X.A: Επιλογές, αναλύσεις, απαντήσεις για επενδυτές (7/5)

‘Ολες οι Εταιρείες, μηδεμιάς εξαιρουμένης, έχουν “λερωμένη την φωλιά” τους!

Το ζητούμενο είναι να μην… αποδράσει η οσμή από τα κλειστά παράθυρα, για τον άλφα ή  βήτα λόγο.

Γιατί τότε διαχέεται στην ατμόσφαιρα και άντε μετά να την μαζέψεις.

Φυσικά, δεν είναι μόνον οι εταιρείες…

Είναι κάθε τι που έχει σχέση με την ανθρώπινη φύση (κόμματα, θρησκείες, οι ίδιοι οι άνθρωποι με την καθημερινή τους συμπεριφορά, κ.ο.κ…. αντιλαμβάνεσθε ασφαλώς τι εννοούμε).

Με ζητούμενο να μην περνάει κανείς τα εσκαμμένα. Μόνο που τα όρια πολλές φορές είναι δυσδιάκριτα και με πιθανή υπέρβασή τους οφείλει ο αυτουργός να υποστεί τις ανάλογες συνέπειες.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ είναι να μην ξεκινήσει το ξετύλιγμα του κουβαριού… ‘Αγγελος θα φαίνεται το Folli μπροστά σε άλλους “σατανάδες”, που ρήμαξαν τα πάντα. Ο όμιλος FOLLI θα φανεί σήμερα, αν αντέχει στην επίθεση που δέχτηκε από ένα Fund που διαχειρίζεται κεφάλαια που δεν ξεπερνούν τα 50 εκατ. δολάρια(!!). Πάνε για γερή μπάζα οι τύποι, αν τους βγει…

FF GROUP: Αν πιστεύει κάποιος στην ομαλοποίηση της κατάστασης.. ίσως να σκέφτονταν περισσότερο την αγορά του ομολόγου στο 60% που λήγει σε ένα χρόνο, παρά την μετοχή…

!ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Με σύσταση “overweight” και τιμή-στόχο στα 2,4000 ευρώ ξεκίνησε κάλυψη για τη μετοχή της η Euroxx σε έκθεσή της, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 38% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

 • Η χρηματιστηριακή προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των εσόδων, των EBITDA και των κερδών ανά μετοχή κατά 8%, 11% και 22% αντίστοιχα, προβλέποντας αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 43% φέτος, στα 0,13 ευρώ.

!ΤΕΝΕΡΓ – Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΑΧΕ: Σε προχθεσινή έκθεση οι αναλυτές της ΑΧΕ ενίσχυσαν την τιμή-στόχο για την μετοχή της TERNA ENERGY S.A στα 6,5000 ευρώ από τα 4,2000 ευρώ της προηγούμενης αναφοράς τους.

!ΚΑΡΑΤΖΗΣ: Όταν ο αρμόδιος της στήλης την πρωτοπαρουσίασε στο επενδυτικό κοινό προ 14ετίας κανείς δεν ησχολείτο μαζί της. Με την τιμή να παίζει στα 0,9000 με 1,0000 και με το… δούλεμα από τους φίλους του να πέφτει σύννεφο.

 • Πολύ αργότερα την έμαθαν κι άλλοι κι άρχισαν να ασχολούνται μαζί της. Και την καλύπταμε την μετοχή (εξακολουθούμε φυσικά) ανελλιπώς, αδιαλείπτως.
 • Το ίδιο είχε συμβεί και με πλείστες όσες περιπτώσεις.
 • ΤΑ ΤΖΟΓΑΡΑΝΕ ΣΥΝΕΧΩΣ στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ και τους τα πήραν όλα… Κι ας τους είχαμε προειδοποιήσει κατ’ έπανάληψη ότι δεν θα τους αφήσουν σεντ στη τσέπη.

!VIOHALCO: Στις 31.12.2017 ο όμιλος Viohalco βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,70 δισ. ευρώ, κατά 42,4% μακροπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,2%.

 • Εμφάνιζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (1,7 δισ. ευρώ) ήταν κατά 157 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (1,54 δισ. ευρώ).
 • Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 168,2 εκατ. ευρώ (171,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).
ΟΜΙΛΟΣ VIOHALCO
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± %
Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό
1.985.709
2.009.922
-1
-24.213
2.037.993
2.004.489
25.546.200
1.965.092
Λοιπό ενεργητικό
1.698.380
1.616.288
5
82.092
1.467.741
1.508.045
20.990.464
1.614.651
Σύνολο ενεργητικού
3.684.089
3.626.210
2
57.879
3.505.734
3.512.534
46.536.664
3.579.743
Κεφάλαια εταιρείας
1.106.633
1.057.706
5
48.927
928.494
920.214
14.348.548
1.103.734
Κεφάλαια μειοψηφίας
122.586
90.533
35
32.053
246.349
322.792
5.172.273
397.867
Μ/Μ χρέος
913.829
1.046.529
-13
-132.700
1.144.656
1.183.465
12.360.052
950.773
Βραχυπρόθεσμο
1.541.041
1.431.442
8
109.599
1.186.235
1.086.063
14.655.791
1.127.369
Σύνολο παθητικού
3.684.089
3.626.210
2
57.879
3.505.734
3.512.534
46.536.664
3.579.743
Πωλήσεις
3.721.311
3.119.198
19
602.113
3.274.735
2.943.462
41.104.998
3.161.923
Μεικτό κέρδος
349.597
287.555
22
62.042
229.627
205.653
3.814.783
293.445
EBITDA
302.546
231.680
31
70.866
193.753
119.624
2.632.522
202.502
EBIT
167.452
110.052
52
57.400
73.376
4.094
965.871
74.298
Κέρδος προ φόρων
56.839
6.756
741
50.083
-36.784
-90.033
-34.132
-2.626
Φόροι + Μειοψηφία
-16.841
13.139
-29.980
23.209
-30.628
175.577
13.506
Καθαρό κέρδος
73.680
-6.383
80.063
-59.993
-59.405
-209.709
-16.131
Μεικτό περιθώριο
9,4
9,2
2
0,2
7,0
7,0
9,3
9,3
Περιθώριο EBITDA
8,1
7,4
9
0,7
5,9
4,1
6,4
6,4
Περιθώριο EBIT
4,5
3,5
29
1,0
2,2
0,1
2,3
2,3
Περιθώριο κέρδους π.φ.
1,5
0,2
650
1,3
-1,1
-3,1
-0,1
-0,1
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια
33,4
31,7
5
1,7
33,5
35,4
41,9
41,9
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια
66,6
68,3
-2
-1,7
66,5
64,6
58,1
58,1
Καθαρή απόδοση ιδίων
6,8
-0,6
7,4
-6,5
-6,5
-1,5
-1,5
EBITDA/Ενεργητικό
8,2
6,4
28
1,8
5,5
3,4
5,7
5,7

AΝΑΦΟΡΕΣ

ΠΑΝΓΑΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΠΡΩΤΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1,236 δισ. ευρώ από 1,227 δισ. και Κ/ΦΣΗ: 1,22 δισ. ευρώ.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Δανειακές υποχρεώσεις  416 εκατ. από 344,7 εκατ.  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Δανειακές υποχρεώσεις 58,86 εκατ. από 102,2 εκατ. ευρώ.Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 85,6 εκατ. από 49,33 εκατ.

Κέρδη περιόδου 8,75 εκατ. από 17,07 εκατ. Ζημιά από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία 9,17 εκατ. από -0-

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 22,32 εκατ.  Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα (10,15 εκατ.) και ελεύθερες ταμειακές ροές 12,2 εκατ. ευρώ.

 • Η Εταιρεία μαζί με τις θυγατρικές της (εφεξής ο «Όμιλος») δραστηριοποιείται στις επενδύσεις ακίνητης περιουσίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως στην Ιταλία, τη Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Την 31 Μαρτίου 2018 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας ήταν 25 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Μαρτίου 2017: 27 άτομα για τον Όμιλο και την Εταιρεία).

ΤΙΤΑΝ (ΠΡΟΝ)@17,4000 ευρώ: Συνεδριάζει την 1η Ιουλίου η ΓΣ προνομιούχων μετόχων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 42.316.264 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά €0,50 ήτοι από €3 σε €2,50 με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

ΣΑΠΑΚΙΑ: Μετά και την δημοσίευση του 2017, άφοβα και χωρίς… τύψεις μη τυχόν και τα αδικήσουμε… ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ ΑΠΟ ΔΑΥΤΑ!!

BLUE CHIPS: Ορισμένα εξ αυτών έχουν τέτοιο δανεισμό, που σε πιάνει ίλιγγος… Ευτυχώς γι αυτά, που οι τράπεζες δεν μπορούν να τους τραβήξουν τα… αυτάκια, πόσο μάλλον την μπρίζα.

