Επιλογές & Επισημάνσεις για τους επενδυτές του X.A (18/9) – A’

 • ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (150 με 500 εκατ. ευρώ)

[email protected],0000 ευρώ, με κ/φση 268,7 εκατ. ευρώ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε €227εκ., έναντι €150εκ. το 2017, ενώ τα καθαρά κέρδη σε  €13,9 εκατ. από τα  €10,4 εκατ. το 2017. Τα Ίδια Κεφάλαια στα €227,3 εκατ. έναντι €207,4 εκατ. ευρώ το 2017. Την (παρ)ακολουθούμε από τα…5 ευρώ. ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ… Τα Ebitda ξεπέρασαν τα 60,7 εκατ. ευρώ (από 47,5 εκατ.)

 • ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ τον υψηλό καθαρό δανεισμό του ομίλου που ανέρχεται σε 346 εκατ. ευρώ και που διαμορφώνει τον δείκτη της δανειακής μόχλευσης του στο 1,52.
 • P/BV 1,18
 • P/e οπωσδήποτε κάτω του 7…
 • NETDEBT/EBITDA: οπωσδήποτε κάτω του 2,5.
 • EV/EBITDA μπορεί και κάτω του 4.
 • ΜΕΡΙΣΜΑ: Για το 2017 διένειμε 1,1000 ευρώ ανά μετοχή, καθαρά 0,9350 και απόδοση 4,25%.
 • Η οικογένεια ΒΑΣΙΛΑΚΗ έκανε placement για το 10,23% στη τιμή των 22,6000 ευρώ και διατηρεί τώρα το 64,15%.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 22,0000 ευρώ.
 • ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: -6% (ΕΥΡΟΣ 21,0000 με 26,0000)
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2018: 2,23 εκατ. τμχ (ημερησίως 13 χιλ. τμχ)
 • Κ/ΦΣΗ ΟΜΙΛΟΥ: 268,9 εκατ. ευρώ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 21,400 22,600 0,92
30 ημερών 21,000 23,000 -1,79
3 μηνών 21,000 23,800 -4,35
6 μηνών 21,000 25,200 -12,00
12 μηνών 21,000 26,000 -6,38
 • ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ FACTSET
Χρήση 2018 2019
EPS Αριθμός εκτιμήσεων 1 1
EPS (Median) 2,89 3,24
EPS GROWTH (Median) 17,48 % 12,11 %
P/E (Median) 7,89 7,04
D/Y (Μερισμ Απόδοση) 4,17 % 4,39 %
Λήξη Χρήσης 31/12/2018 31/12/2019

powered by  inbroker

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ- κ/φση 484,5 εκατ. ευρώ: Με μία μόλις θετική στις τελευταίες (8) συνεδριάσεις υποχώρησε στα 4,6850 ευρώ (χαμηλό ημέρας χθες στα 4,5950 ευρώ). Εν αναμονή του 6μήνου της.

 • ΤΙΜΗ: 4,6850 ευρώ.
 • ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: +5,76% (ΕΥΡΟΣ 4,3400 με 5,6400)
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2018: 21,22 εκατ. τμχ (ημερησίως 121 χιλ. τμχ)
 • Κ/ΦΣΗ ΟΜΙΛΟΥ: 484,5 εκατ. ευρώ.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 4,590 5,000 -5,16
30 ημερών 4,590 5,290 -7,78
3 μηνών 4,590 5,580 -4,39
6 μηνών 4,590 5,580 -14,19
12 μηνών 3,660 5,640 20,13

ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ FACTSET 

Χρήση 2018 2019
EPS Αριθμός εκτιμήσεων 1 1
EPS (Median) 0,21 0,29
EPS GROWTH (Median) -70,83 % 38,10 %
P/E (Median) 22,71 16,45
D/Y (Μερισμ Απόδοση) 0,00 % 3,83 %
Λήξη Χρήσης 31/12/2018 31/12/2019

powered by inbrokerΤιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ@1,5420 ευρώ και κ/φση 272 εκατ. ευρώ: Το σύνολο των ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ στα 582 εκατ.(1) από τα 634,7 εκατ. της 31.12.2017

O ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ στα 1,288 δισ. ευρώ, στο ΤΑΜΕΙΟ 412,5 εκατ., ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ στα 876 εκατ. ευρώ δηλ.1,5 φορά τα ΙΔΙΑ Κ/Φ κι αν δεν υπήρχε η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ… με 2 λέξεις… ΚΛΑΦΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΕ!!

