Επιλογές, αναλύσεις, εκτιμήσεις και σχόλια για τους επενδυτές του Χ.Α (24/04)

ΓΡΑΦΑΜΕ στις 4/4/2017 (ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ): 

 • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ στην τρομερή σε έκταση υποτιμητική κερδοσκοπία με προφανή σκοπό το ψαλίδισμα των υψηλών αποδόσεων που απολαμβάνουν τα ιδιωτικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια σε πολλές δεκάδες μετοχών.
 • Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που οι ελεγκτές του Συστήματος διαπιστώνουν ότι πάχυναν τα χαρτοφυλάκια.
 • Γιατί θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, να κοντρολάρουν την αγορά κατά το δοκούν.
 • Και εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι επενδυτές κοιτάνε την γενική εικόνα (και όχι της κάθε μετοχής ξεχωριστά) δεν δυσκολεύονται να το πετύχουν.

Για τον πραγματικό επενδυτή τώρα, που ξέρει τι θέλει στο χαρτοφυλάκιο του και τι εκπροσωπεί η κάθε μετοχή που αυτό περιλαμβάνει, αυτά δεν τον αγγίζουν. Ξέρει ότι ο τερματικός αγώνας είναι μαραθώνιος και ποιός θα κερδίσει στο τέλος ή τουλάχιστον έχει τις πλείστες των πιθανοτήτων για να τον κερδίσει. Ξέρει ότι η κάθε μετοχή είναι ξεχωριστή, την ξέρει κι από την καλή κι από την ανάποδη…

Το να κοιτάζει ή να ασχολείται κανείς καθημερινά ή κάθε λίγο και λιγάκι με τα επί των τερματικών τεκταινόμενα συμμετέχοντας κι από πάνω, οδηγείται μαθηματικά στην αποτυχία, πλην ελαχίστων περιπτώσεων που επιβεβαιώνουν απλά τον κανόνα.

Ο πραγματικός επενδυτής γνωρίζει εκ των προτέρων ότι την αγορά και ειδικότερα την ελληνική την διαμορφώνουν/επηρεάζουν με συντριπτικά ποσοστά συμμετοχής Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, Η ΜΟΧΛΕΥΣΗ και ο ΤΡΑΠΕΖΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ της που καθορίζουν/προσδιορίζουν την εκάστοτε γενική εικόνα. Αυτά όμως ουδόλως τον επηρεάζουν γιατί αυτός κοιτάζει αποκλειστικά και μόνον την… ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ…

Και αυτή την υποτιμητική κερδοσκοπία ο πραγματικός επενδυτής ξέρει να την εκμεταλλεύεται, τηρώντας μερικούς πολύ απλούς κανόνες… Που για τους πάρα πολλούς είναι απλά… Κινέζικα!!

ΥΓ: Δεν τα επαναλαμβάνουμε για να ευλογήσουμε τα γένεια μας (άλλωστε δεν διαθέτουμε). Απλά, για να ξαναθυμηθούμε… Τότε που ο ΓΔ σε (14) συνεδριάσεις είχε κλείσει στο ΜΕΙΟΝ στις (12)… Και… βομβάρδιζαν την ατμόσφαιρα με τα συνηθισμένα όπλα τους…

_____________

!ΦΦΓΚΡΠ@17,0000 ευρώ – IBG για το Folli Follie Group: Μειωμένα κατά 33% σε ετήσια βάση, στα 74 εκατ. ευρώ, αναμένονται τα καθαρά κέρδη της Folli Follie το δ’ τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με πρόβλεψη της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος.

 • Αναμένεται να ανακοινώσει έσοδα 406 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5% και EBITDA ύψους 104 εκατ. ευρώ, αυξημένα 5% σε ετήσια βάση.
 • Η χρηματιστηριακή δεν αναμένει τη διανομή τακτικού μερίσματος, καθώς η μητρική αναμένεται να ολοκληρώσει το έτος με καθαρές ζημιές.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μια επιστροφή κεφαλαίου, τονίζει. Η IBG διατηρεί σύσταση “neutral” και τιμή-στόχο στα 18,2000 ευρώ για τη μετοχή. Η Folli Follie ανακοινώνει αποτελέσματα στις 26 Απριλίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς

!ΕΛΑΣΤΡΟΝ@1,5400 ευρώ και κ/φση 28,37 εκατ. ευρώ– ΧΡΗΣΗ 2017: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 67,63 εκατ. από 65,3 εκατ. ευρώ.
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 20,3 εκατ.από 12,39 εκατ. ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 24,96 εκατ. από 15,89 εκατ. ευρώ.
Ταμειακά διαθέσιμα:  5,93 εκατ. από 4,72 εκατ. ευρώ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 39,33 εκατ. ευρώ από 23,56 εκατ. ευρώ.
Αποθέματα 29,03 εκατ. από 22,56 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις απο πελάτες 21,8 εκατ. από 19,4 εκατ. ευρώ.

!ΕΛΑΣΤΡΟΝ(2): ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 90,43 εκατ. από 75,23 εκατ. ευρώ.
EBITDA: 9,4 εκατ. από 7,42 εκατ. ευρώ.
Κέρδη μετά από φόρους 2,4 εκατ. από 1,6 εκατ. ευρώ.
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €): 0,1301 ευρώ από 0,0868 ευρώ.Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες -6,37 εκατ. από +1,86 εκατ. ευρώ. Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες: -1,78 εκατ. από -1.78 εκατ. ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: -8,25 εκατ. από +0,08 εκατ. ευρώ.

!ΕΛΑΣΤΡΟΝ(3): Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 473,26 χιλ. ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.17: 240 άτομα από 190 άτομα το 2016. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: – 0 – ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 28,37 εκατ. ευρώ, στη τιμή των 1,5400 ευρώ η μετοχή (+4,4% σήμερα)
.
P/E: 11,8
P/BV: 0,42
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,58.
EV/Ebitda: 7,19
ΝΕΤ DEBT/EBITDA: 4,18
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: -0-

 • ΕΛΑΣΤΡΟΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,410 1,555 7,32
30 ημερών 1,350 1,555 6,21
3 μηνών 1,350 1,740 -7,51
6 μηνών 1,090 1,740 32,76
12 μηνών 0,888 1,740 70,35

 

!Η ΕΚΘΕΣΗ – ALPHA FINANCE: Οι κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής από το ΧΑ είναι οι μετοχές των ΟΤΕ, Jumbo και Μυτιληναίου.

 • Για τον ΟΤΕ, η Alpha Finance διατηρεί την τιμή-στόχο των 14,3500 ευρώ με σύσταση Απόδοση ανώτερη αυτής της αγοράς.
 • Για τον Mυτιληναίο, διατηρεί την τιμή-στόχο των 14,1000 ευρώ και την σύσταση ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ για τη μετοχή της εισηγμένης και
 • Για την Jumbo, επαναδιατυπώνει την τιμή-στόχο των 21,0000 ευρώ και την σύσταση ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ

!ΜΟΥΖΑΚΗΣ@0,3940 ευρώ και κ/φση σε 12,68 εκατ. ευρώ: Με ΧΑΜ-ΥΨ.12Μ: 0,1190 και 0,4460 ευρώ. Στο 0,38 της P/Bv.

