Επιλογές και σχόλια για επενδυτές του Χ.Α (13 Ιουνίου 2018)

Όταν η εμπιστοσύνη χάνεται τα ακραία φαινόμενα επικρατούν. Γιατί η αγορά παραδόθηκε στις ορέξεις των πωλητών

Από το 2009 και μετά έγινε μια συστηματική προσπάθεια γνωριμίας με την Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σε μία άλλη διάσταση από αυτή που επικρατούσε ως τότε στα μέσα.

Η παρουσίαση των θεμάτων δεν είχε αποκλειστικό προσανατολισμό το παρασκήνιο ή την φήμη αλλά το κύριο κριτήριο επιλογής των θεμάτων ήταν η ανάλυση των μεγεθών τα οποία δημοσιεύουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα οι εισηγμένες εταιρίες.

 • Ίσως να μην είχε την μορφή της δομής που ακολουθούν οι μελέτες που απευθύνονταν σε θεσμικούς επενδυτές, είχε ωστόσο ως σημείο αναφοράς τα νούμερα των ισολογισμών.
 • Ο ισολογισμός δεν είναι ένα απλό χαρτί καταγραφής της περιουσίας και των αποτελεσμάτων μιας εταιρίας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.
 • Είναι ένα ειδικό έγγραφο στο οποίο βασίζονται φόροι, χρηματοδοτήσεις, επενδυτικά πλάνα και έχει νομικές ιδιότητες.

Μετά την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ) το 2004 η Ελληνική αγορά απέκτησε ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην πρόσβαση της σε επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού καθώς υιοθετήθηκε μια κοινή πρακτική αποτύπωσης των μεγεθών σε σχέση με την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

 • Παρά τις αδυναμίες που είχαν παρατηρηθεί στην αρχή τα ΔΠΧΠ δούλεψαν ικανοποιητικά μεταφέροντας την πληροφορία των αριθμών γρήγορα και κατανοητά στους επενδυτές εδραιώνοντας σταδιακά ένα κλίμα εμπιστοσύνης.
 • Αρκεί ωστόσο μια «στραβή» για να αποδομηθεί η εμπιστοσύνη και να επιστρέψει η ανασφάλεια και η αμφιβολία.
 • Για μια στήλη που γράφεται με βάση τα αποτελέσματα των εταιριών αυτό ίσως να της στερεί ένα βαθμό αξιοπιστίας.
 • Για μια χρηματιστηριακή αγορά όμως η αποδόμηση των ελεγμένων λογιστικών καταστάσεων είναι θέμα συνολικότερης αναθεώρησης της συμμετοχής των επενδυτών σε αυτή.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Η μετοχή της δεν είναι εδώ και καιρό μια επενδυτική ιδέα για μικροεπενδυτές που θα εμπιστευτούν όλο το απόθεμα της αποταμίευσης τους ή για διαχειριστές με ευαίσθητο στομάχι. Το στόρι, η επενδυτική πρόταση είναι σύνθετη, έχει δυναμικές παραμέτρους που μπορούν να οδηγήσουν στην απόλυτη ήττα ή τον μέγιστο θρίαμβο.

 • Πρόσφατα, η διαρροή μέρους της έκθεσης τηςMcKinsey, του συμβούλου που ανέλαβε να διατυπώσει προτάσεις για το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας, κλόνισε για τα καλά την μετοχή.
 • Υποχωρώντας άτακτα σε αποτίμηση κάτω και από τα 500 εκατ. ευρώ η αγορά έδειξε να αναγνωρίζει τις αδυναμίες που περιγράφονται στην έκθεση.
 • Ωστόσο, για μια επιχείρηση που έχει ενσώματα πάγια αξίας 11,8 δις ευρώ, και πολλές έκτακτες πληρωμές και χρεώσεις υπάρχουν δυνατότητες που θα μπορούσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο την εικόνα του ισολογισμού της.

ΟΠΑΠ: Στα αποτελέσματα που θα ανακοινώνει πλέον ο ΟΠΑΠ θα απομειώνει σταδιακά το σύνολο της επένδυσης στα VLTs. Το 2012 για την άδεια είχαν δοθεί περί τα 560 εκατ. ευρώ και έχουν προστεθεί άλλα 35 εκατ. ευρώ σε τόκους που έτρεχαν μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο ΟΠΑΠ απομείωνε αναλογικά την άδεια με βάση τον αριθμό των μηχανών που είχε εγκαταστήσει.

