Envitec: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” ΤΗΣ 18.05.2017 Η “ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” (η Εταιρία) γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της επί της οδού Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 στο Χαλάνδρι Αττικής, όπως είχε προαναγγελθεί, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.254.216 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 85,77% σε σύνολο 4.960.000 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και συγκεκριμένα την προσθήκη νέου εδαφίου υπό στοιχείο ε) στην παράγραφο 15 του άρθρου 4 του καταστατικού, με το εξής περιεχόμενο: “ε) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.”

2017 05 18 αποφάσεις έκτακτης ΓΣ