Επίλεκτος: Ανακοίνωση

Η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Κατά την Επαναληπτική   Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12ης  Φεβρουαρίου 2018,  εκλέχθηκε  νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής,

Ευριπίδης  Δοντάς του Χαραλάμπους – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος

Απόστολος Δοντάς του Ηλία – Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  εκτελεστικό μέλος

Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη,  εκτελεστικό μέλος

Αρσενοπούλου  Αρετή του Ανδρέα,  εκτελεστικό μέλος

Μπιτσικώκος  Γρηγόριος του Ευαγγέλου,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Xρήστος Κήττας του Λάμπρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Λαποκωνσταντάκης  Νικόλαος του Γεωργίου,  μη εκτελεστικό μέλος