 • 6ΜΗΝΟ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ από 33,11 εκατ. σε 33,54 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 1,3 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 433 χιλ. από ζημίες 216 χιλ. ευρώ
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ 3,07 εκατ. από 3,38 εκατ. ευρώ, ΕΒΙΤDA 666,3 χιλ. από 272 χιλ. ευρώ. ΤΑΜΕΙΟ: 150 χιλ. ευρώ.
 • ΚΙΝΗΣΗ 2018: Μεταξύ 0,3240 και 0,4460 με μέσο όρο 0,4000 ευρώ και +3,68%. Συναλλαγές 503.800 τμχ κατά μέσο όρο 6720 τμχ…
!ΦΟΥΡΛΗΣ@5,5600 ευρώ και κ/φση 287 εκατ. ευρώ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 167,9 ευρώ από 163,6 εκατ. ευρώ.
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 118,5 εκατ. από 104,8 εκατ. ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 26 εκατ. ευρώ από 43,2 εκατ. ευρώ.
Ταμειακά διαθέσιμα  36,6 εκατ. ευρώ από 33,6 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 107,9 εκατ. ευρώ από 114,4 εκατ. ευρώ.
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 434,06 εκατ. από 428,06 εκατ. ευρώ
 • EBITDA: 41,8 εκατ. από 38,4 εκατ. ευρώ.
 • Κέρδη μετά από φόρους 10,04 εκατ. από 6 εκατ. ευρώ.
 • Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €): 0,1917  ευρώ από 0,1146 ευρώ.
!ΦΟΥΡΛΗΣ(2): Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 22 εκατ. από 19,8 εκατ. ευρώ. Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες 11,66 εκατ. από 10,6 εκατ. ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: 10,34 εκατ. από 9,2 εκατ. ευρώ.
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 2,45 εκατ. ευρώ.
Απασχολούμενο προσωπικού στις 31.12.17: 3897 άτομα από 3904 άτομα το 2016.
P/E: 28,7  P/BV: 1,71  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,64  EV/Ebitda: 9,6
ΝΕΤ DEBT/EBITDA: 2,56

!Παρατηρώντας το ταμπλό με την “οπτική ματιά” του Αν-αλήτη****

Με την “οπτική ματιά” του Αν-αλήτη

!ELTON ΧΗΜΙΚΑ @1,5750 ευρώ και κ/φση 42,1 εκατ. ευρώ: Βλέποντας κάποιος την αύξηση πωλήσεων κατά 12% (€127 εκ.) και των καθαρών κερδών κατά 25% (€3,3 εκ.), θα σχολίαζε ότι ήταν μία πολύ καλή χρονιά. Επειδή όμως είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί και σχολαστικοί ως επενδυτές, θα σχολιάζαμε αρνητικά την αύξηση των εμπορευμάτων κατά 20% (€3,6 εκ.) και των απαιτήσεων κατά 10% (€4,4 εκ.). Οπότε η εικόνα περιπλέκεται και εδώ έρχονται τα ψιλά γράμματα!!!! Μια πιο προσεκτική ανάλυση όμως των αναλυτικών στοιχείων μας δίνει μία εξαιρετική εικόνα. Έχουμε και λέμε:

1) Διενέργεια προβλέψεων €1,8 εκ. για επισφάλειες προηγούμενων ετών, όταν τα καθαρά κέρδη είναι €3,3 εκ.,  με τον όμιλο να καθαρίζει σχεδόν πλήρως το σύνολο των προβληματικών απαιτήσεων.

2) Πλήρης απομείωση της Elton Pls κατά περίπου €400 χιλ. και

3) Στα σχόλια μπορεί να διαβάσει κάποιος ότι ο όμιλος είχε σημαντικό ύψος επιταγών στα τέλη του έτους, οι οποίες εισπράχθηκαν  στην αρχή του χρόνου, το οποίο λογικά θα γύρισε και τις μόλις €242 χιλ. αρνητικές λειτουργικές ροές, σε σημαντικά θετικές.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,550 1,620 -0,94
30 ημερών 1,520 1,640 -3,37
3 μηνών 1,370 1,710 2,61
6 μηνών 1,210 1,710 17,54
12 μηνών 1,058 1,710 38,91

 

!ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ(2): Συνοψίζοντας, ο όμιλος φαίνεται να πηγαίνει εξαιρετικά καλά και πλέον μην εκπλαγούμε φέτος να δούμε καθαρή κερδοφορία άνω των €5 εκ.(!!!!), που διαμορφώνει ένα Ρ/Ε κοντά στο 8, για μία μετοχή που διαπραγματεύεται στο 85% της λογιστικής της αξίας.

