Eπιλογές, αναφορές και απαντήσεις για επενδυτές του Χ.Α (20/6/2018)

Πλέον, πρέπει να είμαστε πιο συνετοί και προσεκτικοί στις βραχυπρόθεσμες κινήσεις μας.

 • ‘Αλλωστε, το μυστικό που χωρίζει το ΖΗΝ από το ΕΥ ΖΗΝ δεν είναι παρά μερικές λογικές κινήσεις στο ταμπλό σε χαρτιά στα οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε τα δρομολόγια τους με μεγάλες πιθανότητες επιτυχούς επιβίβασης και αποβίβασης.
 • Και μάλιστα σε διάρκεια έτους. Αυτό το καθημερινό ή το κάθε λίγο και λιγάκι “μέσα έξω” δεν οδηγεί πουθενά.
BLUE CHIPS: Ορισμένα εξ αυτών έχουν τέτοιο δανεισμό, που σε πιάνει ίλιγγος… Ευτυχώς γι αυτά, που οι τράπεζες δεν μπορούν να τους τραβήξουν τα… αυτάκια, πόσο μάλλον την μπρίζα.
ΑΠΟΡΙΑ ΨΑΛΤΟΥ ΒΗΞ: Κάποιες εισηγμένες με τεράστια δάνεια και με καταθέσεις εκατοντάδων εκατ. ευρώ προκαλούν ή όχι ερωτηματικά;
ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ: Σημαντικά ενισχυμένα ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα το
πρώτο  τρίμηνο  του έτους χάρη στην αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ, αλλά και τα καλύτερα ανεμολογικά δεδομένα. Αύξηση κύκλου εργασιών, EBITDA, ΕΒΙΤ και καθαρών κερδών σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.
 • ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2018 παρουσίασε αύξηση 28,3%, σε 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.
 • Τα EBITDA ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ, έναντι 10,0 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 37,5%
 • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 6,0 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ, κέρδη ανά μετοχή 0,0710 ευρώ έναντι 0,0373 ευρώ με αύξηση 90,3%.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ@1,9100 ευρώ
 • Αποτίμηση:157,9 εκατ. ευρώ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,865 1,970 -2,05
30 ημερών 1,800 1,970 1,06
3 μηνών 1,650 1,970 10,40
6 μηνών 1,485 1,970 24,84
12 μηνών 1,250 1,970 37,41

 

ΤΙΤΑΝ – ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

 • Κύκλος εργασιών 322,5 εκατ. ευρώ από 361,8 εκατ. ευρώ.
 • Κόστος πωλήσεων -244.793.000 από -275.249.000 ευρώ.
 • Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων 77,7 εκατ. από 86,6 εκατ. ευρώ.
 • Τα καθαρά κέρδη: +944 χιλ. ευρώ από ζημίες 3,87 εκατ. στο 3μηνο 2017
 • ΕΒΙΤDA: 43,5 εκατ. από 51,1 εκατ. ευρώ.
 • ΕΒΙΤ: 16,58 εκατ. ευρώ από 22,57 εκατ. ευρώ.
 • Επίδραση ισοτιμιών:-23,36 εκατ. από -13,21 εκατ. ευρώ.
 • Από την μετατροπή οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εταιριών σε ξένο νόμισμα
 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 233.769.000 από 154.247.000
 • Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 920.062.000 απο 820.382.000
 • Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 51.845.000  από 56.825.000
 • Ίδια κεφάλαια: 1,28 δισ. από 1,31 δισ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 738,2 εκατ. ευρώ από 723 εκατ. ευρώ…
 • Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 16.139.000 από 12.743.000
 • Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων+ασώματων παγίων:-19,21 εκατ. από -32,9εκ

Σχετική εικόναΤΙΤΑΝ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ… ΚΟΥΒΕΝΤΑ

ΑΠΛΑ: Ανύπαρκτη κερδοφορία, μειούμενη συνεχώς καθαρή θέση, ελέγξιμος δανεισμός

ΙΔΕΤΕ και Οικονομική Κατάσταση ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (2018,Τριμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 22,000 22,900 -2,22
30 ημερών 20,500 22,900 4,76
3 μηνών 19,780 22,900 4,76
6 μηνών 19,780 25,350 1,38
12 μηνών 19,480 26,000 -14,00

ALPHA FINANCE – 3 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ: Σε χαμηλότερα επίπεδα αναπροσαρμόζει τις τιμές-στόχους για ΠΕΙΡ και Εθνική, ενώ ανεβάζει τον πήχη για τη Eurobank σε έκθεσή της για τον κλάδο στην οποία δηλώνει ότι παραμένει «ουδέτερη» μετά και τα αποτελέσματα τριμήνου.

