Επιλογές και σχόλια για τους επενδυτές– Μέρος B’ (24/7)

xaa*** ΟΤΑΝ Η ΤΑΔΕ ΕΧΕΙ κεφαλαιοποίηση 70 εκατ.!!! η ΔΕΙΝΑ 28 εκατ.  η ΑΛΛΗ 18 εκατ. ευρώ περιμένετε απάντηση για το που μπορεί να φτάσει η τιμή της κάθε πικραμένης που μας γράφετε;

***ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ, ότι δεν σας σνομπάρουμε που δεν απαντάμε σε ερωτήματα για πολλές μετοχές τις οποίες είχαμε προτείνει – επιλέξει σε απίστευτα χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Τι να σας απαντήσουμε όταν αυτές έχουν ενισχυθεί από 200% μέχρι 1000%;; Είναι και θέμα ψυχολογικό, ελάτε στη θέση μας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην…ξεφεύγουμε: 
Related image
Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες»:
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
 • Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.

[email protected],5700 ευρώ – CENERGY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – 2018Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 473 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (31.12.2017: 379 εκατ. Ευρώ)

 • Οικονομικό ημερολόγιο – 25 Σεπτεμβρίου 2019 Εξαμηνιαία αποτελέσματα 2019.

 • Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας μετά από φόρους 4,8 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ καταγράφηκαν βελτιωμένοι όροι χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα της αναχρηματοδότησης χρέους ύψους 118,7 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2018 αυξήθηκε κατά 27% φτάνοντας στα 964 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τις ισχυρές πωλήσεις των σωλήνων χάλυβα για ενεργειακά έργα και του υψηλότερου όγκου πωλήσεων καλωδιακών προϊόντων. Τα a-EBITDA αυξήθηκαν 9% σε 62,7 εκ. ευρώ το 2018.

Δείκτες μετοχής: P/E: 42,2  Δανειακής μόχλευσης 1,91 Νetdebt/Ebitda 7,5 και EV/Ebitda 12

 • Κ/ΦΣΗ: 290 εκατ. ευρώ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 1,470 1,548 2,80
30 ημερών 1,392 1,590 4,05
3 μηνών 1,202 1,590 19,17
6 μηνών 1,202 1,590 24,96
12 μηνών 1,010 1,590 20,85

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ: Το 2018, τα προ φόρων κέρδη του ομίλου πέρασαν σε θετικό πρόσημο (+708 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 10,6 εκατ. το 2017), παρά το γεγονός ότι οι έκτακτοι παράγοντες (συναλλαγματικές διαφορές, αποτίμηση αποθεμάτων) επηρέασαν αρνητικά το αποτέλεσμα κατά 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικού επηρεασμού -12,5 εκατ. το 2017.

Επιπρόσθετα, λόγω των υψηλών νέων παραγγελιών που ελήφθησαν τόσο πέρυσι όσο και φέτος, ο κλάδος των σωλήνων θα συνεχίσει και το 2019 να λειτουργεί σε καθεστώς πλήρους παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ πολύ υψηλότερο από πέρυσι θα είναι το capacity στο μέτωπο των καλωδίων (ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη Fulgor, η μονάδα της οποίας είναι κλεισμένη με παραγγελίες έως και το τέλος του 2020). Παράλληλα, αναμένεται μείωση του μέσου επιτοκίου χρηματοδότησης τόσο φέτος, όσο και κατά την επόμενη χρονιά.

***

[email protected],0000: Εμείς θεωρούμε ότι μια μετοχή που έχει πολύ χαμηλό πτωτικό ρίσκο και μπορεί να δει τη κεφαλαιοποίησή της σε 18-24 μήνες να αυξάνεται κατά 50% είναι η ΟΤΟΕΛ. Θεωρούμε, ότι η κεφαλαιοποίηση των 290-295 εκατ. ευρώ την αδικεί πολύ.

Έχει πολύ δυνατούς αριθμοδείκτες, είναι πολύ φθηνά αποτιμημένη με τα παγκόσμια δεδομένα και συγχρόνως έχει και το 11.66% της AEGEAN. Δηλαδή με τιμή της AEGEAN στα 8.30€ η αξία του πακέτου της είναι στα 70 εκατ. ευρώ. Εισπράττει και μεγάλα μερίσματα κάθε χρόνο. Το μόνο αρνητικό είναι ότι έχει  χαμηλή εμπορευσιμότητα. Θεωρούμε ότι σε ένα χρονικό ορίζοντα 18-24 μήνες η μετοχή μπορεί να πάει στα 34,5000€. Δηλαδή να έχει μια κεφαλαιοποίηση 420 – 425 εκατ. ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ 0,6000 (αναπροσαρμοσμένη τιμή)
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 5,820 6,040 -1,01
30 ημερών 5,760 6,420 -1,67
3 μηνών 5,425 6,550 -5,98
6 μηνών 5,350 6,550 6,31
12 μηνών 5,100 6,550 3,51

