ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ: Οι “βασιλιάδες του μερίσματος”

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Οι “βασιλιάδες του μερίσματος”

Η ύπαρξη εταιριών που διανέμουν μέρισμα επί πενήντα ή και περισσότερα χρόνια, είναι κάτι αδιανόητο για τους έλληνες επενδυτές. Δεν είναι όμως για τους επενδυτές των μεγάλων διεθνών αγορών. Μπορούμε άραγε να αντιληφθούμε την ασφάλεια που αισθάνεται ο μέτοχος μίας τέτοιας εταιρίας; Δεν είναι απόλυτα φυσιολογικό, η πορεία της εταιρίας αυτής να είναι καλύτερη του μέσου όρου; Δεν είναι απόλυτα φυσιολογικό, η μετοχή της εταιρίας αυτής να έχει καλύτερη επίδοση κατά τη διάρκεια μίας χρηματιστηριακής πτώσης;

  • Ας πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Μπορούμε να φανταστούμε μία εταιρία η οποία, όχι απλά διανέμει μέρισμα επί 50 ή περισσότερα χρόνια, αλλά παράλληλα, το μέρισμα αυτό αυξάνεται κάθε χρόνο; Μπορεί αλήθεια να υπάρξει πιο ασφαλής μετοχή;

Στην Ελλάδα, λόγω της φύσης της οικονομίας της και της ιστορικής της εξέλιξης, με εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα (διένειμε μέρισμα, όχι όμως κάθε χρόνο αυξανόμενο, από την ίδρυσή της έως και το 1941) και μερικές ακόμη μεγάλες παλαιές εταιρίες, δεν είχαμε και δεν έχουμε εταιρίες με τόσο μεγάλη παράδοση διανομής μερίσματος. Υπάρχουν όμως σε άλλα μεγάλα κράτη, τα οποία διαθέτουν μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές και πλούσια εταιρική και χρηματιστηριακή παράδοση. Οι ΗΠΑ, είναι η χώρα με τις περισσότερες εταιρίες αυτής της κατηγορίας.

Οι αμερικάνοι, αρέσκονται στους “πομπώδεις” τίτλους, αφού οι τέτοιοι τίτλοι βοηθούν στο μάρκετινγκ. Όμως, στην περίπτωση των εταιριών που διανέμουν μέρισμα για μεγάλο αριθμό ετών, αν και “πομπώδεις”, είναι αιτιολογημένοι.

Dividend Kings (βασιλιάδες του μερίσματος), ονόμασαν τις εταιρίες το μέρισμα των οποίων αυξάνεται επί πενήντα ή και περισσότερα συνεχή χρόνια. Σήμερα, στη λίστα των “βασιλιάδων” υπάρχουν 25 εταιρίες, με πασίγνωστα ονόματα ανάμεσά τους: 3M Company, The Coca-Cola Company, Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive Company, Nordson Corporation, The Procter & Gamble Company και ακόμη 19 εταιρίες, λιγότερο γνωστές στην Ελλάδα.


Δείτε την πλήρη λίστα (Δείτε εδώ).


Στη λίστα του συνδέσμου, θα δείτε τα πιο πρόσφατα χρηματιστηριακά στοιχεία της κάθε εταιρίας, αλλά και μερικές πολύ χρήσιμες πληροφορίες: σελίδα με τα χρηματιστηριακά στοιχεία και το (live) διάγραμμα της κάθε εταιρίας (στήλη Η), το site της εταιρίας (στήλη Ι), στοιχεία της εταιρίας από τη Wikipedia (στήλη J), τη σελίδα της εταιρίας στο Reuters (στήλη Κ) και το Bloomberg (στήλη L). Εξοικειωθείτε με την περιήγηση σε πηγές πληροφοριών για τις μεγάλες και πετυχημένες εταιρίες.


Τέλος, δείτε και τη σελίδα που κυρίως προβάλλει αυτές τις εταιρίες στο ίντερνετ (δείτε εδώ).


Ποιά ήταν η πορεία αυτών των μετοχών στο Χρηματιστήριο; Για κάθε μεμονωμένη μετοχή, θα βρείτε στοιχεία στο σύνδεσμο της στήλης “Η” του πίνακα. Όμως, για το σύνολο της ομάδας των 25 “βασιλιάδων του μερίσματος”, οι επιδόσεις τους παρουσιάζονται στα δύο παρακείμενα διαγράμματα:

Η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου στο οποίο συμμετέχουν με ίσα μέρη οι 25 μετοχές “Dividend Kings”, σε σχέση με το δείκτη S&P (1998-2018).

Η απόδοση μίας επένδυσης 100.000 δολαρίων, σε ένα χαρτοφυλάκιο στο οποίο συμμετέχουν με ίσα μέρη οι 25 μετοχές “Dividend Kings”, σε σχέση με το δείκτη S&P (1998-2018)

  • Όμως, πέραν από τους “βασιλιάδες του μερίσματος”, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες μετοχών, με εξαιρετική παράδοση στη διανομή μερίσματος:

Dividend Aristocrats: Οι εταιρίες των οποίων το μέρισμα αυξάνεται επί 25 ή περισσότερα συνεχή χρόνια. Η λίστα περιέχει 53 εταιρίες (ενδέχεται να περιέχει και μετοχές που πληρούν τα κριτήρια και άλλων κατηγοριών).

Dividend Champions: Οι εταιρίες των οποίων το μέρισμα αυξάνεται επί 25 ή περισσότερα συνεχή χρόνια (Δεν είναι απαραίτητα μέλη του δείκτη S&P).

Dividend Contenders: Οι εταιρίες των οποίων το μέρισμα αυξάνεται επί 10 ή περισσότερα συνεχή χρόνια άλλα λιγότερα από 25.

Dividend Achievers: Οι εταιρίες των οποίων το μέρισμα αυξάνεται επί 10 ή περισσότερα συνεχή χρόνια, είναι εισηγμένες στον NYSE ή NASDAQ και πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ρευστότητας συναλλαγών.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Ρομοσού