Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι εγγραφές των πάροχων ψηφιακών πορτοφολίων

Έως τις 31 Ιανουαρίου μπορούν να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολίων και οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων.

Βέβαια, όπως διευκρινίζεται, η εγγραφή δεν συνιστά αδειοδότηση των παρόχων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφιστά την προσοχή στους εγγεγραμμένους παρόχους ως προς την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων στους επενδυτές ότι ο πάροχος έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ότι οι επενδυτές απολαμβάνουν της σχετικής προστασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν αναλυτικά για τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στο μητρώο μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση, η αίτηση εγγραφής και η σχετική απόφαση.

Η αίτηση εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην διεύθυνση [email protected].