Επίδομα παιδιού Α21: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις

Όσοι ενδιαφερόμενοι για το Α21-Επίδομα Παιδιού δεν πρόλαβαν την προηγούμενη προθεσμία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου στις 6 μ.μ.

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε στο www.idika.gr είτε στο www.opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.

Μετά την ημερομηνία αυτή η πλατφόρμα θα κλείσει, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία επεξεργασίας της πληρωμής της 3ης δόσης 2023 και τυχόν αναδρομικών.

Σημειώνεται ότι, για να ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τα κριτήρια για να μην κοπεί το επίδομα παιδιού
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ, ύστερα από διασταύρωση στοιχείων, ώστε να συνεχίσουν να το λαμβάνουν.

Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος παιδιου:

Tα ανήλικα τέκνα ηλικίας από 4 έως 16 ετών του αιτούντος θα πρέπει:

α. να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2022-2023 και

β. να έχουν ολοκληρώσει επαρκώς τη φοίτησή τους στις 30 Ιουνίου 2023 για το εν λόγο σχολικό έτος.

Σημειώνεται δε πως για να εγκριθεί η αίτηση του δικαιούχου για το επίδομα θα πρέπει από την 1η Ιουλίου 2023 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 να συντρέχουν και οι δυο παραπάνω προϋποθέσεις (α και β)

Διευκρινίζεται δε πως από την 1η Ιουλίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 το επίδομα θα διακόπτεται, όταν δεν θα εκπληρώνεται στο τέλος του σχολικού έτους 2022-2023 η επαρκής φοίτηση των ανηλίκων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση λόγω αδικαιολόγητου αριθμού απουσιών.

Η διασταύρωση των στοιχείων
Για να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά η φοίτηση των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θα πρέπει στο πεδίο «Στοιχεία Φοίτησης Τέκνου» να καταχωριστούν:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, η τάξη και ο αριθμός μητρώου του μαθητή, αν το τέκνο βρίσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
  • το έτος ολοκλήρωσης της φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο), αν το τέκνο έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του μαθητή, τότε η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Σε περίπτωση που δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση.

Εάν υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής διασταύρωσης της φοίτησης του μαθητή για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης τότε είναι αναγκαία η επισύναψη βεβαίωσης εγγραφής ή φοίτησης για το τρέχον σχολικό έτος του Δ/ντη ή του Προϊσταμένου της οικείας σχολικής μονάδας.

Εάν το ανήλικο τέκνο έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, τότε είναι αναγκαία η επισύναψη είτε του απολυτηρίου Γυμνασίου είτε σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα.

Για ανήλικο τέκνο που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και φοιτά στο Λύκειο, μπορεί να επισυναφθεί είτε βεβαίωση φοίτησης στο Λύκειο είτε το Απολυτήριο Γυμνασίου.

Ο γονέας δεν δικαιούται επίδομα για το έτος 2023 σε περίπτωση που το εξαρτώμενο τέκνο δεν ήταν γραμμένο στο σχολικό έτος 2022-2023 και εγγραφεί στο σχολικό έτος 2023-2024.

Εάν το τέκνο εγγραφεί στο σχολικό έτος 2023-2024, τότε θα δικαιούται επίδομα παιδιού από το έτος 2024 και μέχρι 30 Ιουνίου 2024 που θα ελεγχθεί εκ νέου η επαρκής φοίτηση στο εν λόγω σχολικό έτος.