Επιλογές & Επισημάνσεις για τους επενδυτές του X.A -Γ’

  • ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (άνω των 500 εκατ. ευρώ)

!ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ: Οι αναλυτές της EUROBANK EQUITIES εστιάζουν και πάλι στη δυναμική της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, που παραμένουν η βασική πρόκληση για τις τράπεζες μας. Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για την πρόσφατη οργανική πρόοδο, η οποία παραμένει περιορισμένη λόγω των λίγο πολύ  γνωστών λόγων και που θα μπορούσε να αντιστραφεί αργά ή γρήγορα.

  • Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι παρά την αργή οργανική πρόοδο υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία, καθώς η δευτερογενής αγορά NPE φαίνεται να κερδίζει την μάχη ενώ και οι πρώτες ενδείξεις τιμολόγησης είναι επίσης ενθαρρυντικές λόγω της έντονης θέλησης των επενδυτών.
  • Και εκτιμούν ότι το ελληνικό τραπεζικό PPI, ακόμη και αν είναι ασθενέστερο από ό,τι στο παρελθόν, προσφέρει σημαντική ικανότητα απορρόφησης ζημιών, γεγονός που υποδηλώνει ότι σε επίπεδο τομέα οι τράπεζες θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην απαραίτητη βελτίωση του ισολογισμού χωρίς να υποβαθμίσουν την κεφαλαιακή τους βάση.
  • Συμπερασματικά, οι αναλυτές της Eurobank Equities εκτιμούν ότι οι αποτιμήσεις σε αυτά τα επίπεδα υπερβαίνουν υπερβολικά το discount και δεν αντικατοπτρίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί, πιστεύοντας ότι το σημερινό κενό αποτίμησης (0,25x P / TBV έναντι της ΕΕ 0,8χ) έχει φτάσει στο αποκορύφωμά τoυ
  • Και αναμένεται να συρρικνωθεί, με αποτέλεσμα οι ελληνικές τραπεζικές αξίες από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών τους δυνητικά είναι σε θέση να προσφέρουν ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, πιο πολύ στις ΑΛΦΑ και ΕΤΕ.

Alpha Bank

Rating: Buy

Target Price: EUR2.20

National Bank

Rating: Buy

Target Price: EUR3.20

Piraeus Bank

Rating: Hold

Target Price: EUR2.50

!ΜΟΗ@20,7500 ευρώ: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο στα 23,2000 από 21,5000 ευρώ έδωσαν οι αναλυτές της IBG σε έκθεσή της, στην οποία διατηρoύν την σύσταση “ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ”. Κι αυτό γιατί  αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους ώστε να συμπεριλάβουν τα καλύτερα των εκτιμήσεων περιθώρια διύλισης στο εννεάμηνο του 2018, την επίπτωση από τυχόν διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου αλλά και τη νέα στρατηγική marketing της εταιρίας και την είσοδό της στη λιανική αγορά ενέργειας. Το βασικό σενάριο τους για τον κλάδο διύλισης αναμένει μέση απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών περί το 8,5%.

[email protected],4300 ευρώ Eyes on alumina by Εurobank Εquities: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑ και ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 13,5000 ευρώ.

!OΠΑΠ@9,0100 ευρώ | Stepping up the VLT game by Εurobank Εquities: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑ και ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 12,1000 ευρώ.

!ΠΕΙΡΑΙΩΣ@2,0680 ευρώ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,832 2,220 -6,43
30 ημερών 1,832 2,542 -9,69
3 μηνών 1,832 3,196 -32,11
6 μηνών 1,832 3,564 -33,03
12 μηνών 1,832 3,934 -40,91

!ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ@1,4000 ευρώ: 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ ο τζίρος στο 6Μ- Τα μεγέθη-κλειδιά

YΠEΝΘΥΜΙΣΗ: Οι αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών φαίνονται αρκετά ελκυστικές σε σχετικούς όρους. Οι δείκτης p/e διαπραγματεύεται με discount 8,9% σε σχέση με τον ιστορικό μέσο όρο έναντι 9,3% premium για τον δείκτη μετοχών της ευρωζώνης.

  • Με βάση τους δείκτες της Generali, το momentum των τιμών των ελληνικών μετοχών έναντι της τάσης του spread των κρατικών ομολόγων φαίνεται υπερπουλημένο (τουλάχιστον κατά 10%).
  • Και το ελληνικό Shiller P/E (μια πολύ μακροπρόθεσμη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις), φαίνεται πολύ ακραίο τόσο σε σχέση με τα παγκόσμια επίπεδα όσο και σε σχέση με τα επίπεδα στην ευρωζώνη.
  • ΕΚΘΕΣΕΙΣ – οι πλέον πρόσφατες

!ΕΚΘΕΣΗ WOOD για ΜΥΤΙΛΗΝ: Υψηλότερα των εκτιμήσεων της χαρακτηρίζει τα καθαρά κέρδη του η Wood & Company σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί την τιμή-στόχο των 13,0000 ευρώ και την σύσταση ΑΓΟΡΑ.

