Επ. Ανταγωνισμού: Ενέκρινε την εξαγορά της ΖΕΝΙΘ από την ENI

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της “Εταιρείας Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας ΑΕ” από την εταιρία “Eni S.p.A” μέσω της κατά 100% θυγατρικής της “ΕΝΙ gas e luce S.p.A” .

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού,, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ενέκρινε ομόφωνα τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία “Eni S.p.A” μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας με την επωνυμία “ΕΝΙ gas e luce S.p.A”, επί της εταιρίας με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η συγκέντρωση αυτή, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές προμήθειας (χονδρικής και λιανικής) και διανομής φυσικού αερίου, καθώς και στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.