Επενδύσεις 529 εκατ. ευρώ για μονάδες φαρμακευτικής κάνναβης, 4 οι εγκεκριμένες άδειες

Ο κλάδος των βιομηχανικών επενδύσεων ήταν από τους κυριότερους, που επλήγησαν τα χρόνια της κρίσης. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα, που κατά τα προηγούμενα έτη δεν διακρινόταν για τη στόχευση που έδινε στη βιομηχανία, το έλλειμμα αυτό φάνταζε ακόμη μεγαλύτερο. Παρά το γεγονός, βέβαια, ότι ουκ ολίγες εγχώριες εταιρείες παρήγαγαν σημαντικό έργο και ενίσχυαν την εθνική οικονομία.

Εσχάτως, γίνεται μία προσπάθεια να κάνει η χώρα βήματα εμπρός στον συγκεκριμένο τομέα. Ο κλάδος, αυτή τη στιγμή, φαίνεται να βρίσκεται σε διαδικασία επανεκκίνησης, τη στιγμή που η βιομηχανική ανάπτυξη ακμάζει στην Ευρώπη. Κι η ανάγκη να προλάβει η χώρα μας τις εξελίξεις, κρίνεται μεγάλη. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερη κινητικότητα υπάρχει στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής, καθώς και στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα η αναφορά γίνεται για την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), μία διαδικασία που τρέχουν από κοινού το Υπουργεία Οικονομίας & Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η μεγαλύτερη κινητικότητα, ωστόσο, παρατηρείται στον κλάδο της εγκατάστασης και δημιουργίας νέων Μονάδων Καλλιέργειας Φαρμακευτικής Κάνναβης. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα βρίσκονται στην ΓΓΒ κατατεθειμένοι προς έλεγχο 43 φάκελοι για άδεια εγκατάστασης Μονάδων Καλλιέργειας και Επεξεργασίας Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης.

Οι ήδη εγκεκριμένες άδειες είναι 4 στον αριθμό, άρα συνολικά έχουν κατατεθεί 47 φάκελοι. Η πιο πρόσφατη άδεια αφορά τη PHARMA ESSENZA CANNABIS – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ AΕ, με εκτιμώμενο ύψος επένδυσης 8 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των εργαζομένων ανέρχεται σε 60 και η επένδυση θα γίνει στον Δήμο Ανδραβίδας του Νομού Ηλείας.

Οι πρώτες δύο εταιρείες που έλαβαν άδεια είναι η BIOMECANN AE, που εδρεύει στη Λάρισα, με εκτιμώμενη επένδυση 9,5 εκατ. ευρώ και η BIOPROCANN AE, η οποία εδρεύει στην Κόρινθο, με εκτιμώμενη επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ. Ο εκτιμώμενος αριθμός εργαζομένων στις δυο μονάδες ανέρχεται σε 51 και 66 αντίστοιχα.

Παράλληλα, ακολούθησε η έγκριση της άδειας εγκατάστασης Μονάδας για την ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στη Βιομηχανική Ζώνη στα Εξαμίλια του Δήμου Κορινθίας, με επένδυση 9 εκατ. ευρώ και 38 εργαζόμενους. Οι άδειες έχουν πενταετή διάρκεια, ενώ η επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται σε ετήσια βάση.

Σημειώνεται, ότι για τους 43 προς έγκριση φακέλους το εκτιμώμενο ύψος επένδυσης φτάνει στα 529 εκατ. ευρώ και ο αριθμός εργαζομένων, όπως τον προσδιορίζουν οι εταιρείες, ανέρχεται σε 2.862. Προφανώς, από το Υπουργείο Βιομηχανίας δεν θα εγκριθούν και οι 43 εναπομείναντες φάκελοι, όμως η έντονη κινητικότητα στον εν λόγω τομέα καταδεικνύει τόσο τις νέες προοπτικές που αναδύονται, όσο και την επανεκκίνηση που παρατηρείται συνολικά στον κλάδο της βιομηχανίας.