  • Οι αναλυτές του τσέχικου οίκου- με έντονο ελληνικό άρωμα- διατηρούν την θετική τους άποψη εκτιμώντας ότι οι προοπτικές του ομίλου είναι θετικές τόσο για φέτος όσο και για το 2019.

Morgan Stanley- ΟΤΕ@: Νέα, υψηλότερη τιμή – στόχο για την μετοχή του έδωσε η MS διατηρώντας την σύσταση “ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ” μετά και τα αποτελέσματα εξαμήνου του Οργανισμού.

DEUTSCHE BANΚ: Ο Οίκος (ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ) μείωσε την τιμή – στόχο για τον τίτλο τηςΑΛΦΑ στα 2,0000 ευρώ από τα 2,5000 ευρώ, της ΠΕΙΡ στα 2,1600 από από 2,9000 ευρώ, της ΕΥΡΩΒ στα 0,7800 ευρώ από 0,9500 ευρώ και της ΕΤΕ στα 2,7000 ευρώ από 3,2000 ευρώ. Κορυφαίες της επιλογές είναι οι Alpha και Εθνική, για τις οποίες δίνει σύσταση “ΑΓΟΡΑ” έναντι των Eurobank και Πειραιώς για τις οποίες διατηρεί σύσταση “ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ”.

CITΙ: Μείωσε την τιμή στόχου για την μετοχή της ΑΛΦΑ στα 1,8700 ευρώ από 2,6800 ευρώ, διατηρώντας σύσταση “buy/high risk”, μειώνει την αντίστοιχη για την ΠΕΙΡ στα 2,5700 ευρώ από 3,9900 ευρώ (“buy/high risk”), για την ΕΤΕ στα 2,0900 από 3,2000 ευρώ (buy/high risk) και για τη EΥΡΩΒ σε 0,9500 ευρώ από 1,1700 ευρώ προηγουμένως.

!AEGEΑN AIRLINES – NBG SECURITIES: Νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 10,30000 ευρώ από 11,3000 ευρώ, με σύσταση “ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ”, λόγω του σημαντικού περιθωρίου ανόδου σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής (39%), σε συνδυασμό με την υψηλή μερισματική απόδοση στο 8%.

!Motor Oil – Goldman Sachs: Ο οίκος εκτιμά ότι η εταιρία θα συνεχίσει να διανέμει ισχυρά μερίσματα, προβλέποντας ότι η μέση μερισματική απόδοση θα κυμανθεί στο 8% ως το 2020 έναντι 5% για τον κλάδο. Χαρακτηρίζει την μετοχή της ως Κορυφαία Επιλογή.

!COCA COLA [email protected],3500 ευρώ: Οι αναλυτές της Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΑΧΕΠΕΥ διατήρησαν την τιμή στόχου για την μετοχή της στα 29,0000 ευρώ μετά την δημοσίευση του ικανοποιητικού, όπως το χαρακτηρίζουν, εξαμήνου της.

EUROXX: Νέες τιμές στόχους για τις τραπεζικές μετοχές έδωσαν οι αναλυτές της. Συγκεκριμένα: Alpha Bank τα 2,6000 ευρώ, Eurobank τα 1,2000 ευρώ, Εθνική τα 3,5000ευρώ, και Τράπεζα Πειραιώς τα 3,9000 ευρώ.

!ΑEGEAN [email protected],4100: Στα 11,0000 ευρώ η τιμή στόχος για την μετοχή της από το τμήμα ανάλυσης της Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΑΧΕ, με την ένδειξη “ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΗ”. ΣΣ: Εύλογα…

ΕΚΘΕΣΗ: Η Alpha Finance διατηρεί «ουδέτερη» την σύσταση για τις μετοχές των τραπεζών, με την τιμή στόχο για την Εθνική στα 3,4000 ευρώ, για την Eurobank στα 1,0500 ευρώ, και για την Τράπεζα Πειραιώς τα 3,5000 ευρώ. (ΣΣ: ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ το.. ΟΥΔΕΤΕΡΗ με +60% και πλέον…)

BANK OF AMERICA: Διατηρεί αμετάβλητες τις συστάσεις και τις τιμές – στόχους για τις (4) μετά και τις ανακοινώσεις των 6μηνιαίων αποτελεσμάτων. ΟΥΔΕΤΕΡΗ και τιμή – στόχου τα 1,1700 ευρώ για την Eurobank. Για την ΑΛΦΑ, σύσταση “ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ” με τιμή – στόχου τα 1,6000 ευρώ. Για την ΕΤΕ, σύσταση “ΟΥΔΕΤΕΡΗ” με στόχο τα 3,1000 ευρώ και για την ΠΕΙΡ “ΥΠΟΑΠΟΔΟΣΗ”, με τιμή – στόχου τα 3,2300 ευρώ.

