Επίκαιρη ερώτηση της Αθηνάς Λινού για τους εργαζομένους σε συνθήκες καύσωνα

Επίκαιρη ερώτηση για τα μέτρα προστασίας επαγγελματικών ομάδων από την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αθηνά Λινού.

Η κυρία Λινού καλεί τον υπουργό Εργασίας να απαντήσει -μεταξύ άλλων- στη Βουλή για την επικαιροποίηση της οδηγίας που αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια όλων των εργαζομένων στην Ευρώπη.

Η επίκαιρη ερώτηση της Αθηνάς Λινού

«Εν όψει του καύσωνα, που απειλεί αυτές τις μέρες τη χώρα μας, έχουν ανακοινωθεί μέτρα όπως η τηλεργασία και η αναστολή υπηρεσιών του Δημοσίου. Επιπλέον, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει ανακοινώσει μέτρα που αφορούν τη βιομηχανία υψηλού κινδύνου. Αριθμητικά, όμως, ο μεγαλύτερος πληθυσμός που απειλείται, είναι οι εργαζόμενοι στην οικοδομή, στη γεωργία, στην αλιεία, στην οδοποιία και στη δασοκομία.

Η εργασία κάτω από συνθήκες καύσωνα μπορεί να οδηγήσει σε θερμική εξάντληση, συγκοπή που οφείλεται στη θερμότητα αλλά και θερμοπληξία, η οποία μπορεί να αποβεί θανατηφόρα ή να προκαλέσει μόνιμες βλάβες. Επιπλέον η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες αυξάνει τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων που συνήθως οφείλονται σε λάθος χειρισμούς εργαλείων και μηχανημάτων λόγω αισθήματος ζάλης, μειωμένης συγκέντρωσης και επηρεασμένης εγκεφαλικής λειτουργίας, ακόμα και λόγω των ιδρωμένων παλαμών των εργατών.

Οι πληθυσμοί αυτοί έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε επίπεδο εκτίμησης κινδύνου, προαγωγής υγείας και επικοινωνίας της υγείας. Οι ανάγκες αυτές επιτείνονται από το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αυτού είναι αυτοαπασχολούμενοι και ένα δεύτερο, επίσης σημαντικό, κομμάτι του πληθυσμού είναι εποχιακοί εργάτες. Η κλιματική αλλαγή σταδιακά θα μεγιστοποιήσει τον κίνδυνο για την υγεία αυτών των ομάδων.

Στους πληθυσμούς αυτούς ιδιαίτερο ρόλο παίζει η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση με κατάλληλη πολιτισμική και γλωσσική προσέγγιση για τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά και η κατανόηση ότι η κυρία ευθύνη για τη λήψη μέτρων αφορά τους εργοδότες, για τους εργαζόμενους (εποχιακούς ή μη).

Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2022 υπήρξε επερώτηση στην Ευρωβουλή που αφορούσε στην προστασία των εργαζομένων από υψηλές θερμοκρασίες. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν, ότι εντός του 2023 θα υπάρξει επικαιροποίηση της οδηγίας που αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια όλων των εργαζομένων στην Ευρώπη.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  • Πώς εξασφαλίζεται η συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να επιτευχθεί επαγγελματική επάρκεια των αρμόδιων λειτουργών υγείας για τη διασφάλιση της υγείας τόσο των αυτοαπασχολούμενων όσο και των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην οικοδομή, στη γεωργία, στην αλιεία, στην οδοποιία και στη δασοκομία;
  • Πώς παρακολουθείται η εξέλιξη της επικαιροποίησης της οδηγίας που αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια όλων των εργαζομένων στην Ευρώπη, ώστε να συμπεριληφθεί η έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων υγείας και η αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν τα νότια κράτη-μέλη, εν όψει μάλιστα και της κλιματικής αλλαγής και των επαπειλούμενων κλιματικών κρίσεων».