 • Με αυτή την κίνηση ο ΟΠΑΠ μπορεί να χαμηλώνει το φορολογικό αποτέλεσμα αφού υπολογίζει την απόσβεση της επένδυσης και για τις 25.000 μηχανές
 • Ωστόσο, εξοικονομεί ρευστότητα από τους φόρους που θα του αναλογούσαν αν το έκανε για τις 11.500 περίπου μηχανές που έχει εγκατεστημένες στο δίκτυο της.
 • Η λογιστική επίπτωση θα εξομαλυνθεί πλήρως το 2020 όταν πλέον η εταιρία θα έχει εγκαταστήσει το σύνολο των 25.000 μηχανών.

ΥΓΕΙΑ: Ο ορισμός του σίγουρου. Με μόνο αντίπαλο το χρόνο ένας επενδυτής που αγοράζει την μετοχή στα 84 και 85 λεπτά και με την προσφορά του CVC στα 92 λεπτά ανά μετοχή αναμένει μικτή απόδοση 9,5%.

 • Βέβαια ο χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχουαπό τον υποψήφιο αγοραστή, οι σχετικές άδειες από την επιτροπή ανταγωνισμού και η υποβολή και έγκριση του φακέλου στην Κεφαλαιαγορά δεν θα είναι μικρότερος από δύο μήνες.
 • Ωστόσο η απόδοση δεν είναι διόλου αμελητέα.
 • Στο α’ τρίμηνο της χρονιάς τα έσοδα της εταιρίας είναι σταθερά (+0,4%) και τα λειτουργικά κέρδη αυξημένα κατά 4,5% στα 11,5 εκατ. ευρώ.

ΥΓΕΙΑ 2: Στο προσφερόμενο τίμημα από το CVC η εταιρία αποτιμάται 11,97 φορές τα λειτουργικά της κέρδη προς την επιχειρηματική αξία της εταιρίας (EV/EBITDA). Οι μέτοχοι θα λάβουν 0,92 λεπτά ανά μετοχή ή 281 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το 70% θα μπει στα ταμεία της MIG.

 • Παράλληλα η MIG θα έχει την δυνατότητα να αποκτήσει το 10% του επενδυτικού κεφαλαίου που θα πάρει τις μετοχές του Υγεία στο οποίο πιθανόν να περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές των ΙΑΣΩ Generalκαι Metropolitan.
 • Επιπλέον η MIG θα πάψει να ενοποιεί τα 121 εκατ. ευρώ καθαρού χρέους το οποίο φαίνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό του Υγεία την 31.12.2017.
 • Εκτός από τους εμπλεκόμενους μετόχους της MIG και του Υγεία τα νέα είναι καλά και για την Τράπεζα Πειραιώς η οποία κατέχει το 28,5% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG και θα δει μια σημαντική ταμειακή εισροή σε μια από τις εν δυνάμει πωλούμενες συμμετοχές της.

ΥΓΕΙΑ 3:Στις συγκριτικές αποτιμήσεις το Ιασώ διαπραγματεύεται 8,8 φορές την επιχειρηματική του αξία ενώ στην περίπτωση του Ιατρικού Αθηνών η σχέση αυτή είναι στο 11,5. Η πώληση του Υγεία στην εν λόγω αποτίμηση συμβαδίζει με τα διεθνή δεδομένα του κλάδου όπου παρατηρούνται πολλαπλασιαστές αποτίμησης μεταξύ 11 και 13 φορές.

 • Το γιατί πληρώνονται τόσο υψηλά τιμήματα έχει να κάνει με δύο λόγους:
 • α) Τα νοσοκομεία είναι συστημικές επιχειρήσεις που δεν είναι εύκολο να δημιουργηθούν από την αρχή λόγω της πολυπλοκότητας των αδειοδοτήσεων και την έλλειψη ικανών χώρων για να στεγάσουν τόσο μεγάλους και σύνθετους οργανισμούς και
 • β) έχουν υψηλό δείκτη μετάφρασης των αποτελεσμάτων τους σε ρευστότητα δίνοντας έτσι πλεονέκτημα μόχλευσης των ισολογισμών τους.

Επομένως απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο είδος ενδιαφερομένων που έχουν δυνατότητες οικονομιών κλίμακας (ασφαλιστικές, άλλα νοσοκομεία κλπ) που μπορούν να πληρώσουν υπερτιμήματα αποσβένοντας πολύ σύντομα την επένδυση τους μέσω συνδυασμένων πωλήσεων ή συνεργειών. Καλά γνωρίζοντες τον χώρο εκτιμούν ότι ο κύκλος των εξαγορών στην ιδιωτική περίθαλψη στην Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωθεί.

