Εντυπωσιακή η βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της Λούλη στην χρήση 2019

 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 47,93 εκατ. @2,8000 ευρώ ανά μτχ
 • ΜΕΡΙΣΜΑ: 0,0700 ευρώ (επιστροφή κεφαλαίου 0,0600 πέρυσι)
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 107,7 εκατ. από 98,7 εκατ.
 • ΚΕΡΔΗ: 3,02 εκατ. ευρώ από 1,26 εκατ. το 2018
 • ΕΒΙΤDA: 10,15 εκατ. από 9,3 εκατ.
 • ΚΕΡΔΗ ανά μετοχή: 0,1763 ευρώ από 0,0736 το 2018
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 38,8 εκατ. από 38,2 εκατ.ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 90,8 εκατ. έναντι 89,55 εκατ.
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,43
 • Εv/Ebitda:8,5
 • NETDEBT/EBITDA: 3,8
 • P/E: 16 από 38
 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 2,4

Αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ super Aμερικής (25kg)

Μύλοι Λούλη: Την Παρασκευή 27/09 τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2019


Μύλοι Λούλη | 1η θέση στην ελληνική αλευροβιομηχανία

 • Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 900.080
 • Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας Χρήσης 31.12.2019: Όμιλος 320, Εταιρεία 255, έναντι 281 στον Όμιλο και 237 στην Εταιρεία το 2018.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 2,620 2,940 -5,41
30 ημερών 2,620 3,120 -8,50
3 μηνών 2,560 3,720 -24,73
6 μηνών 2,560 3,740 -17,65
12 μηνών 2,460 3,740 8,53