!26 Απριλίου 2018 – ΥΓΕΙΑ,… τότε @0,9270 ευρώ και κ/φση 283,4 εκατ. ευρώ: Η αποτίμηση του Υγεία και τα πραγματικά νούμερα… Τρέλα έχει κυριεύσει φαίνεται κάποιους επενδυτές και ανεβάζουν τις τιμές των εισηγμένων του κλάδου υγείας. Το Υγεία δημοσίευσε λοιπόν τα αποτελέσματα χρήσης 2017. Ας μην μιλήσουμε για p/e γιατί είναι πανάκριβο. Ουσιαστικά, άλλωστε έβγαλε ζημίες. Αλλά και σε όρους p/bv δεν είναι ελκυστικό.

!ΥΓΕΙΑ(2): Βάσει αποτελεσμάτων η καθαρή θέση είναι στα 120,8 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση ενισχύθηκε μόλις κατά 1,3 εκατ. ευρώ.

 • Επιπλέον υπάρχει υπεραξία επιχείρησης 82,7 εκατ. ευρώ και άυλα περιουσιακά στοιχεία 65,4 εκατ. ευρώ (άδειες, σχέσεις πελατών, εμπορικά σήματα, λογιστικά προγράμματα)!!!
 • Δηλαδή, που θα ήταν η καθαρή θέση χωρίς υπεραξία και άυλα; Σημειώστε επίσης τις μεγάλες ζημιές της μητρικής.
 • Τέλος η λογιστική αξία του Μητέρα είναι στα 117,7 εκατ. ευρώ αλλά η  καθαρή θέση στο τέλος του 2016 ήταν μόλις 1,1 εκατ. ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το Χ.Α είναι σαν ένα γήπεδο. Αν δεν σου κάνει ο παίκτης, αν δεν αποδίδει, τότε τον αλλάζεις. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μπορεί κάποτε να ήταν είδωλο ή μπορεί να είχε δώσει δείγματα μεγάλου ταλέντου. Αλλά όταν δεν κάνει την δουλειά του σωστά, τον τρώει ο πάγκος στη καλύτερη των περιπτώσεων.

 • Επίσης, αυτό συμβαίνει κι από την… ανάποδη. Ο παίκτης δηλαδή να ήταν κακός ή μέτριος αλλά να σημειώνει μεγάλα βήματα προόδου ή ακόμα προτιμότερο να αποδίδει καλύτερα από άλλους που παίζουν. Οπότε θα τον βάλεις να παίξει…

ΑΥΤΟΣ είναι ο ρόλος του προπονητή. Να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και να προβαίνει τη σωστή χρονική στιγμή στις πλέον κατάλληλες επιλογές. Χωρίς κόμπλεξ, δίχως ενδοιασμούς και με κυρίαρχο κριτήριο την απόδοση.

 • Αυτά, για να αποφεύγονται γκρίνιες και αναφορές του…τύπου… “Μα, μας γράφατε καλά λόγια ή μας την εκθειάζατε ή μας την… θάβατε” και λοιπές γραφικότητες κακομαθημένων παιδιών.
 • Η στήλη απευθύνεται αποκλειστικά σε νοήμονες επενδυτές, με γερή γνώση του αντικειμένου. Οι υπόλοιποι, απλά να μην την διαβάζουν.

______________

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα. 

 • Εμπορικό Σήμα (Trademark)

Εμπορικό σήμα είναι το διακριτικό γνώρισμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μια επιχείρησης. Μπορεί να είναι κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μια επιχείρησης από εκείνα άλλων.

Μπορεί να αποτελείται από λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, ήχους, καθώς και το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

Υπάρχουν διάφορα είδη σημάτων. Τα ατομικά, τα συλλογικά, τα λεκτικά, τα σύνθετα, σήματα προϊόντων και σήματα υπηρεσιών, σήματα ασθενή, ισχυρά και φήμης.

Τα σήματα φήμης συγκεντρώνουν σωρευτικά τα επόμενα χαρακτηριστικά:

 • Έχουν αυξημένο βαθμό καθιέρωσης στις συναλλαγές
 • Διαθέτουν μοναδικότητα και δεν χρησιμοποιούνται από τρίτους για ανόμοια προϊόντα.
 • Έχουν ιδιαίτερη διακριτική δύναμη.
 • Υπάρχει θετική εικόνα του κοινού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διακρίνουν.

       Παράδειγμα
       Σήματα φήμης είναι η Barclays, η ΦΑΓΕ, η Mercedes, η Aegean κτλ

Βέβαια, ο νόμος κρίνει κάποια διακριτικά γνωρίσματα ως απαράδεκτα για να χρησιμοποιηθούν ως σήματα.