IΝΤΡΑΛΟΤ: Πράγματι ένα καλό νέο για την εταιρία είναι η πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ με την οποία η απαγόρευση του αθλητικού στοιχηματισμού θεωρείται αντισυνταγματική. Το δικαστήριο δεν δίκασε το πώς θα ανοίξει η αγορά αλλά την απαγόρευση που ισχύει σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ.

 • Σύμφωνα με εκτιμήσεις η αγορά του αθλητικού στοιχήματος θα μπορούσε να φθάσει τα 100 δις δολάρια.
 • Επίσης φαίνεται ότι το δικαίωμα διαχείρισης των αδειών θα δίνεται στις πολιτείες γεγονός ιδιαίτερα θετικό
 • Καθώς η Intralot έχει ήδη παρουσία ως τεχνολογικός πάροχοςσε 10 πολιτείες συν την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον οι οποίες έχουν συνολικό πληθυσμό 62 εκατ. κατοίκων.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ 2: Η παρουσία της Intralot μέχρι στιγμής στην Αμερική συνίσταται σε λοταρίες μέσω επίγειου δικτύου ενώ απασχολούνται περίπου 530 εργαζόμενοι. Αν η αγορά ανοίξει, είναι βέβαιο ότι η Intralot θα χρειαστεί ρευστότητα για να μπει στα νέα παιχνίδια αγοράζοντας τα δικαιώματα των αδειών πλην όμως η ύπαρξη του δικτύου και η τεχνογνωσία που έχει στο να αναβαθμίσει άμεσα το υφιστάμενο δίκτυο χωρίς ιδιαίτερο κόστος της  δίνει πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

 • Στην Αμερική η Intralot λειτουργεί με θυγατρικές που της ανήκουν 100% και αυτό είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα
 • Καθώς θα μπορούσε να προσελκύσει έναν οικονομικόή στρατηγικό επενδυτή που θα βάλει τα απαραίτητα κεφάλαια για να μπει η εταιρία στην νέα και πολύ υποσχόμενη αγορά του αθλητικού στοιχήματος.
 • Στην αγορά των ΗΠΑ η Intralot έχει δαπανήσει περί τα 400 εκατ. δολάρια και η συνεισφορά στα λειτουργικά κέρδη της εν λόγω αγοράς στα λειτουργικά κέρδη είναι της τάξεως του 19%.

Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία για την εταιρία με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα αλλά και το πλεονέκτημα που έχει ως εγκατεστημένη οντότητα σε μια νέα αγορά. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση του στοιχήματος και πως θα γίνει η κατανομή των αδειών καθώς εκτιμάται ότι στην αγορά αυτή θα θελήσουν να μπουν και τα καζίνο τα οποία έχουν ισχυρό ρόλο στην διαμόρφωση της λειτουργίας της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών.

ΣΧΟΛΙΟ: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ η συμπεριφορά της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, χωρίς να αποκλείουμε περίπτωση απορρόφησης από την μητρική…

 • Η μητρική πάντως εξοργίζει με την εικόνα που εμφανίζει.
 • Αλλά και ο όμιλος – όπως όλοι το έχουμε νοιώσει βαθειά στο πετσί μας – δεν είναι και από τα καλύτερα παιδιά του Χ.Α.
 • ‘Ισα ίσα μάλιστα… ‘Εχει κάψει κόσμο και κοσμάκη…
 • ‘Αλλο τώρα που τον προσέχουμε, γιατί πόσο πιο κάτω να πάει άταν έχει χάσει το 98% της αξίας του;;

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

COCA COLA [email protected],5700 στο +1,20%και κ/φση 11 δισ. ευρώ: 

Η κεφαλαιοποίηση της είναι όσο μαζί οι αντίστοιχες των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και ΑΛΦΑ…

 • ή των ΕΤΕ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΕΥΡΩΒ και ΜΠΕΛΑ
 • ή των ΤΙΤΚ, ΜΥΤΙΛ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΑΝΓΑΙΑ, GRIVALIA, VIOHALCO, KAΡΕΛΙΑΣ, ΕΥΔΑΠ, AEGEAN AIRLINES, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ και ΣΑΡΑΝΤΗΣ.
 • ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΘΕ ΕΠΟΜΕΝΩΣ και τι, αλλά και πως αυτό παίζεται στο ταμπλό, στους δείκτες του, στη χειραγώγηση – αυστηρά επιτροπεία του κ.α.
 • ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΘΕ και το πως ότι θέλουν, αυτό και θα κάνουν και λογαριασμό δεν θα δώσουν σε κανένα μας… Εμείς απλά τους πληρώνουμε…

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ για τους ιδιώτες επενδυτές:

Απαγορευτικό σε κάθε τι που σχετίζεται με το ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 • και (υπο)στήριξη σε όλους εκείνους τους επιχειρηματίες του Χ.Α. και τις μετοχές τους, που είναι παντελονάτοι και που πάντα σεβάστηκαν ΘΕΣΜΟΥΣ και πάνω απόλα τους μικροεπενδυτές μετόχους τους…

ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ, ευτυχώς.

