Έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank

Έντονο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, το τραπεζικό σύστημα καθώς και στις προοπτικές τις Alpha Bank, μετά την ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου για καθαρά αναπτυξιακούς σκοπούς, διαπιστώνουν επιτελικά στελέχη της Alpha Bank σε καθημερινές επικοινωνίες που έχουν με επενδυτές.

Όπως επισήμαναν αρμόδια τραπεζικά στελέχη της Alpha Bank  το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει μετατοπιστεί από την διαχείριση του ζητήματος των κόκκινων δανείων, η επίλυση του οποίου έχει πλέον δρομολογηθεί, σε αναπτυξιακά ζητήματα. Ειδικότερα επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος αναφορικά με την διαχείριση και αξιοποίηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF), τους τομείς της οικονομίας και τα έργα που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι χρηματοδοτήσεις, στις τάσεις στον τομέα ακινήτων καθώς και σε επιμέρους τομείς τραπεζικής όπως το wealt management κλπ.

Αναλυτικότερα, όπως επισήμαναν τα στελέχη της Alpha Bank οι παρουσιάσεις στους επενδυτές επικεντρώνονται στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και στα προσδοκώμενα έσοδα από την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα κατά 8 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2024, εκ των οποίων τα 5 δισ. ευρώ αναμένεται να χορηγηθούν στο πλαίσιο του RRF. Τα έσοδα αναμένεται να ενισχύσουν τον Δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων της Alpha Bank κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες με στόχο η συνολική απόδοση RoE να ανέλθει στο 10% το 2024, έναντι προσδοκώμενης απόδοσης 7% περίπου το 2022.

Όπως έχει επισημάνει και ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, η βούληση της Alpha Bank να στηρίξει την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, είναι δεδομένη και διατυπώνεται με μεγάλη σαφήνεια στο ανανεωμένο στρατηγικό της σχέδιο, που μεταξύ άλλων προβλέπει την άντληση κεφαλαίων ύψους 800 εκατ. ευρώ από τους μετόχους της και τις αγορές κεφαλαίων. Σημειώνοντας ότι η έγκαιρη εξασφάλιση του αναπτυξιακού κεφαλαίου που αναμένεται να διαθέσει η τράπεζα μέσα στα επόμενα χρόνια, θα της επιτρέψει να επιτύχει νωρίτερα τους στόχους κερδοφορίας της, θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της δομής και στην εφαρμογή της μερισματικής της στρατηγικής.

Η επερχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπως τόνισαν τα επιτελικά στελέχη της τράπεζας θα προσφέρει στην τράπεζα την αναγκαία ευελιξία για τη χρηματοδότηση έργων υψηλής αξίας, επιτρέποντάς της να είναι επιλεκτική ως προς το προφίλ κινδύνου/κερδοφορίας τέτοιων έργων, και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών της απαιτήσεων, σε όλο τον ορίζοντα του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η Alpha Bank θα έχει ένα μερίδιο τουλάχιστον 25% των χρηματοδοτήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και μάλιστα ποιοτικών έργων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξης της χώρα μας.

Την ίδια ώρα κατά της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank φέρεται να τάσσεται η Paulson & Co., αναφέρει η Wall Street Journal, σε αποκλειστικό δημοσίευμά της, επικαλούμενη πηγές της.

Ο Paulson υποστηρίζει ότι η ΑΜΚ δεν είναι αναγκαία και ότι η Alpha Bank μπορεί να υλοποιήσει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χωρίς να χρειασθεί πρόσθετα κεφάλαια. Ομως ο πραγματικός λόγος της άρνησης του είναι άλλος: Δεν θέλει να εισφέρει  περίπου 43 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο τωρινό ποσοστό συμμετοχής του, ούτε θέλει να δεί το ποσοστό του να συρρικνώνεται τόσο ώστε να μην έχει κανένα “λόγο” στις αποφάσεις και τις κινήσεις της τράπεζας.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής έχει γνωστοποιήσει την απόφαση του να καταψηφίσει την πρόταση για ΑΜΚ, διαφωνώντας με τη “δομή”  της αύξησης, η οποία δεν του επιτρέπει να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό του, ούτε να πουλήσει “δικαιώματα”- καθώς δεν ισχύει δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Στην Alpha Βank δεν… “φόρεσαν πλερέζες” για την απόφαση του Paulson – το αντίθετο μάλιστα: Εχοντας διασφαλίσει την κάλυψη της ΑΜΚ από διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια και εγχώριους επενδυτές και με συμμετοχή του ΤΧΣ (11%), μάλλον ως θετική εξέλιξη βλέπουν τη μείωση του ποσοστού του Αμερικανού μεγαλοεπενδυτή, ο οποίος προσπαθεί να “παίξει σε πολλά ταμπλό” στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.