Έτσι δεν μπορούν να αποτελέσουν σήμα:

 • Όσα δεν μπορούν να έχουν διακριτικό χαρακτήρα, δεν μπορούν δηλαδή να δημιουργήσουν στον αποδέκτη τον συνειρμό ότι το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία προέρχεται από συγκεκριμένη επιχείρηση.(πχ, μια ευθεία γραμμή, ένας κύκλος, ένα ερωτηματικό.)
 • Όσα δεν είναι δεκτικά γραφικής απεικόνισης, δηλαδή είναι πχ αντιληπτά μόνο με την αφή η την γεύση.
 • Είναι ενδείξεις περιγραφικές, δηλαδή δηλώνουν είδος, ποσότητα, ποιότητα, τόπο προέλευσης κτλ.(πχ “το αλάτι”, ” το αυτοκίνητο”)
 • Αποτελούνται από κοινόχρηστες ενδείξεις, δηλαδή λέξεις που χρησιμοποιούνται από πολλές επιχειρήσεις(πχ “φρέσκο”, “Hotel”)
 • Είναι αντίθετα στα χρηστά ήθη ή την δημόσια τάξη.(πχ, η φωτογραφία ενός γυμνού άνδρα για περιοδικό ομοφυλοφίλων)
 • Αποτελούνται από ονόματα ή εικόνες τρίτων προσώπων, χωρίς την συναίνεσή τους.
 • Αποτελούνται από κρατικά ή θρησκευτικά σύμβολα.(πχ η ελληνική σημαία, ο σταυρός, η ημισέληνος)
 • Σημεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή πίστη
 • Είναι παραπλανητικά και μπορούν να δημιουργήσουν εσφαλμένη εντύπωση στον καταναλωτή.(πχ η φωτογραφία μια ελιάς για προϊόντα που παράγονται από φοινικέλαιο)
 • Είναι ίδια ή μοιάζουν με προγενέστερα σήματα ή υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί κίνδυνος σύγχυσης με προγενέστερα.

Ευρετήριο Οικονομικών ΌρωνΟικονομικο λεξικο με ορισμους |

 • Δικαίωμα στο εμπορικό Σήμα

Το δικαίωμα στο σήμα είναι απόλυτο και ο δικαιούχος του έχει δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση για να χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό.

 • Επιπλέον ο δικαιούχος έχει αρνητική εξουσία πάνω στο σήμα. Αυτό σημαίνει πως έχει δικαίωμα να αποκλείει κάθε τρίτον από την χρήση τόσο του ίδιου του σήματος που ο ίδιος έχει κατοχυρώσει όσο και παρόμοιου με αυτό.

Ο δικαιούχος του εμπορικού σήματος μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα στο σήμα ακόμη και ξεχωριστά από την επιχείρηση. Μπορεί επιπρόσθετα να παραχωρεί σε τρίτους αποκλειστική η μη άδεια χρήσης του σήματος είτε για μέρος είτε για το σύνολο των προϊόντων που καλύπτει.

 • Για την καταχώρηση του σήματος θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση, τα στοιχεία του καταθέτη, η αποτύπωση του σήματος, η καταχώρηση των προϊόντων και υπογραφή.

Η υπηρεσία σημάτων εξετάζει το παραδεκτό της δήλωσης και αν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου την αποδέχεται. Μετά την απόφαση αποδοχής της δήλωσης του σήματος, αυτό καταχωρείται στο μητρώο σημάτων και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Αφού γίνει αμετάκλητη σημειώνεται η λέξη “καταχωρήθηκε”.

 • Απώλεια του δικαιώματος στο σήμα μπορεί να προκύψει με διαγραφή είτε λόγω έκπτωσης είτε λόγω ακυρότητας, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Η διαγραφή επέρχεται μετά από αμετάκλητη απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.

Φορέας του συλλογικού σήματος μπορεί να είναι συνεταιρισμοί, ενώσεις και ΝΠΔΔ (νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου).

 • Οι παραπάνω μπορούν να καταθέτουν εμπορικά σήματα για να διακρίνουν την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών των μελών τους ή τη γεωγραφική τους προέλευση ή το είδος ή την ποιότητα ή και τις ιδιότητες τους.

Το συλλογικό σήμα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τα μέλη της σηματούχου ένωσης.

Print Friendly, PDF & Email