HSBC – ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Αναβαθμίζουμε την αξιολόγηση για τις μετοχές των ΕΤΕ@2,3500, ΕΥΡΩΒ@0,73000 και ΠΕΙΡ@2,2700 σε “ΑΓΟΡΑ” από “ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ” και αυξάνουμε την τιμή – στόχο για τη EΥΡΩΒ στα 1,25 ευρώ, από 1,02 ευρώ. ενώ αντιθέτως μειώνουμε για την ΕΤΕ την τιμή στα 0,29 ευρώ, από 0,32 ευρώ και για την ΠΕΙΡ στα 3,20 ευρώ από 3,40 ευρώ. Διατηρούμε την σύσταση ΑΓΟΡΑ για την ΑΛΦΑ@1,5350 αλλά περιορίζουμε την τιμή στόχου στα 2,4300 από 2,7000 ευρώ.

!BARCLAYS – [email protected],9600: Το αποτέλεσμα του β’ τριμήνου ευθυγραμμίστηκε σε γενικές γραμμές με τις προσδοκίες μας και διατηρούμε αμετάβλητη την τιμή – στόχο των 10,00 ευρώ ανά μετοχή με την σύσταση να απαραμένει για ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

*** *** **** **** *** **** ***

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΤΙΜΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ προς το http://grinvest.gr GR invest.gr

ΤΙΜΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

CITI GS BOFA MS JPM DB UBS CS WOOD
ΑΛΦΑ 1.87  2.50 1.25 2.10 2.00  2.00  2.70
ΕΤΕ 2.09 0.29 2.89  0.30 2.70  0.38
ΕΥΡΩΒ 0.95 1,04 1.19 1,05  0.78 0.97 1.40
ΠΕΙΡ 2.57 3.40  2.00 2.95  2.70 4.10
ΕΕΕ  28.86 30.84 30.90
ΟΠΑΠ 10.60 11.60
ΟΤΕ 15.00  13.30 14.00 15.00 14.10 12.90 11.20 10.70
ΤΙΤΚ 22.90  25.00
ΜΠΕΛΑ  13,50  17.00  16.80
ΜΟΗ 13.50 26.00  20.90 24.00 26.50 22.80
ΕΛΠΕ 5.30 4.89  4.50 8.50 10.15
ΦΦΓΚΡΠ  22.60 20.00
ΜΥΤΙΛ 11.50 13.00
ΔΕΗ 2.38
EXAE 5.40
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΤΕΝΕΡΓ
ΛΑΜΔΑ
ΑΡΑΙΓ 6,50 8.70
ΦΡΛΚ 6.74
ΣΑΡ 14.10
ΓΡΙΒ 9.11
ΟΛΠ 24,00

 

NBG SEC EFG SEC PIRAEUS SEC ALPHA FIN IBG EUROXX HSBC  BETA AXIA
ΑΛΦΑ 2.20 2.29 2.36 2.60 2.43  2.57 2.60
ΕΤΕ 3.20  0.30 3.40 0.39  0.35  0.29 0.36
ΕΥΡΩΒ  0.81  1,05 1.22 1.20 1.25 1.19
ΠΕΙΡ 2.50 3.50 4,81 3,90  3.20 4.59
ΕΕΕ  23.00 29.00
ΟΠΑΠ 9.10 10.70 9.70 11.20 13.30 10.80 11.00 9.50
ΟΤΕ 13.50 14.10 12.00  14.35 13.50 15.30 12.10
ΤΙΤΚ  22.00 19.00 24.20 27.00
ΜΠΕΛΑ  18.20 17.00  21.00 17.00  21.00 20.00 16.50
ΜΟΗ 22.20  19.65 18.50 21.90 23.20 24.00
ΕΛΠΕ 9.90  8.45 8.40 10.00
ΦΦΓΚΡΠ 23.00 22.50 18.20  28.50  22.00 26.00 29,00
ΜΥΤΙΛ 13.50 11,00 14.10 13.20 12.40  13.50 13.30
ΔΕΗ  5.10  4.00 2.50 2.10
EXAE  5.00  4,90 4.80 4.60 6.10
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,00 3.30  2.00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ  3.00 4.70
ΤΕΝΕΡΓ 6.50 7.20 6.50
ΛΑΜΔΑ  8,30 7,80
ΑΡΑΙΓ  10.50 7.40  9.90  10.00  11.25  9.50  10.00
ΦΡΛΚ  6.30 6.00 6.50  7.10 7.60
ΣΑΡ 15.00 7.10
ΓΡΙΒ  10,00 10,70
ΕΥΔΑΠ  5.40 6.30
ΙΝΛΟΤ  1.19 1.20
ΑΝΕΜΟΣ 1.35  2.30
ΚΡΙ 3.70
ΟΤΟΕΛ 32,30

Απόψεις & Σχόλια

*** *** ***

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο. Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές. Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας. Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email