Η αύξηση των αποθεμάτων κατά €3,6 εκ. και των απαιτήσεων κατά €4,4 εκ. (όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι σημαντικά μικρότερη, λόγω των εισπράξεων στις αρχές του έτους), όταν οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά €13,4 εκ., ασφαλώς και αποτελεί μία λογικότατη εξέλιξη.

 • Μπορεί φέτος να μην ανταμείψει τους μετόχους της χρηματικά, αλλά μπορεί άνετα να τους ανταμείψει στο ταμπλό, όπως κάνει σταθερά τα τελευταία χρόνια.
 • Υπενθυμίζω για νιοστή φορά τις δηλώσεις του ίδιου του αφεντικού ότι ψάχνονται συνεχώς για εξαγορές,
 • αλλά και ότι έχουν δεχτεί και δέχονται περιοδικά προτάσεις εξαγοράς για τον 2ο μεγαλύτερο όμιλο χημικών της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
 • Ποιος ξέρει;
 • Ιδιαίτερα αυξημένοι όγκοι για τα δεδομένα της μετοχής, σε υψηλά 14ετίας.
 • Δεν μεταβάλλεται η θετική μου άποψη.

!ΕΚΤΕΡ@1,0100 ευρώ και κ/φση 11,36 εκατ. ευρώ: Έκανε το βήμα πάνω από το €1 και λογικά θα κάτσει για ένα διάστημα εκτός εάν υπάρξει κάποια έκπληξη θετικών αποτελεσμάτων την επόμενη εβδομάδα.

!Real Estate: Παίχτηκαν και παίζονται ο Κέκρωψ με την ΕΚΤΕΡ και μένει να ακολουθήσει και ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ!!! Ποιο είναι αυτό; Ο ευρών θα κερδίσει ΣΚ στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής!!!ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ και εν αναμονή του ισολογισμού 2017: Η αναδιάρθρωση του ομίλου συνεχίζεται καθώς έχει ανακοινωθεί η πώληση του MontParnes, η  φημολογία για την πώληση του Ανέμου (64,5%) συνεχίζεται ενώ η πώληση της Reds (55%) και της Elpedison (22%) θα πρέπει να αναμένονται σε δεύτερο χρόνο.

 • Το οργανικό κομμάτι στο οποίο αναμένεται να περιοριστεί η εταιρία θα περιλαμβάνει τις παραχωρήσεις, τις κατασκευές (Ακτωρ) και τα περιβαντολλογικά (Ηλλέκτωρ).
 • Το συνολικό ανεκτέλεστο έχει μειωθεί στα 2,16 δις ευρώ (55% εξωτερικό) από 4,33 δις ευρώ το 2014 ενώ το λειτουργικό περιθώριο σταδιακά γυρίζει θετικό μετά από την πίεση που δέχθηκε το 2016.

Σημείο αναφοράς για την εταιρία θα αποτελέσει το έργο των επεκτάσεων της Αττικής οδού (στην οποία κατέχει το 59%) καθώς και η εξάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην πώληση του 10% που κατέχουν οι τράπεζες (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) από την υπόθεση της ΑΤΤΙΚΑΤ.

Αν και το 2017 αναμένεται να εμφανίσει ζημιές καθαρίζοντας τον ισολογισμό της η εταιρία διαπραγματεύεται στα 297,4 εκατ. ευρώ με καθαρή θέση 670 εκατ. ευρώ.

 • ΚΙΝΗΣΗ 2018: Μεταξύ1,5000 και 2,0100 με μέσο όρο 1,7600 ευρώ και ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (χθεσινή τιμή1,6800 ευρώ και τιμή 30.12.2017 επίσης 1,6800 ευρώ)  Συναλλαγές 21,55 εκατ. τμχ και κατά μέσο όρο 392.000 τμχ…
 • Στο +10% από το χαμηλό της στο ξεκίνημα του Απριλίου.(13 συνεδριάσεις και σκορ 7-6).

