Επιλογές& σχόλια για επενδυτές του X.A (20/03)

Οι ενεργητικά κινούμενοι traders και επενδυτές του Χ.Α. έχοντας ρευστοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες εν αναμονή διορθωτικής -απλά – κίνησης επανατοποθετούνται σταδιακά και σε ήρεμους τόνους. Δεν είναι λίγοι μάλιστα οι traders που γύρισαν βραχυπρόθεσμα σε SHORT τις συστημικές θέσεις τους, αυξάνοντας τα βραχυχρόνια σημαντικά κέρδη τους.

MEION 11,31% στο 12μηνο ο ΓΔ και με τα τότε χρηματοοικονομικά μεγέθη να μην έχουν καμμία σχέση με τα νυν, τόσον για την ελληνική οικονομία όσον και για τις εισηγμένες του Χ.Α. Για να γίνονται σωστές συγκρίσεις…

ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ελάχιστων εβδομάδων οι αναλυτές της DEUTSCHE BANK με νέες τιμές στόχου για 3 συστημικές (δεν καλύπτουν την Eurobank).

 • Συγκεκριμένα για μεν την ΑΛΦΑ στα 1,9000 από 1,5000 προηγουμένως, για την ΕΘΝΙΚΗ στα 2,1000 από 1,4000 ευρώ και για την ΠΕΙΡ στα 1,5000 ευρώ από τα 0,7000 ευρώ προηγουμένως.
 • Σας τα αναφέρουμε απλά για την πλάκα μας, καθότι η σοβαρότης απουσιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα ξένα παιδάκια που βγάζουν εκθέσεις και δίνουν τιμές στόχου για ελληνικές μετοχές.

MOTOR [email protected],8500 ευρώ και -4,36%: Αναμενόμενη η διόρθωση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 20,800 21,950 -3,70
30 ημερών 20,500 22,100 1,71
3 μηνών 19,960 22,400 -2,80
6 μηνών 17,500 23,900 -4,58
12 μηνών 16,880 23,900 7,14
 • ΤΙΜΗ: 20,8500 ευρώ
 • Βασικά κέρδη ανά μετοχή: 2,3238 ευρώ από 2,8450 ευρώ.
 • Κ/φση: 2,31 δισ. ευρώ
 • P/BV: 2,1
 • P/E: 9
 • ΕV/EBITDA: 5,4
 • ΝΕΤDEBT/EBITDA: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ(!!) – Τα ebitda υπερβαίνουν τον δανεισμό κατά 244 εκατ.
 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 5,55% καθαρά.

ΦΟΥΡΛΗΣ – ΧΡΗΣΗ 2018: Πωλήσεις € 448,5 εκατ., από € 434,1 εκατ. το 2017 (+3,3%). Τα EBITDA ανήλθαν σε € 44,3 εκατ. έναντι € 41,8 εκατ. το 2017 (+5,8%). Τα κέρδη προ φόρων € 18,5 εκατ. έναντι € 14,5 εκατ. το 2017 και +27,1%. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας € 14,3 εκατ. αυξημένα κατά 42,4%.

 • *** Τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ αυξήθηκαν από 167,9 εκατ. σε 173,7 εκατ. ευρώ.
 • *** ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 134,3 εκατ. από 143,8 εκατ. ευρώ
 • *** ΤΑΜΕΙΑ 39,9 εκατ. από 36,6 εκατ. ευρώ
 • *** ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 94,4 εκατ. ευρώ από 107,2 εκατ. ευρώ.
 • *** ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4038 άτομα από 3897 άτομα το 2017.
 • *** ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ +22 εκατ. ευρώ από ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ -12,1 εκατ. ευρώ.
 • ***ΠΑΡΑΓΕΙ και δεν καίει πλέον χρήμα, μείωσε δανεισμό, ενίσχυσε διαθέσιμα
 • *** ΑΜΟΙΒΕΣ ελίτ: 2,51 εκατ. ευρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • ΤΙΜΗ: 5,0500 ευρώ
 • Κ/φση: 261,6 εκατ. ευρώ.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 4,990 5,080 1,10
30 ημερών 4,510 5,080 10,62
3 μηνών 3,775 5,080 19,95
6 μηνών 3,775 5,480 -6,83
12 μηνών 3,775 6,250 -12,63
 • p/e: 18,2
 • p/bv: 1,5
 • netdebt/ebitda: 2,13
 • ev/ebitda: 8.