 • Για αμοιβές στην Ελίτ κατεβλήθη το ποσό των μόλις… 3,27 εκατ. ευρώ. ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ μόλις…. 925.140.000 ευρώ.
 • (1) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 6ΜΗΝΟΥ ότι το Σύνολο της Καθαρής Θέσης του Οµίλου ανέρχεται σε 795,1 εκατ. ευρώ, αλλά βάζουν μέσα και τα δικαιώματα μειοψηφίας…
 • Κύκλος εργασιών του 922,3 εκατ. ευρώ με οριακή μείωση 0,8%. Τα ενοποιημένα EBIT στα  32,4 εκατ. ευρώ έναντι 53,0 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, καθώς χάθηκαν λόγω αναγνώρισης ζημίας έργου στη Ρουμανία € 18,5 εκατ., λόγω πρόβλεψης κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο κράτος του Κατάρ, ποσού € 18,6 εκατ. λόγω ζημίας από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού € 8,9 εκατ. και € 10 εκατ.λόγω πρόβλεψης για παρακρατούμενους φόρους στις Παραχωρήσεις.
 • Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών

 • Τα EBITDA ανήλθαν σε 82,4 εκατ. ευρώ, έναντι των 105 εκατ. ευρώ του 2016. Τα τελικά αποτελέσματα ήταν ζημίες 31,0 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,6 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο 2017. Τα ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,2652 ευρώ έναντι ζημιών 0,0632 ευρώ το 2017.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 1,5420 ευρώ.
 • ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: -4,81% (ΕΥΡΟΣ 1,4800 με 2,1550)
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2018: 66,5 εκατ. τμχ (ημερησίως 380 χιλ. τμχ)
 • Κ/ΦΣΗ ΟΜΙΛΟΥ: 272 εκατ. ευρώ.
 • P/BV 0,47…
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,542 1,690 -7,66
30 ημερών 1,542 1,846 -5,98
3 μηνών 1,542 2,155 -22,12
6 μηνών 1,480 2,155 -6,77
12 μηνών 1,380 2,155 5,62

!ΑΔΜΗΕ@1,5800 ευρώ και κ/φση 366,56 εκατ. ευρώ: Τα κέρδη ανήλθαν σε 21,26 εκατ. ευρώ (2017: 8,2 εκατ.). Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή της Εταιρείας ανήλθαν σε 0,092 ευρώ (2017:0,035 ευρώ). Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 30.06.2018 ήταν 12,27 εκατ. ευρώ (31.12.2017 :2,18 εκατ.ευρώ). Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 540 εκατ. ευρώ (31.12.2017 στα 518,7 εκατ.ευρώ).

 • P/bv 0,68.
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΜΗΔΕΝ
 • ΤΑΜΕΙΟ: 12,3 εκατ. ευρώ.
 • Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,0920 από 0,0350 ευρώ Για το 2019 η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει στα 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 1,5800 ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 366,56 εκατ. ευρώ.
 • ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: -18,4% (ΕΥΡΟΣ 1,5200 με 2,2800)
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2018: 34,55 εκατ. τμχ (ημερησίως 197 χιλ. τμχ)
 • Κ/ΦΣΗ ΟΜΙΛΟΥ: 366,56 εκατ. ευρώ.
 • P/BV 0,68…
 • MEΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: εκτιμώμενη 3,7% καθαρά.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,520 1,600 0,00
30 ημερών 1,520 1,716 -4,24
3 μηνών 1,520 1,846 -10,02
6 μηνών 1,520 1,940 -15,78
12 μηνών 1,520 2,280 -18,97

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο. Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές. Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας. Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email