 • Ο νέος στόχος για την Eurobank στα 1,0500 από 1,0100 ευρώ,
 • για την Εθνική η νέα τιμή-στόχος είναι στα 0,3400 από 0,4000 ευρώ
 • και στα 3,5000 από 4,3800 ευρώ  για τον τίτλο της Πειραιώς.

Οι χαμηλότερες τιμές-στόχοι αντανακλούν τις υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων και τις εκτιμήσεις για χαμηλότερα κέρδη, ενώ για τη Eurobank η αύξηση της τιμής αντανακλά την εκτίμηση της χρηματιστηριακής για υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων μακροπρόθεσμα.!ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ- GOLDMAN SACHS: Αναφέρει πως κορυφαία επιλογή της στην Ελλάδα αλλά και επιλογή της για έκθεση στην ανάκαμψη του εγχώριου τραπεζικού κλάδου παραμένει η ΑΛΦΑ για την οποία δίνει σύσταση «ΑΓΟΡΑ»,μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 2,5000 ευρώ ανά μετοχή από 2,5500 ευρώ. (ΣΣ ΣΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ…). Θεωρεί πως τα αποτελέσματα των πρόσφατων stress tests επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της τράπεζας, ενώ η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια παρέχει στον όμιλο επιπλέον λειτουργική ευελιξία

 • Για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή-στόχος μειώνεται στα 0,2900 ευρώ ανά μετοχή από 0,3000 ευρώ προηγουμένως, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 3,4000 ευρώ από 3,55 00 ευρώ, ενώ για τη Eurobank η τιμή αυξάνεται στα 1,0400 ευρώ ανά μετοχή από 1,0000 ευρώ προηγουμένως. Και για τις τρεις, το ΡΙΧΤΑΔΙΚΟ δίνει ΟΥΔΕΤΕΡΗ σύσταση.

!ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ – EUROXX: Οι κορυφαίες της επιλογές φέτος περιλαμβάνουν μεγάλες εταιρείες με σημαντική ρευστότητα, καλά θεμελιώδη μεγέθη και ελκυστικές αποτιμήσεις (OTE, Jumbo), ισχυρή δυναμική ανάπτυξης (Μυτιληναίος), καθώς και ποιοτικές, μεσαίες επιχειρήσεις με υποστηρικτικά θεμελιώδη μεγέθη (Aegean Airlines) ή έναν συνδυασμό πολλών από τα παραπάνω χαρακτηριστικά (Τέρνα Ενεργειακή).

 • Από τον τραπεζικό κλάδο στον οποίο τηρεί στάση overweight, τα to picks της Euroxx είναι η Εθνική Τράπεζα λόγω της ανώτερης ρευστότητάς της, της χαμηλής εξάρτησης από τον ELA και της κορυφαίας κάλυψης NPE / NPL καθώς και η Alpha Bank λόγω της καλύτερης κεφαλαιακής θέσης και ποιότητας assets, αν και στο βασικό της σενάριο ο κλάδος στο σύνολό τους προσφέρει ελκυστικά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ@euro2day.gr:… Παρά την κίνηση μόνιμα με αρνητικό πρόσημο των Ευρωπαϊκών Αγορών, αξίζει να αναφερθεί ότι το τελικό πρόσημο για τον Δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, “παίχτηκε” μέχρι τέλους, με τους πωλητές να παίρνουν τα “ηνία” της αγοράς αρκετά μετά τις 16.30, καθώς και η Wall Street ξεκίνησε με διαθέσεις περαιτέρω υποχώρησης.

Αυτά, παρά την νέα μείωση του τζίρου (ο χαμηλότερος των τελευταίων έξι συνεδριάσεων), ο οποίος τείνει να μηδενίσει κάθε προσδοκία για κάτι σημαντικά καλύτερο, αν δεν προκύψει η είδηση – καταλύτης που θα φέρει την πολυαναμενόμενη συναλλακτική αφύπνιση.

 • Από την άλλη, δεν πρέπει να διαφεύγει στους ενεργούς traders, ότι η πάλαι ποτέ ισχυρή στήριξη των 800 μονάδων, έχει μετατραπεί σεισχυροποιημένη αντίσταση, με τον Γενικό Δείκτη να έχει συμπληρώσει 25 συνεδριάσεις, με κλεισίματα χαμηλότερα από το εν λόγω όριο.
 • Επίσης, αν εξαιρεθούν οι Grivalia (+0,80%) και ΔΕΗ (+3,80%), που ήταν οι μοναδικοί τίτλοι του FTSE25, τα πάνω και τα κάτω της η Εγχώρια Αγορά τα “είδε” με “οδηγό” τον Τραπεζικό κλάδο,
 • με τις επιμέρους Τραπεζικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, να “δοκιμάζουν” και τα δύο πρόσημα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και την Πειραιώς (-2,76%) να ολοκληρώνει την συνεδρίαση στο χαμηλό ημέρας.

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, τα “πονταρίσματα” για διοικητικές αλλαγές, αλλά και πιθανές αγορές από τους βασικούς μετόχους, έφεραν την πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για τον Ελλάκτωρα (+6,06%).

 • Προσπάθεια αντίδρασης στην πλαγιοκαθοδική κίνηση που έχει ξεκινήσει από τα 0,86 ευρώ (κλείσιμο 5/6) για το Ιασώ (+0,25%).
 • Μετά από πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις αντέδρασαν τα Πλ. Κρήτης (+3,20%)
 • και πάλι ο πρώτος λόγος στους πωλητές στον Νηρέα (-1,54%),
 • ενώ η Τρ. Αττικής (-0,40%) συμπλήρωσε 10 πτωτικές συνεδριάσεις, 1 αμετάβλητη και 1 ανοδική, στις τελευταίες 12 (!)

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σχετική εικόνα

!ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ: Κοιτάμε τα συγκρίσιμα και βγάζουμε το συμπέρασμα… ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ του μ/μ:

 • Το απίστευτο είναι ότι η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έβγαλε ανακοίνωση για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου λέγοντας ότι είχε μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξης του 14.2% και ότι τα νούμερά της είναι βελτιωμένα.

Φίλοι μικρομέτοχοι, αυτό το παραμύθι με τα προσαρμοσμένα EBITDA ή τα προσαρμοσμένα κέρδη πρέπει να τελειώνει. Καλώς ή κακώς αν υπάρχει αύξηση ή μείωση στην τιμή του χαλκού και του αλουμινίου είναι μια πραγματικότητα γιατί η εταιρεία λεφτά δίνει για να αγοράσει χαλκό και αλουμίνιο, όχι αέρα κοπανιστό. Το ίδιο και με τη διακύμανση του ευρωδόλαρου.

Aτυχώς φίλοι μικρομέτοχοι, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είχε μια πτώση της τάξης του 31.2% στα κέρδη προ φόρων, τα κανονικά, όχι τα προσαρμοσμένα.

 • Φυσικά, θα θέλαμε να δούμε τον απολογισμό του 3μηνου.
 • Αλλά η εταιρεία δεν μας έκανε την χάρη, έβγαλε μόνο ένα δελτίο τύπου.
 • Να φανταστείτε, πριν από λίγο καιρό μας την εκθείαζαν…
 • Να τρέξουμε να προλάβουμε να αγοράσουμε γιατί είναι βαθειά υποτιμημένη.
 • Ήταν που ήταν ακριβή σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, τώρα ήρθε και έδεσε το γλυκό.
 • Όλα στο βωμό της προμήθειας.

