ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών εμβολίων εξαιτίας ελλείψεων

Λίστα με τα εμβόλια που προσωρινά απαγορεύεται να εξαχθούν εξαιτίας της έλλειψής τους στην εγχώρια αγορά ανάρτησε χθες Τετάρτη ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο κατάλογος περιλαμβάνει 26 κωδικούς εμβολίων, για τους οποίους τίθεται σε ισχύ προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης, μεταξύ των οποίων εμβόλια για την ηπατίτιδα Α και Β, για λοιμώξεις του αναπνευστικού, για τη διφθερίτιδα, τον τέτανο, τον κοκκύτη, την πολιομυελίτιδα, την ιλαρά, την παρωτίτιδα, την ερυθρά, την ανεμευλογιά, τον έρπητα ζωστήρα, τον HPV και τον πνευμονιόκοκκο.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η λίστα απαγόρευσης εκδόθηκε έπειτα από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των εν λόγω εμβολίων στην αγορά. Ο Οργανισμός υπενθυμίζει ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα έπειτα από έγκριση του ΕΟΦ για έκτακτη εισαγωγή ή με απόφαση κατ’ εξαίρεση κυκλοφορίας με ξενόγλωσση επισήμανση.

Παράλληλα, τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα είναι επιβεβλημένη κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία), σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφησή τους.

Εξαίρεση αποτελεί η διακίνηση φαρμάκων από ή μέσω Ελλάδας προς την Κύπρο ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., όταν αυτή γίνεται από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας/τοπικούς αντιπροσώπους ή τους εξουσιοδοτημένους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης και προβλέπεται ρητά σε σύμβαση μεταξύ της ελληνικής και της εταιρείας του εξωτερικού.

Τέλος ο Οργανισμός επισημαίνει ότι αναφορικά με την επάρκεια των προϊόντων, επιτηρεί αν τηρούνται οι υποχρεώσεις και επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση μη επαρκούς κάλυψης των αναγκών των ασθενών.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την Κυριακή 14/05, έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα ισχύσει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεότερη απόφαση του ΕΟΦ.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται επίσης κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων. Οι φαρμακαποθήκες καλούνται να δηλώσουν στον ΕΟΦ τα αποθέματά τους για τα εμβόλια εντός τριών ημερών.

H απόφαση προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης αντικαθιστά και καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών & ενδοκοινοτικής διακίνησης που αναφέρεται σε εμβόλια, δεδομένου ότι η παραγωγή των εμβολίων είναι πολύπλοκη, χρονοβόρα και περιορισμένη.

Όλη τη λίστα με τα εμβόλια εδώ