Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο €20.000 στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη για την Alapis

Την επιβολή προστίμου ύψους €20.000 στον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη για παράβαση του άρθρου 7 του ν.3340/2005 κατά την κατάρτιση στο Χρηματιστήριο Αθηνών συναλλαγών επί των μετοχών της εταιρίας “ALAPIS Α.Β.Ε.Ε”, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 09.08.2010 έως 18.01.2011 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης την επιβολή προστίμου ύψους €5.000 στον κ. Κωνσταντίνο Πέτσιο, υπό την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας “SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E.” για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3016/2002, κατά την περίοδο 2012 και 2013.