 • ‘Αλλωστε πόσες μετοχές μπορεί να διαθέτγει στις τάξεις του ενα ιδιωτικό χαρτοφυλάκιο; ΠΕΝΤΕ, ΔΕΚΑ, άντε μια 12άδα το πολύ…

Μαύρη Τετάρτη (Black Wednesday)

Μαύρη Τετάρτη (Black Wednesday) θεωρείται η 16η Σεπτεμβρίου 1992, ημέρα την οποία η αγγλική λίρα αποχώρησε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (European Exchange Rate Mechanism (ERM)) έχοντας δεχτεί επίθεση από τις αγορές και ιδιαίτερα από το hedge fund του μεγαλοεπενδυτή Τζορτζ Σόρος, ο οποίος στοιχηματίζοντας υπέρ της υποτίμησης αυτής, κέρδισε ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε διάστημα μιας ημέρας.

 • Τη Μαύρη Τετάρτη τα επιτόκια αυξήθηκαν από 10% σε 15% ενώ το εγχείρημα της Τράπεζας της Αγγλίας να στηρίξει τη λίρα κόστισε τελικά στους φορολογούμενους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου 3,3 δισεκατομμύρια λίρες.

Η έξοδος όμως της λίρας από το μηχανισμό συναλλαγματικών μηχανισμών (ΜΣΙ) και η προσωρινή υποτίμηση θεωρείται ότι βοήθησαν την οικονομία της χώρας και στη συνέχεια ακολούθησε ενίσχυση της ισοτιμίας του νομίσματος και συγκράτηση του πληθωρισμού.

……………………………

Υπόθεση της Ύβρης (Hubris hypothesis)

Υπόθεση της ύβρης είναι μια υπόθεση της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής η οποία αναφέρει ότι τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων ξεκινούν εξαγορές και συγχωνεύσεις γιατί έχουν μία υπερβολική εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους ότι θα δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους της επιχείρησης.

 • Έχουν δηλαδή την ψευδαίσθηση του ελέγχου και την εντύπωση ότι είναι καλύτεροι από τον μέσο όρο των διευθυντικών στελεχών…
 • Γεγονός που τους οδηγεί να διαπραγματεύονται μη αποτελεσματικά και να επιχειρούν πολλαπλές εξαγορές και συγχωνεύσεις..

Είναι γεγονός ότι τα διευθυντικά στελέχη που παρουσιάζουν υπεραυτοπεποίθηση δεν πετυχαίνουν υψηλότερες αποδόσεις για τις μετοχές τους σε σχέση με ορθολογικούς διευθυντές, αντιθέτως, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα παρουσιάζουν πολύ χαμηλότερες επιδόσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το Χ.Α είναι σαν ένα γήπεδο. Αν δεν σου κάνει ο παίκτης, αν δεν αποδίδει, τότε τον αλλάζεις. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μπορεί κάποτε να ήταν είδωλο ή μπορεί να είχε δώσει δείγματα μεγάλου ταλέντου. Αλλά όταν δεν κάνει την δουλειά του σωστά, τον τρώει ο πάγκος στη καλύτερη των περιπτώσεων.

 • Επίσης, αυτό συμβαίνει κι από την… ανάποδη. Ο παίκτης δηλαδή να ήταν κακός ή μέτριος αλλά να σημειώνει μεγάλα βήματα προόδου ή ακόμα προτιμότερο να αποδίδει καλύτερα από άλλους που παίζουν. Οπότε θα τον βάλεις να παίξει…

ΑΥΤΟΣ είναι ο ρόλος του προπονητή. Να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και να προβαίνει τη σωστή χρονική στιγμή στις πλέον κατάλληλες επιλογές. Χωρίς κόμπλεξ, δίχως ενδοιασμούς και με κυρίαρχο κριτήριο την απόδοση.

 • Αυτά, για να αποφεύγονται γκρίνιες και αναφορές του…τύπου… “Μα, μας γράφατε καλά λόγια ή μας την εκθειάζατε ή μας την… θάβατε” και λοιπές γραφικότητες κακομαθημένων παιδιών.
 • Η στήλη απευθύνεται αποκλειστικά σε νοήμονες επενδυτές, με γερή γνώση του αντικειμένου. Οι υπόλοιποι, απλά να μην την διαβάζουν.

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email