ΤΑΜΠΛΟ Χ.Α και οι ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ***

 • ΥΓΕΙΑ: Κ/φση 290 εκατ. ευρώ,
 • ΙΑΣΩ (217,5 εκατ. μαζί με το πωληθέν ΙΑΣΩ GENERAL) και
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ… 134,5 εκατ. ευρώ!!.
 • Να μην εξηγήσουμε ξανά τους λόγους, πασίγνωστοι πλέον.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Κ/φση 78 εκατ. ευρώ (ΙΔΙΑ κ/φ 305 εκατ.), ΛΑΜΨΑ 385 εκατ. ευρώ (ΙΔΙΑ Κ/φ 90 εκατ.)

 • τιμή μετοχής 1,9200
 • book value: 7,500 ευρώ

***ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ οι μετοχές τους ή το τι θα κάνουν δεν είναι δική μας δουλειά…

J.P.ΑΒΑΞ: Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6,8 εκατ. ευρώ στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2018, ανερχόμενος σε 526,4 εκατ. ευρώ την 30.06.2018 έναντι 519,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017.

*** Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2018 διαμορφώθηκαν σε 106,9 εκατ. ευρώ έναντι 109,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017, παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της περιόδου ήταν ελαφρώς κερδοφόρο, λόγω της εφαρμογής του νέου διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ∆ΠΧΠ 9 «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία» επί των υπολοίπων των πελατών.

Δηλαδή ο δανεισμός του ομίλου είναι 5πλάσιος(!!!!!) των ιδίων κεφαλαίων του… Γνωστά πράγματα είναι αυτά, αλλά καλόν είναι να τα υπενθυμίζουμε.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,3830 ευρώ
 • Κ/φση: 29,74 εκατ. ευρώ.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 0,343 0,398 10,06
30 ημερών 0,292 0,400 29,83
3 μηνών 0,286 0,400 -1,03
6 μηνών 0,286 0,425 -6,59
12 μηνών 0,286 0,834 -53,69

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ και από παλαιότερες αναφορές εδώ αλλά και σε άλλα sites το 80% της οικονομικής δραστηριότητας των μεγαλύτερων τραπεζών στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία, συνδέεται με τη δραστηριότητά τους σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Συγκεκριμένα, περί τις τριάντα ευρωπαϊκές τράπεζες συγκεντρώνουν το 40% του συνόλου της δραστηριότητας τους σε παράγωγα!!, ένα εφιαλτικό γεγονός που ξεγυμνώνει την οικονομική “ευρωστία” των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών.

 • Πρώτες στη λίστα από πλευράς όγκου συμβολαίων εμφανίζονται η Deutsche Bank (ποιά άλλη…) και η Barclays, με τις Credit Suisse, BNP Paribas και HSBC να ακολουθούν.
 • Μάλιστα, οι δύο πρώτες, η καθεμία από μόνη της, έχουν μεγαλύτερη έκθεση στην αγορά των παραγώγων από όσο όλες μαζί οι ιαπωνικές τράπεζες!!!
 • Στα ίδια περίπου κυμαίνεται και η σύγκριση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, με τις ευρωπαϊκές τράπεζες να έχουν άνοιγμα σε παράγωγα προϊόντα υπερδιπλάσιο εκείνου των αμερικανικών συναδέλφων τους.
 • Μόνον η J.P. Morgan και η Citigroup μπορούν να συγκριθούν με τις δύο πρώτες ευρωπαϊκές τράπεζες, σε χαμηλότερα πάντως μεγέθη.

ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ – επανάληψη: «Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα χαρακτηρίζεται από έναν πρωτοφανή όγκο τοξικών παγίων τα οποία, στην τρέχουσα συγκυρία, υπερβαίνουν τα 6,8 τρις € – ενώ από αυτά μόλις τα 800 δις € αποτελούν «κόκκινα δάνεια».

