Ενθαρρυντικές βελτιώσεις δείχνουν τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της ΕΤΕ ΒΑΝΚ

Η Εθνική Τράπεζα δημοσίευσε ένα καλό σύνολο αποτελεσμάτων, με τα βασικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν να δείχνουν ενθαρρυντικές βελτιώσεις.

  • Μείωση NPEs με τη βοήθεια πωλήσεων (Symbol).
  • NPEs στο 38,9% με κάλυψη 58,6% έναντι 40,9% και 59,1% q-o-q.
  • CET-1 στο 15,7% έναντι 16,1% το Q4: 18.

Σημαντική αύξηση από τα έσοδα από συναλλαγές (€ 100 εκατ.) Διατηρήθηκε στα μαύρα εκτός από το VRS. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε € 42εκ.

  • Tangible book at 4,933
  • shares trade at 38.5% of TBV.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσματα έναντι των εκτιμήσεών μας: 

NBG

Act

Act

Act

Overview

Est.

 

(In Million Euro)

1Q18

4Q18

1Q19

QoQ

YoY

1Q19

vs Est.

NII

289

269

290

7.8%

0.3%

284

2.1%

Fee income

62

66

59

-10.6%

-4.8%

62

-4.8%

Trading Income

36

-26

122

569.2%

238.9%

35

248.6%

Insurance/Other Income

-11

-5

-21

-320.0%

-90.9%

0

Total income

376

304

450

48.0%

19.7%

381

18.1%

Operating costs

-231

-267

-205

23.2%

11.3%

-210

2.4%

Pre-provision-profits

145

37

245

562.2%

69.0%

171

43.3%

Provisions

-120

-60

-103

-71.7%

14.2%

-98

-5.1%

Other results

1

-4

-7

-10

PBT

26

-27

135

600.0%

419.2%

63

114.3%

Corporate taxes

-6

10

4

-60.0%

166.7%

5

-20.0%

Net profit (continued)

20

-37

131

454.1%

555.0%

58

125.9%

Discontinued operations

24

-77

21

127.3%

-12.5%

25

Net profit

44

-114

152

233.3%

245.5%

83

83.1%

Minorities & Pref Shares

-10

-7

-10

-42.9%

0.0%

-7

Attributable net profit

34

-121

142

217.4%

317.6%

76

86.8%

Print Friendly, PDF & Email