****

!ΚΡΙ ΚΡΙ@5,6000 ευρώ: ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ ΤΑΒΑΝΙ Η ΜΤΧ, που είναι σε ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΥΨΗΛΑ άλλωστε. Μεγάλες στιγμές έζησαν όσοι παρέμενιναν μαζί της από τα χαμηλά των 1,5000 – 2,0000 ευρώ. Όχι ότι κακόπεσε και σε όσους αγόρασαν στα 3,0000 ευρώ στα 4,0000 και στα 4,5000 ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 5,420 5,640 2,57
30 ημερών 5,100 5,780 1,82
3 μηνών 4,960 5,780 8,14
6 μηνών 4,290 5,780 24,55
12 μηνών 3,800 5,780 38,12

***

!ΕΥΑΠΣ@4,9500 ευρώ: Μετοχή παντός καιρού, πάντα με πολύ καλό μέρισμα και ουσιαστικά πάντα ελκυστική λόγω μεγάλου ΤΑΜΕΙΟΥ και ανύπαρκτου ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ. Να σας θυμίσουμε ότι η εταιρεία στο τέλος του 2018 είχε ταμείο 71.63 εκατ. ευρώ δηλαδή το 40% της κεφαλαιοποίησης (!!!!!)

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΥΣΤΕΡΕΙ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 4,940 5,060 0,60
30 ημερών 4,600 5,080 7,53
3 μηνών 4,200 5,080 11,11
6 μηνών 4,200 5,080 16,01
12 μηνών 4,000 5,080 6,84

***

!QUEST [email protected],0000: Στα ήδη πολύ γνωστά, προσθέστε κι αυτό…

ΧΘΕΣ η κατά 100% έμμεση θυγατρική της εταιρεία Quest Πύλου Ενεργειακή Μ.Α.Ε., εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ανώνυμη Τουριστική-Γεωργική-Κατασκευαστική Εταιρεία Κυνηγός, με διακριτικό τίτλο «Κυνηγός Α.Ε.», έναντι τιμήματος €21,3 εκατ. πλέον ανάληψης καθαρού δανεισμού €3,3 εκατ. Το τίμημα θα καλυφθεί κατά €6,3 εκατ. από ιδία κεφάλαια και κατά €15 εκατ. μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Η εταιρεία «Κυνηγός Α.Ε.» διαθέτει φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,963 MW, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος συνδέεται στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ιδιόκτητου υποσταθμού ανύψωσης τάσης. Με την ανωτέρω εξαγορά, o ενεργειακός τομέας του Ομίλου Quest (Quest Energy A.E.) διαθέτει  25,2 MW εγκατεστημένη ισχύ σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
 • ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑΣ – ΕΞΩΓΗΙΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 20,100 21,400 2,44
30 ημερών 18,800 21,400 10,82
3 μηνών 15,950 21,400 18,98
6 μηνών 13,150 21,400 54,41
12 μηνών 11,035 21,400 78,51

***

!ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ@2,3200 ευρώ: Το δικό του θέμα το εξαντλήσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 2,250 2,410 -0,86
30 ημερών 1,920 2,410 7,48
3 μηνών 1,500 2,410 28,49
6 μηνών 1,020 2,410 119,05
12 μηνών 0,960 2,410 76,92

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΥΤΕ: Το ζητούμενο είναι να αγοράζει κανείς, όταν το πιέζουν ένα χαρτί σαν και το δικό της και όχι να το κυνηγούν στο +7% και +8%.

ΠΕΡΦ: Μόνον αγορές, κάθε φορά στο κατέβασμα που κάνουν… Καλό βίτσιο αυτό. NA ΞΕΡΕΤΕ, αν δεν το γνωρίζετε, ότι στην Εν.Α δεν υπάρχει ΑΜΕΜ ούτε περιορισμός στη τιμή. Από το +10% μπορεί να στο πάνε στο -10%. Αλλά προκειμένου περί ΠΕΡΦ, έχουμε να κάνουμε με PERFECT PERFORMANCE σε όλα τα μέτωπα.

ΛΥΚΟΣ: Τους έβαζαν φράγματα, μεγάλα μάλιστα. Αλλά τους τα πήραν. Και τώρα;;; Αν ξεφύγει από τα 1,4000 θα κτυπήσει άλλα νούμερα, που τα δικαιούται μάλιστα. ‘Οχι σαν μερικές που είναι ούτε καν το μικρό δακτυλάκι του. Και του ρίχνουν 10 και 15 και 20 εκατ. ευρώ σε κ/φση.