 • Το εντυπωσιακό στοιχείο, σύμφωνα με την BIS και την EBA, είναι ότι το 75% περίπου αυτών των τοξικών παγίων αφορούν τους ισολογισμούς του τραπεζικού συστήματος της Γερμανίας και της Γαλλίας – με την Deutsche Bank να είναι εκ των πρωταγωνιστών της συγκεκριμένης αβεβαιότητας».

ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ του μ/μ και πολύ έγκυρης Ελευθερίας Κούρταλη@capital.gr: Η ανάκαμψη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και ειδικά των μετοχών των ελληνικών τραπεζών, από το “σφυροκόπημα” που δέχθηκαν το 2018 το οποίο και κορυφώθηκε στο β’ εξάμηνο του έτους, αναμένεται σύμφωνα με τους αναλυτές, να οδηγήσει στην επιστροφή κάποιων από αυτές και πάλι στο “ταμπλό” των βασικών δεικτών της MSCI.

*** Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Νοέμβριο η MSCI προχώρησε στη διαγραφή των μετοχών των τριών συστημικών τραπεζών, της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής και της Eurobank, από τον δείκτη MSCI Standard Ελλάδας καθώς και από τον δείκτη των αναδυόμενων αγορών MSCI EM EMEA.

 • Επίσης, προχώρησε και στον υποβιβασμό τους στον MSCI Small Cap κατά την αναθεώρηση των δεικτών της.
 • H Εurobank αποχώρησε λόγω μείωσης του βάρους του κλάδου στον δείκτη και οι Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα λόγω του επιπέδου της κεφαλαιοποίησής τους.

*** Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της VTB Capital, το ριμπάουντ του Χ.Α δείχνει πως η MSCΙ κατά την επόμενη εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών της θα αυξήσει τoν αριθμό των εταιρειών που συμμετέχουν στον δείκτη MSCI Ελλάδας. Αξίζει να σημειώσουμε πως αυτή τη στιγμή έξι μετοχές συμμετέχουν στον δείκτη, οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Alpha Bank, Jumbo, Motor Oil και Τιτάν.

*** Η πρώτη υποψήφια για ένταξη στον δείκτη είναι η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, όπως επισημαίνει, η οποία με βάση τα τρέχοντα επίπεδα κεφαλαιοποίησης, ήδη “δικαιούται” να έχει θέση στη λίστα της MSCI.

*** H Eurobank έχει και αυτή ισχυρές πιθανότητες να συμπεριληφθεί στον δείκτη εάν η μετοχή της σημειώσει άνοδο 2% με 7% από τα τρέχοντα επίπεδά της στο ταμπλό έως την ημερομηνία που η MSCI καταρτίσει τις λίστες με τις επιλογές της.

*** Για την Πειραιώς η VTB δεν κάνει κάποια αναφορά καθώς αν και η κεφαλαιοποίησή της έχει αυξηθεί σημαντικά από την περίοδο του έντονου sell-off ωστόσο παραμένει αρκετά μακριά από το 1 δισ. ευρώ που αποτελεί το όριο για παραμονή μίας εταιρείας στους Standard δείκτες.

 • Τέλος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ρωσικής επενδυτικής εταιρείας, και η μετοχή της Μυτιληναίος έχει πιθανότητες να μπει στον δείκτη MSCI αλλά ο δρόμος είναι πιο δύσκολος καθώς θα πρέπει η τιμή της στο ταμπλό του Χ.Α να αυξηθεί κατά 19% με 22% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά τις ροές κεφαλαίων που θα φέρουν αυτές οι αλλαγές, η VTB Capital εκτιμά πως η Εθνική Τράπεζα θα δει εισροές ύψους 93 εκατ. δολαρίων, η Eurobank 121 εκατ. δολ. και η Μυτιληναίος 89 εκατ. δολαρίων.

