σε ΑΜΚ με σκοπό την εξόφληση των δανείων της ή θα πρέπει επειγόντως να επιστρέψει στην κερδοφορία.

!ΜΙΝΕΡΒΑ(3) -απάντηση (κ/φση 1,3 εκατ. ευρώ):Ο κύκλος εργασιών μειωμένος σε ποσοστό 50% σε σχέση με το 2008 και από 28,277 εκατ πωλήσεις το 2008 το 2017 έχουν κατέλθει σε 14,464 εκατ. Η εταιρεία από το 2007 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να μπει στη λιανική ανοίγοντας καταστήματα σε όλη τη χώρα. Σήμερα λειτουργούν 24 καταστήματα λιανικής σε όλη τη χώρα από 8 το 2008.

 • Τα μέχρι στιγμής δεδομένα της εταιρείας συνιστούν αποχή …. πλην όμως αξίζει να την παρακολουθούμε από μακρυά καθώς ίσως να γυρίσει σε κερδοφορία το 2018 … οπότε η μετοχή στα 0,2 θα αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον.
 • Ωστόσο τα πράγματα είναι ακόμη δύσκολα καθώς η εταιρία συνεχίζει την εφαρμογή της εκ περιτροπής εβδομαδιαίας τετραήμερης απασχόλησης για τους εργαζόμενους με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών τους, που είχε εφαρμοσθεί αρχικά τον Ιούνιο του 2010.
 • ΠΗΓΗ: mitarolla.grΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟΣ ο διαχειριστής του mitarola.gr 

ΤΟΝ ΡΩΤΑΕΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ: Γιατί αποφεύγετε τις εταιρείες μεσαιο-μεγάλης κεφαλαιοποίησης; Τις θεωρείτε βαρετές ή υπερτιμημένες; Ή ήδη επαρκώς γνωστές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ: Εχω αναλυσει ΕΛΠΕ, Μυτιληναιο με ολες τις θυγατρικες του απο τα 4.5 ευρω, Ιντραλοτ που ημουν απο τους πρωτους που επικεντρωσα στα κερδη μειοψηφιας, φολι, ευδαπ, Οπαπ, ΟΤΕ απο τους πρωτους που ειδα τη δουλεια που εκαναν οι Γερμανοι οτσν τον υποβαθμιζαν τα ξενακια.

Πειτε μου … ποια θεωρειτε οτι θα επρεπε να σχολιασω και μου εχει διαφυγει? ΕΕΕ , Τιταν ή κατι αλλο; Δωστε μου ενα παραθυρακι στα μεγαλομεσαια να δω καπου μια μεγαλη ευκαιρια.
Εχω γραψει οτι οι ευκαιρειες ειναι στα μικρα και θα συνεχισουν να υπεραποδιδουν. Τενεργα ΟΛΠ ΟΛΘ Εχαε …. ουτε αυτα μετρανε?

Για να τελειώνουμε: Από τις 130 εταιρίες έχω αναλύσει γύρω στις 100 και σε τελική ανάλυση αν υπάρχουν λεφτάδες με μπόλικους παράδες, μπορούν να παίρνουν τις αναλύσεις από τα ξενάκια με τις εκθέσεις τους, όπως και απο τα τμήματα των χρηματιστηριακών τους που αναλύουν 25ρη…

‘Ομως όσο και αν ψάξετε ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΧΑΡΤΙΑ. Οι περισσότεροι τα αγνοούν … ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ.

ΣΣ μ/μ: ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟΣ ο Τάκης.

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Του απαντά ο αναγνώστης: Όπως αναφέρετε κι εσείς, οι αναλύσεις αυτές είναι παλιές.
Μια απλή ερώτηση έκανα. Δεν απαιτώ. Απορώ. Άρα, με απλά λόγια, σε αυτά τα επίπεδα, δεν υπάρχουν μεσαιομεγάλες που να είναι πολύ ελκυστικές. Σωστά κατάλαβα;

ΟΠΟΤΕ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ άλλος αναγνώστης που σχολιάζει: Εχεις δικιο κύριε τάδε…
Τζαμπα πληρωνουμε την συνδρομη. Τα λεφτα μας πισω ρεεεεεε!!!

ΣΣ μ/μ: Όλα τα λεφτά ο “μάγκας”…ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΡΚΟ: Με κ/φση 190 εκατ. ευρώ (!!!) τι να σας πούμε; Στις αληθινες αγορές η επιστολή θα είχε φύγει ήδη με συγκεκριμένα ερωτήματα

 • (λ.χ κάνατε ΔΗΜ. ΠΡΟΤΑΣΗ στα… 18 , τώρα η τιμή είναι 39 ευρώ, τι έχετε να μας πείτε;
 • Και αν η απάντηση δεν ικανοποιούσε θα έμπαινε σε αναστολή διαπραγμάτευσης…
 • Μέχρι να το ξεκαθαρίσουν τα παιδιά…

ΑEGEAN AIRLINES: Διανομή μερίσματος €0,5500 ανά μετοχή από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος. H αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 22.05.2018. Καθαρή απόδοση 5%.