ΛΥΚΟΣ(Ι) – FAIR VALUE: Η Book Value (1,9000 ευρώ) αφού τώρα αρχίσει ξανά να αναπτύσσει δυναμική σε πολλά ταμπλό μάλιστα. Δόθηκε πριν λίγες εβδομάδες με όλες τις τιμές στα 0,8000 και πιο κάτω. Τότε ήταν η γλύκα. Οι Fair Value δίνονται για τους ερωτώντες, οι οποίοι και έχουν τοποθετηθεί στα χαμηλά και έχουν σιγουρεύσει μέρος των λογιστικών κερδών που τα μετέτρεψαν σε παντελόνιασμα. Για να εξηγούμεθα.

ΚΕΚΡΟΠΑΣ – απαντήσεις: Το θέμα για μας έληξε, ό,τι είχαμε να γράψουμε, το γράψαμε. Δεν μπορούμε να γίνουμε πιο σαφείς. Ό,τι καταλάβατε. Απλά, έχουμε να κάνουμε και με “ανισόρροπο” market maker. Μην του δίνετε σημασία, αφήστε τον στην τρέλα του.

CENTRIC – Απάντηση: Να δούμε και κανένα κέρδος στη λοσιστική κατάσταση, κανένα τζίρο της προκοπής, εεεε; Να δούμε και το 6μηνο. ‘Αλλωστε ο συνεργάτης του μ/μ σας το έδωσε στο πιάτο στα 0,1100 – 0,1200 ευρώ. Πόσα άλλα θέλετε;

****

Αντιστάθμιση Κινδύνου (Hedging)

Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) είναι μια τεχνική κάλυψης απέναντι στις απώλειες κεφαλαίων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα απρόσμενων κινήσεων της αγοράς, με χαρακτηριστικότερη την προστασία έναντι του συναλλαγματικού (currency risk), του επιτοκιακού (interest rate risk) ή του συστημικού κινδύνου (market risk).

Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με την αγορά χρηματοπιστωτικών εργαλείων τα οποία δίνουν το αντίθετο αποτέλεσμα από μια επενδυτική κίνηση όπως είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), ώστε να μετριαστούν οι απώλειες.

Παράδειγμα:
Ένας επενδυτής έχει στο χαρτοφυλάκιο του μετοχές αξίας 100€ η κάθε μία. Για αντιστάθμιση κινδύνου, αγοράζει ένα δικαίωμα πώλησης (put option) για τις μετοχές με τιμή εξάσκησης στα 100€.

Αν η τιμή των μετοχών ανέβει πάνω από 100€, ο επενδυτής θα χάσει μόνο τα χρήματα που έδωσε για την αγορά του put option, αφού δεν θα το εξασκήσει, και θα βγάλει κέρδος από την άνοδο της αξίας των μετοχών.

 • Αν η τιμή όμως πέσει, πχ στα 10€, σε περίπτωση που δεν είχε αγοράσει το δικαίωμα πώλησης θα έχανε 90€ ανά μετοχή, δηλαδή το 90% της αξίας του χαρτοφυλακίου του.

Εξασκώντας όμως το put option, μπορεί να αγοράσει μετοχές στην τιμή των 10€ από το χρηματιστήριο και να τις επαναπωλήσει απευθείας στον εκδότη του δικαιώματος πώλησης (put option) για 100€, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες του.

Δυναμική αντιστάθμιση κινδύνου (dynamic hedging) είναι η στρατηγική της ανάληψης μιας θέσης option της οποίας η αξία διαφέρει ανάλογα με τις αλλαγές της τιμής του υποκειμένου μέσου (underlying instrument) ούτως ώστε ένα κέρδος ή ζημία στην τιμή του υποκειμένου μέσου να αντισταθμίζεται πλήρως από μία ζημία ή από ένα κέρδος της θέσης option.

 • Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου
  Αντιστάθμιση κινδύνου είναι και η προθεσμιακή πώληση ενός νομίσματος για να μειωθεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος που φέρει η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου που εκφράζεται στο νόμισμα αυτό.

Παράδειγμα:
Μια ευρωπαϊκή εταιρεία που εισάγει εμπορεύματα από τις ΗΠΑ και πληρώνει με δολάρια θα θελήσει να προστατευθεί σε περίπτωση υποτίμησης του ευρώ έναντι του δολαρίου στο μέλλον.

 • Η χρονική περίοδος της σχετικής σύμβασης μπορεί να συμπίπτει με το χρόνο της αναμενόμενης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου
 • ή ενδέχεται να είναι μεγαλύτερης διάρκειας για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο για ένα περιουσιακό στοιχείο που αναμένεται να διακρατηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

****

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email