 • Αξίζει να σημειώσουμε πως η MSCI θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών της στις 13 Μαΐου, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 13ης Μαΐου, λίγο νωρίτερα από τον προγραμματισμό λόγω της αργίας στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

 • Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

 • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

GR invest.gr – ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Επεξήγηση Συμβόλων: OP: OutPerform, UP: UnderPerform, OW: OverWeight, EW: EqualWeight, N: Neutral, ACC: Accumulate, H: Hold, R: Reduce, S: Sell

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2019
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
19/03/2019 IBG EEE 30,50 ACC 29,00 N
19/03/2019 DB ΠΕΙΡ 1,50 Η 0,70 Η
19/03/2019 DB ΕΤΕ 2,10 BUY 1,40 BUY
19/03/2019 DB ΑΛΦΑ 1,90 BUY 1,50 BUY
18/03/2019 IBG ΕΥΡΩΒ 0,76 BUY 1,22 BUY
13/03/2019 IBG ΜΠΕΛΑ 18,20 BUY 18,50 BUY
07/03/2019 IBG ΜΠΕΛΑ 18,50 BUY 13,70 Ν
 05/03/2019 EFG  ΠΕΙΡ 1,60  Η 2,50 Η
05/03/2019 EFG ΕΤΕ 2,50 BUY 3,20 BUY
05/03/2019 EFG ΑΛΦΑ 1,90 BUY 2,20 BUY
04/03/2019 IBG ΟΤΕ 13,00 BUY 11,80 ACC
28/02/2019 GS ΟΤΕ 13,40 BUY 13,60 BUY
26/02/2019 PIRAEUS SEC ΕΤΕ 1,6 N 2,20 N
26/02/2019 PIRAEUS SEC ΕΥΡΩΒ 0,74 N 0,78 N
26/02/2019 PIRAEUS SEC ΑΛΦΑ 1,70 OP 1,90 OP
26/02/2019 PIRAEUS SEC ΤΙΤΚ 20,00 Ν 19,80 Ν
26/02/2019 PIRAEUS SEC ΟΠΑΠ 10,50 OP 10,80 OP
25/02/2019 ΑΦΑΙΝ ΟΤΕ 13,80 OP 14,30 OP
20/02/2019 JPM ΟΤΕ 11,70 OW 12,00 OW
20/02/2019 HSBC ΠΕΙΡ 1,14 ΒUY 3,20 ΒUY
20/02/2019 HSBC ΕΤΕ 2,40 ΒUY 2,90 ΒUY
20/02/2019 HSBC ΕΥΡΩΒ 0,79 ΒUY 1,25 ΒUY
20/02/2019 HSBC ΑΛΦΑ 1,95 ΒUY 2,43 ΒUY
11/02/2019 EUROXX ΦΡΛΚ 6,60 OW 7,00 OW
11/02/2019 IBG ΦΡΛΚ 6,20 ΒUY 6,50 ACC
11/02/2019 UBS ΠΕΙΡ 0,48 S Εκ Νέου Κάλυψη
11/02/2019 UBS ΕΤΕ 1,15 Ν Εκ Νέου Κάλυψη
11/02/2019 UBS ΕΥΡΩΒ 0,78 ΒUY 0,55 N
11/02/2019 UBS ΑΛΦΑ 1,27 ΒUY 1,43 N
07/02/2019 ALPHA FIN ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,60 OP Εκ Νέου Κάλυψη
07/02/2019 EUROXX ΜΥΤΙΛ 13,40 OW 12,40 OW
04/02/2019 HSBC ΤΕΝΕΡΓ 8,00 OW Έναρξη Κάλυψης
29/01/2019 CITI ETE 1,08 N 2,09 N
29/01/2019 CITI ΠΕΙΡ 0,76 N 2,57 N
28/01/2019 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 0,89 Ν 2,50 Ν
28/01/2019 ALPHA FIN ΕΤΕ 1,63 Ν 2,55 Ν
28/01/2019 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 0,73 Ν 0,90 Ν
21/01/2019 EUROXX ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,90 OW 2,00 OW
11/01/2019 ΙΒG ΟΠΑΠ 12,00 ΒUY 12,50 ΒUY
11/01/2019 DB ΠΕΙΡ 0,70 Η 2,16 Η
11/01/2019 DB ΕΤΕ 1,40 ΒUY 2,70 ΒUY
11/01/2019 DB ΑΛΦΑ 1,50 ΒUY 2,00 ΒUY

 

Print Friendly, PDF & Email