Ο κλάδος των βιομηχανικών επενδύσεων ήταν από τους κυριότερους, που επλήγησαν τα χρόνια της κρίσης. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα, που κατά τα προηγούμενα έτη δεν διακρινόταν για τη στόχευση που έδινε στη βιομηχανία, το έλλειμμα αυτό φάνταζε ακόμη μεγαλύτερο. Παρά το γεγονός, βέβαια, ότι ουκ ολίγες εγχώριες εταιρείες παρήγαγαν σημαντικό έργο και ενίσχυαν την εθνική οικονομία.

Εσχάτως, γίνεται μία προσπάθεια να κάνει η χώρα βήματα εμπρός στον συγκεκριμένο τομέα. Ο κλάδος, αυτή τη στιγμή, φαίνεται να βρίσκεται σε διαδικασία επανεκκίνησης, τη στιγμή που η βιομηχανική ανάπτυξη ακμάζει στην Ευρώπη. Κι η ανάγκη να προλάβει η χώρα μας τις εξελίξεις, κρίνεται μεγάλη. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερη κινητικότητα υπάρχει στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής, καθώς και στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα η αναφορά γίνεται για την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), μία διαδικασία που τρέχουν από κοινού το Υπουργεία Οικονομίας & Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η μεγαλύτερη κινητικότητα, ωστόσο, παρατηρείται στον κλάδο της εγκατάστασης και δημιουργίας νέων Μονάδων Καλλιέργειας Φαρμακευτικής Κάνναβης. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα βρίσκονται στην ΓΓΒ κατατεθειμένοι προς έλεγχο 43 φάκελοι για άδεια εγκατάστασης Μονάδων Καλλιέργειας και Επεξεργασίας Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης.

Οι ήδη εγκεκριμένες άδειες είναι 4 στον αριθμό, άρα συνολικά έχουν κατατεθεί 47 φάκελοι. Η πιο πρόσφατη άδεια αφορά τη PHARMA ESSENZA CANNABIS – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ AΕ, με εκτιμώμενο ύψος επένδυσης 8 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των εργαζομένων ανέρχεται σε 60 και η επένδυση θα γίνει στον Δήμο Ανδραβίδας του Νομού Ηλείας.

Οι πρώτες δύο εταιρείες που έλαβαν άδεια είναι η BIOMECANN AE, που εδρεύει στη Λάρισα, με εκτιμώμενη επένδυση 9,5 εκατ. ευρώ και η BIOPROCANN AE, η οποία εδρεύει στην Κόρινθο, με εκτιμώμενη επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ. Ο εκτιμώμενος αριθμός εργαζομένων στις δυο μονάδες ανέρχεται σε 51 και 66 αντίστοιχα.

Παράλληλα, ακολούθησε η έγκριση της άδειας εγκατάστασης Μονάδας για την ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στη Βιομηχανική Ζώνη στα Εξαμίλια του Δήμου Κορινθίας, με επένδυση 9 εκατ. ευρώ και 38 εργαζόμενους. Οι άδειες έχουν πενταετή διάρκεια, ενώ η επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται σε ετήσια βάση.

Σημειώνεται, ότι για τους 43 προς έγκριση φακέλους το εκτιμώμενο ύψος επένδυσης φτάνει στα 529 εκατ. ευρώ και ο αριθμός εργαζομένων, όπως τον προσδιορίζουν οι εταιρείες, ανέρχεται σε 2.862. Προφανώς, από το Υπουργείο Βιομηχανίας δεν θα εγκριθούν και οι 43 εναπομείναντες φάκελοι, όμως η έντονη κινητικότητα στον εν λόγω τομέα καταδεικνύει τόσο τις νέες προοπτικές που αναδύονται, όσο και την επανεκκίνηση που παρατηρείται συνολικά στον κλάδο της βιομηχανίας.

Πηγή: bizness.gr

Print Friendly, PDF & Email