ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων από τέσσερα συμπληρώματα διατροφής

Την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων από τέσσερα συμπληρώματα διατροφής για λόγους δημόσιας υγείας αποφάσισε ο ΕΟΦ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 29 παρτίδες από συμπληρώματα διατροφής της εταιρείας NATPROD ΙΚΕ, τα οποία περιέχουν μη εγκεκριμένα πρόσθετα τροφίμων, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΦ, ο οποίος επισημαίνει ότι το μέτρο είναι προληπτικό για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, ο Οργανισμός καλεί την εταιρεία που διακινεί το προϊόν στην Ελλάδα να επικοινωνήσει με τους αγοραστές για να το αποσύρουν από την αγορά.

H ανακοίνωση του ΕΟΦ

«Την ανάκληση των παρτίδων και των συμπληρωμάτων διατροφής που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, της εταιρείας NATPROD ΙΚΕ, τα οποία περιέχουν μη εγκεκριμένα πρόσθετα τροφίμων.

Τα προϊόντα διακινήθηκαν από τις εταιρείες Nutrisol d.o.o. Σλοβενίας και URBAN BODY SUDIOS SRL, Ρουμανίας, στην επιχείρηση NATPROD ΙΚΕ.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Η εταιρεία που διακινεί το εν λόγω προϊόν στην Ελλάδα οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ.

Κατά την ενημέρωση του ΕΟΦ η εταιρεία υποχρεούται να αποστείλει παραστατικά αγοράς του παραπάνω προϊόντος καθώς και πελατολόγιο και παραστατικά διακίνησης σε αγορές άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ».