Envitec: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. “ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:3299701000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της, μετά την ματαίωση λόγω έλλειψης απαρτίας της συνεδρίασης της 12.06.2017 η οποία αποτελούσε συνέχιση μετ’ αναβολή της αρχικής από 15.05.2017 συνεδρίασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” και διακριτικό τίτλο “ENVITEC A.E.” (η Εταιρία) καλεί τους μετόχους της σε A’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 στο Χαλάνδρι Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Υποβολή και έγκριση α) του από 9.01.2017 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία των 100% θυγατρικών της εταιριών, ήτοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Envitec Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρεία”, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 12 – 14, με αρ. ΓΕΜΗ 4682001000, και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Saniprime Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων”, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 12 – 14, με αριθμό ΓΕΜΗ 004231601000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 – 5 του ν. 2166/1993 και β) της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών

2.    έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία των 100% θυγατρικών της εταιριών, ήτοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Envitec Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρεία”, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 12 – 14, με αρ. ΓΕΜΗ 4682001000, και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Saniprime Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων”, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 12 – 14, με αριθμό ΓΕΜΗ 004231601000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 – 5 του ν. 2166/1993

3.    Ορισμός εκπρόσωπου της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Χαλάνδρι Αττικής,16 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσκληση σε επαναληπτική Γ.Σ. 30-6-17