TZIΡΑΚΙΑΝ-απάντηση: Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι πως ο βασικός μέτοχος σε μία εταιρεία με μερικές χιλιάδες ευρώ αποτίμηση έβαλε 8 εκατ. ευρώ και μετοχοποίησε χωρίς να υπάρξει dilution για τους μετόχους.

 • Επίσης αλλάζει πλέον ο ισολογισμός και λογικά θα αρθούν οι όροι που είχαν τη μετοχή σε επιτήρηση.
 • Αυξάνεται η καθαρή θέση, υπάρχει επάρκεια κεφαλαίου κίνησης κλπ.
 • Ποιοι άλλοι μεγαλομέτοχοι σε τέτοιες εταιρείες άνοιξαν το πορτοφόλι τους;
 • Δεν λέμε να φτάσει η αποτίμηση την καθαρή θέση, αφού υπάρχουν ζημιές,
 • αλλά όχι και να λέμε πως το ράλι δεν δικαιολογείται.

________

Ασώματες ακινητοποιήσεις (άυλα πάγια στοιχεία) 

Είναι τα ασώματα οικονομικά αγαθά, που αποκτώνται από την εταιρία με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα οπωσδήποτε μεγαλύτερο από ένα έτος. Στους λογαριασμούς της κατηγορίας των ασωμάτων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται για την απόκτηση τέτοιων αγαθών, καθώς και τα ποσά που δαπανούνται από την εταιρία για τη δημιουργία των αγαθών αυτών.»

Τα ενσώματα και ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία στην πορεία του χρόνου υπόκεινται σε φθορά, απαξίωση.

Άρα, κατά τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της εταιρείας κάθε χρόνο, πρέπει να μειώνεται η αξία κτήσης τους. Το ποσό αυτό της μείωσης αναφέρεται στην έννοια της απόσβεσης .

1. Η Απόσβεση είναι η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και, συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε καθεμία χρήση.

 • Οι αποσβέσεις κάθε χρήσεως βαρύνουν το λειτουργικό κόστος, ή απευθείας τα αποτελέσματα χρήσεως όταν πρόκειται για αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος.
 • Το ποσό της ετήσιας αποσβέσεως αντιπροσωπεύει τη μείωση της αξίας του πάγιου στοιχείου, που επέρχεται λόγω της χρήσεώς του, της παρόδου του χρόνου και της οικονομικής του απαξιώσεως.

2. Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το ενσώματο ή άυλο πάγιο στοιχείο που αποκτάται από την οικονομική μονάδα για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, πάντως μεγαλύτερη από ένα έτος.

3. Ωφέλιμη διάρκεια ζωής είναι, είτε η χρονική περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται ότι το αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο θα χρησιμοποιείται παραγωγικά από την οικονομική μονάδα, είτε η ολική ποσότητα παραγωγής ή το ολικό έργο το οποίο αναμένεται να επιτύχει η οικονομική μονάδα από το πάγιο αυτό στοιχείο (π.χ. ωφέλιμη διάρκεια ζωής μηχανήματος μετρημένη σε παραγωγικές ώρες).

4. Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιμου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι το ιστορικό κόστος του ή άλλο ποσό που αντικατέστησε νομότυπα το ιστορικό κόστος (π.χ. αξία αναπροσαρμογής που επιβλήθηκε από το νόμο ή αξία που έχει προκύψει από εκτίμηση λόγω συγχωνεύσεως), μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του, εφόσον αυτή είναι αξιόλογη. Αν η υπολειμματική αξία δεν είναι αξιόλογη, δε λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αποσβεστέας αξίας. Η κρίση για την αξιολόγηση αυτή αφήνεται στην οικονομική μονάδα.

5. Υπολειμματική αξία ενός αποσβέσιμου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του, που υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί κατά το τέλος της ωφέλιμης διάρκειας της ζωής του.

Print Friendly, PDF & Email