FLEXOPACK: Η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην ετήσια ΕΓΣ των μετόχων (29/6) την επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ποσού 586 χιλ. ευρώ, ήτοι 0,0500 ευρώ ανά μετοχή. Απόδοση 0,75%.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το Χ.Α είναι σαν ένα γήπεδο…

Αν δεν σου κάνει ο παίκτης, αν δεν αποδίδει, τότε τον αλλάζεις. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μπορεί κάποτε να ήταν είδωλο ή μπορεί να είχε δώσει δείγματα μεγάλου ταλέντου. Αλλά όταν δεν κάνει την δουλειά του σωστά, τον τρώει ο πάγκος στη καλύτερη των περιπτώσεων.

 • Επίσης, αυτό συμβαίνει κι από την… ανάποδη. Ο παίκτης δηλαδή να ήταν κακός ή μέτριος αλλά να σημειώνει μεγάλα βήματα προόδου ή ακόμα προτιμότερο να αποδίδει καλύτερα από άλλους που παίζουν. Οπότε θα τον βάλεις να παίξει…

ΑΥΤΟΣ είναι ο ρόλος του προπονητή. Να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και να προβαίνει τη σωστή χρονική στιγμή στις πλέον κατάλληλες επιλογές. Χωρίς κόμπλεξ, δίχως ενδοιασμούς και με κυρίαρχο κριτήριο την απόδοση.

 • Αυτά, για να αποφεύγονται γκρίνιες και αναφορές του…τύπου… “Μα, μας γράφατε καλά λόγια ή μας την εκθειάζατε ή μας την… θάβατε” και λοιπές γραφικότητες κακομαθημένων παιδιών.
 • Η στήλη απευθύνεται αποκλειστικά σε νοήμονες επενδυτές, με γερή γνώση του αντικειμένου. Οι υπόλοιποι, απλά να μην την διαβάζουν.

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.Φαινόμενο της Πλαισίωσης Προοπτικής (Framing)

Φαινόμενο πλαισίωσης προοπτικής είναι η παρατήρηση ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται (πλαισιώνεται) μία προοπτική επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις ενός επενδυτή.

Η ύπαρξη αυτού του φαινομένου παραβιάζει την παραδοσιακή χρηματοοικονομική θεωρία περί ορθολογικής επιλογής, η οποία υποθέτει ανεξαρτησία του πλαισίου αναφοράς του προβλήματος (frame independence), δηλαδή ότι η πλαισίωση του προβλήματος δεν επηρεάζει την απόφαση.

 • Παράδειγμα:
  Σε ένα πείραμα ειπώθηκε στους συμμετέχοντες να υποθέσουν ότι υπάρχει μια θανατηφόρα ασθένεια που θα επηρεάσει 600 ανθρώπους, έχοντας δύο επιλογές:
 1. 200 από τους 600 ανθρώπους θα σωθούν
 2. να σωθούν και οι 600 με πιθανότητα 34% ή να μην σωθεί κανείς με πιθανότητα 66%
 • Το 72% των συμμετεχόντων προτίμησε το (1) και το 28% το (2).
 • Μετά ξαναρωτήθηκαν το εξής:
 1. 400 άνθρωποι θα πεθάνουν
 2. δεν θα πεθάνει κανείς με πιθανότητα 34% ή θα πεθάνουν όλοι με πιθανότητα 66%
 • Στην δεύτερη περίπτωση το 78% των συμμετεχόντων προτίμησε το (2) και το 22% το (1).

Η παρουσίαση του προβλήματος έκανε την διαφορά. Ουσιαστικά, και στις δύο περιπτώσεις περιγράφεται το ίδιο, αλλά μία αλλαγή στην πλαισίωση του προβλήματος δημιούργησε μεταστροφή στις προτιμήσεις.

Η αρχή αυτή χρησιμοποιείται πολύ στις διαπραγματεύσεις. Για να πειστεί κάποιος να δεχτεί κάτι, πρέπει να του παρουσιαστεί το ενδεχόμενο κέρδος, ενώ για να πειστεί να απορρίψει κάτι, πρέπει να του παρουσιαστεί η πιθανή ζημία.

Το κλειδί είναι στον τρόπο που τα άτομα επεξεργάζονται ένα πρόβλημα στην προσπάθειά τους να βρουν μία λύση. Πολύ συχνά παίζει ρόλο και η συναισθηματική κατάσταση την στιγμή που έρχεται η πληροφόρηση.
Ο Shefrin θεωρεί ότι το πρόβλημα της πλαισίωσης δημιουργείται από τρεις παράγοντες:

 • αποστροφή της ζημίας (loss Aversion)
 • ταυτόχρονες αποφάσεις (concurrent decisions)
 • ηδονική επεξεργασία (hedonic editing).

Ένα πολύ σημαντικό σημείο στην ηδονική επεξεργασία είναι και η νοητική λογιστική

Print Friendly, PDF & Email