Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ ο Γιάννης Αληγιζάκης

Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις χθες κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος επανεξελέγη το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα – με θητεία από 01/02/2021 έως 31/01/2022 – με την κατωτέρω σύνθεση:

Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Αντιπρόεδρος: κ. Δημήτρης Κονταξής της AVINOIL AE

Γραμματέας: κ. Χρήστος Τζιόλας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Μέλη, οι Εταιρίες:       ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ, LPC AE, REVOIL AE