Έντονος ο προβληματισμός στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΠΛΑΚΡ, ΜΟΥΖΚ, και ΙΛΥΔΑ

Έντονος ο προβληματισμός στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΠΛΑΚΡ, ΜΟΥΖΚ, και ΙΛΥΔΑ

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από neutral σε strong buy, όπως και ο δείκτης S&P 500, με τον δείκτη Nasdaq να παραμένει με σήμα strong buy. Ο δείκτης DAX 30 άλλαξε το σήμα του από strong sell σε neutral, με τον δείκτη FTSE 100 να μετατρέπει το σήμα του από strong sell σε neutralόπως και ο δείκτης CAC 40, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Ούτε και σήμερα κατάφερε να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα με αξιώσεις ο γενικός δείκτης, ο οποίος παρέμεινε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των τριάντα και πενήντα ημερών, διατηρώντας το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας όμως για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από την πτωτική γραμμή τάσης που δημιουργήθηκε στις αρχές Ιουνίου. Η αντίσταση βρίσκεται στις 673 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 613 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,49 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,09 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Επέστρεψε σε θετικό πρόσημο ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρόλα αυτά έκλεισε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των τριάντα και πενήντα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.469 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Έβδομη μέρα κερδών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,16 εκατ. τεμάχια, έναντι 6,85 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Τέλος στο διήμερο πτωτικό σερί για τον τραπεζικό δείκτη με άνοδο… 0,16% στις 294,81 μονάδες…, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, με την αντίσταση  να βρίσκεται στις 362 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 266 μονάδες (γραμμή ΓΔ)με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 7,32 εκατ. τεμάχια έναντι 13,44 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή των Πλαστικών Κρήτης έκλεισε στα 14,15 ευρώ αμετάβλητη, έχοντας σταθεροποιηθεί στο εβδομαδιαίο διάγραμμα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (12,98 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,53 ευρώ και η στήριξη στα 13,89 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +0,35%

Απόδοση 3μηνου -2,41%

Απόδοση 6μηνου +44,09%

Απόδοση από 1/1 +1,80%

Απόδοση 52 εβδομάδων +15,98%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,55 ευρώ

Καθαρή Θέση 271,31 εκατ. ευρώ

BV 9,91

P/BV 1,43

Ξένα/Ιδία 

ROE 8,36%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 94,7%

Κεφαλαιοποίηση 387,4 εκατ. ευρώ


Η μετοχή του Μουζάκη έκλεισε στα 0,35 ευρώ με άνοδο 1,16%, παραμένοντας σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς στο εβδομαδιαίο διάγραμμα διατηρεί οριακά τον «χρυσό σταυρό», παρουσιάζοντας όμως στο τελευταίο τρίμηνο αδυναμία να κινηθεί πρώτα πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,36 ευρώ) και έπειτα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,37 ευρώ). Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,36 ευρώ και η στήριξη στα 0,32 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει για δεύτερη μέραΜ.Ο όγκου 30 ημερών 5,45 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +2,04%

Απόδοση 3μηνου -6,67%

Απόδοση 6μηνου +32,58%

Απόδοση από 1/1 -26,47%

Απόδοση 52 εβδομάδων -30%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,52 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,256 ευρώ

Καθαρή Θέση 34,47 εκατ. ευρώ

BV 1,07

P/BV 0,33

Ξένα/Ιδία –

ROE 2,46%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 59,83%

Κεφαλαιοποίηση 11,27 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της Ίλυδα έκλεισε στα 0,52 ευρώ αμετάβλητηπαραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης τον τελευταίο μήνα, και αναμένοντας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα να δημιουργήσει στο εβδομαδιαίο διάγραμμα νέα κορυφή υψηλότερη από την προηγούμενη των 0,61 ευρώ, η οποία ήταν και το υψηλό των 52 εβδομάδων. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,52 ευρώ και η στήριξη στα 0,46 ευρώ, με την μετοχή να διατηρεί το σήμα αγοράςΜ.Ο όγκου 30 ημερών 7,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +5,26%

Απόδοση 3μηνου +39,78%

Απόδοση 6μηνου +132,14%

Απόδοση από 1/1 +23,22%

Απόδοση 52 εβδομάδων +73,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,61 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,171 ευρώ

Καθαρή Θέση 3,95 εκατ. ευρώ

BV 0,48

P/BV 1,08

Ξένα/Ιδία 0,39

ROE 3,96%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,28%

Κεφαλαιοποίηση 4,28 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,271με πτώση 7,36%, και του δεκαετούς στο 0,968με πτώση 1,87%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem