Επίδομα θέρμανσης: Άρχισαν οι πληρωμές της δεύτερης δόσης

Άρχισαν ήδη από αυτή την εβδομάδα οι πρώτες πληρωμές της δεύτερης δόσης για το επίδομα θέρμανσης, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως και τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, έως τις 29 Φεβρουαρίου αναμένεται να καταβληθεί η δεύτερη δόση για το σύνολο των αγορών που έχουν τιμολογηθεί έως την 31η Ιανουαρίου 2024 και υπό την προϋπόθεση ότι τα απαιτούμενα στοιχεία καταχωρίστηκαν έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2024.

Η τρίτη δόση αναμένεται να καταβληθεί έως τις 30 Απριλίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2024, υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Απριλίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης.

Για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2023 έως 31.03.2024 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως τις 30 Ιουνίου 2024 θα καταχωρίζονται έως τις 15 Ιουλίου 2024 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2024.