Επικίνδυνη συμπεριφορά στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου

Η πρώτη συνεδρίαση της χρηματιστηριακής εβδομάδας απεδείχθη παγίδα για τους αγοραστές

Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε αρνητικό έδαφος την περασμένη εβδομάδα, καθώς απωλέσθη το τεχνικής σημασίας επίπεδο των 1220 μονάδων.

Ένα επίπεδο που οριοθετούσε την ανοδική τάση 12μήνου, η οποία με τη σειρά της προήλθε από την προεξοφλητική δυναμική για την εξαρχής επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις πρόσφατες εκλογές και την ύστερη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Η διαγραμματική εικόνα επέφερε σύγχυση στα βραχυπρόθεσμα χαρτοφυλάκια, που αφενός οδήγησε στο να κλείσουν πολλά υποσχόμενες αγοραστικές θέσεις, ακόμα και σε «καλούς» τίτλους, αφετέρου επεξέτεινε τη διστακτικότητα για (επανα)τοποθέτηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρήθηκε πως η ανοδική αντίδραση τόσο της Παρασκευής (+1,48% ο ΓΔ) όσο και εντός συνεδρίασης τη Δευτέρα (υψηλό ημέρας στο +1,76%) συνοδεύτηκε από μέτριους όγκους.

Επομένως, η συνδυασμένη αφήγηση αφενός της ανοδικής αντίδρασης την επαύριον μιας πτωτικής διάσπασης (και δη τόσο κρίσιμων επιπέδων τάσης), αφετέρου των μέτριων όγκων εν μέσω τέτοιας κίνησης, επιβεβαίωσε την αδυναμία των αγοραστών.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται υπομονή, καθώς η εν λόγω συμπεριφορά γεννά δύο επίπεδα. Το ένα αφορά στο χαμηλό των 1183-1186, το οποίο αν χαθεί ξεκινά και επίσημα πτωτική τάση, τουλάχιστον υπό τη μορφή αναζήτησης νέου σημείου μερικής ισορροπίας, ανάλογα και το πόσο θα πάρει τις διεθνείς αγορές να απορροφήσουν το αρνητικό momentum ελέω Fed.

To άλλο αφορά στο 1240, που μόνο μια πειστική κατοχύρωση αυτού θα μπορούσε να ξαναφέρει σε συζήτηση την επαναφορά της αγοραστικής διάθεσης. Κι αυτό, υπό την αίρεση μιας αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας.

Όπως έχει προαναφερθεί πολλάκις, η πτωτικότητα της περιόδου ήρθε κυριολεκτικά από το πουθενά, καθώς δικαιολογείται είτε από το βαρύ κλίμα των υπολοίπων μεγάλων Χρηματιστηρίων, είτε και στην ανάγκη ρευστοποίησης θέσεων μετά την επαλήθευση της προεξόφλησης για την εν λόγω ανάκτηση.

Τα υπόλοιπα δεδομένα σε εγχώρια κλίμακα δεν έχουν μεταβληθεί, και φαίνονται ακόμα να δείχνουν τη μακροπρόθεσμη άνοδο.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.