Επιχειρήσεις που επιμένουν να διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο: Παραγωγή, Έδρα και Ιδιοκτησία…

Είμαστε περήφανοι για την ελληνική καταγωγή μας.

Είμαστε περήφανοι που είμαστε η Ελληνική Εταιρία Κονσερβών KYKNOS εδώ και έναν αιώνα!

Είμαστε περήφανοι που όλη η παραγωγική μας δραστηριότητα βρίσκεται στο εργοστάσιο του νομού Ηλείας, τον τόπο παραγωγής της πρώτης ύλης μας.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Και είμαστε περήφανοι που είμαστε μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ που αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.

Επιχειρήσεις που επιμένουν να διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο: Παραγωγή, Έδρα και Ιδιοκτησία.

Άρα ελληνικές στην πράξη!