Αποτέλεσμα εικόνας για μοτορ οιλ

!ΜΟΤΟR OIL – κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ @18,8000 ευρώ: Καθαρά κέρδη τριμήνου μετά από φόρους 40,6 εκατ. ευρώ, από 89,29 εκατ. ευρώ. Κέρδη ανά μετοχή βασικά και απομειωμένα σε € 0,37 από 0,82 ευρώ. Ίδια Κεφάλαια 1,04 δισ. από 1,01 δισ. ευρώ, ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 347,5 εκατ. από 280 εκατ. ευρώ, ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 72 εκατ. ευρώ από -15,7 εκατ. ευρώ το 2017, ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 563,7 εκατ. από 796,4 εκατ. ευρώ. Θα επανέλθουμε, αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν…

Motor Oil: Στις 3 Ιουλίου η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος 0,85 ευρώ. Από την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2017.

 • ΣΧΟΛΙΑ του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ του μ/μ

Τα αποτελέσματα της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ήταν σκωτσέζικο ντους. Για να σας φρεσκάρουμε τη μνήμη, στις 31 Ιανουρίου του 2018, η PANTELAKISsecurities είχε δώσει για top pick τη μετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ με τιμή στόχο τα 24€. Το πιο σημαντικό του report είναι ότι έβλεπε τα EBITDA να έχουν μια πτώση της τάξης του 9.53% μόνο και να φθάνουν σε ετήσια βάση τα 522 εκ ευρώ.

 • Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ εμφάνισε EBITDA 96 εκ ευρώ από 169 εκ ευρώ, μια πτώση της τάξεως του -43.2%!
 • Τα ΚΜΦΔΜ προσγειώθηκαν στα 41 εκ ευρώ από 90,3 εκ ευρώ, μία πτώση της τάξεως του 54.60%.
 • Το χειρότερο όμως από όλα είναι ότι ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε από 280 εκ ευρώ (τέλος του 2017) στα 347,9 εκ ευρώ.

Ταυτόχρονα, το πιο ανησυχητικό είναι ότι πέρυσι είχε στο α’ τρίμηνο αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές της τάξης των -15.713 εκ ευρώ. Τώρα, οι αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν και πήγαν στα -71.844 εκ ευρώ.

 • Φίλοι μικρομέτοχοι, σίγουρα η μετοχή δεν είναι υπερτιμημένη, με τίποτα.
 • Αλλά θέλει τεράστια προσοχή διότι πολλοί παίκτες είναι κερδισμένοι,
 • η υψηλή τιμή του πετρελαίου δημιουργεί πρόβλημα
 • και συγχρόνως αν ξεκινήσει το εμπάργκο στο Ιράν, αυτό θα έχει επίπτωση στο περιθώριο διύλισης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το Χ.Α είναι σαν ένα γήπεδο. Αν δεν σου κάνει ο παίκτης, αν δεν αποδίδει, τότε τον αλλάζεις. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μπορεί κάποτε να ήταν είδωλο ή μπορεί να είχε δώσει δείγματα μεγάλου ταλέντου. Αλλά όταν δεν κάνει την δουλειά του σωστά, τον τρώει ο πάγκος στη καλύτερη των περιπτώσεων.

 • Επίσης, αυτό συμβαίνει κι από την… ανάποδη. Ο παίκτης δηλαδή να ήταν κακός ή μέτριος αλλά να σημειώνει μεγάλα βήματα προόδου ή ακόμα προτιμότερο να αποδίδει καλύτερα από άλλους που παίζουν. Οπότε θα τον βάλεις να παίξει…

ΑΥΤΟΣ είναι ο ρόλος του προπονητή. Να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και να προβαίνει τη σωστή χρονική στιγμή στις πλέον κατάλληλες επιλογές. Χωρίς κόμπλεξ, δίχως ενδοιασμούς και με κυρίαρχο κριτήριο την απόδοση.

 • Αυτά, για να αποφεύγονται γκρίνιες και αναφορές του…τύπου… “Μα, μας γράφατε καλά λόγια ή μας την εκθειάζατε ή μας την… θάβατε” και λοιπές γραφικότητες κακομαθημένων παιδιών.
 • Η στήλη απευθύνεται αποκλειστικά σε νοήμονες επενδυτές, με γερή γνώση του αντικειμένου. Οι υπόλοιποι, απλά να μην την διαβάζουν.

______________

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email
* ,