Έως το τέλος του έτους η εξ αποστάσεως εργασία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία των εργαζομένων στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο θα γίνεται εξ αποστάσεως.

Την παράταση της συγκεκριμένης δυνατότητας, που θεσμοθετήθηκε ως μέτρο κατά των επιπτώσεων της πανδημίας, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια.