Entersoft: Στα 8,20 ευρώ η τιμή στόχος από την Eurobank Equities – Σύσταση αγορά

Με τη σύσταση της αγοράς (Buy) και την τιμή στόχο στα 8,20 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της Entersoft η Eurobank Equities και τοποθετεί την μετοχή στις κορυφαίες επιλογές της μεταξύ των ελληνικών μικρής κεφαλαιοποίησης, προσδοκώντας να επωφεληθεί από την ψηφιακή μετάβαση.

Η Eurobank Equities θεωρεί ότι η μετοχή προσφέρει  μια καλή ευκαιρία, καθώς η τρέχουσα αποτίμηση παραμένει χαμηλότερη από αυτή των κορυφαίων στην κατηγορία ομοτίμων.Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή η Entersoft είναι μια κορυφαία ελληνική εταιρεία λογισμικού που ασχολείται με την ανάπτυξη και διανομή επιχειρηματικού λογισμικού και την παροχή στήριξης.

Ο όμιλος διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων, που κυμαίνονται από πλήρως ενσωματωμένα συστήματα ERP έως εξειδικευμένες αυτόνομες μονάδες και μια διαφοροποιημένη ομάδα πελατών, χωρίς σημαντική έκθεση σε κανέναν συγκεκριμένο τομέα.
Λειτουργεί τόσο με άδεια χρήσης και συντήρησης όσο και μοντέλο SaaS, συνδυάζοντας την ευελιξία του SaaS με τα ανώτερα περιθώρια κέρδους που απολάμβαναν αρχικά οι λύσεις on-premise.

Αυτό το ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο συμβολαίων εκδηλώνεται σε μια σημαντική επαναλαμβανόμενη βάση, στο 60% περίπου των εσόδων του ομίλου.

Η εγχώρια αγορά επιχειρηματικού λογισμικού δεν έχει δείξει σημάδια επιβράδυνσης από την έναρξη της πανδημίας, ενισχυμένη από την ευρεία ζήτηση για ψηφιοποίηση και 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε διαθέσιμη χρηματοδότηση για τέτοια έργα (δηλαδή RRF, διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ).

Η Eurobank Equities αναμένει να παραμείνει ισχυρή εγχώρια ζήτηση μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενη από παράγοντες όπως η ανάγκη για αναβαθμίσεις παλαιούχων συστημάτων ERP και τα χαμηλά επίπεδα υιοθέτησης λύσεων SaaS που βασίζονται σε cloud.

Αναμένει ότι η ανάπτυξη κορυφαίας γραμμής θα συμπληρωθεί από τη ρουμανική αγορά, όπου η πρόσφατη εξαγορά του Λογισμικού BIT παρέχει έκθεση σε μια βιομηχανία λογισμικού που εκτιμάται στο 70% του μεγέθους αυτής στην Ελλάδα.

Στο 17% τα έσοδα CAGR για την περίοδο 2023-26

Η Entersoft είδε τα έσοδά της να επαναπροσδιορίζονται στα 29,6 εκατ. ευρώ το 2022, σε επίπεδα >90% υψηλότερα από το 2019, κυρίως λόγω της οργανικής ανάπτυξης (δηλαδή επέκταση της πελατειακής βάσης, cross-selling/upselling).

Για το μέλλον, η Eurobank Equities εκτιμά CAGR εσόδων 17% έως το 2026, αντανακλώντας τις προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση σε νεοαποκτηθέντες λύσεις, αυξανόμενη διάθεση για πολυπλοκότητα πληροφορικής στην Ελλάδα και συνεχή θετική δυναμική για εξειδικευμένες λύσεις.

Με βάση αυτό βλέπει υψηλότερα κατά 19% τα EBITDA CAGR κατά την ίδια περίοδο, μεταξύ των ισχυρότερων προφίλ ανάπτυξης στον χώρο λογισμικού της ΕΕ.

Ο ισολογισμός προσφέρει ευελιξία στην κατανομή κεφαλαίων

Χάρη στην ισχυρή του ικανότητα δημιουργίας μετρητών, ο όμιλος παραμένει άνετα ταμειακά θετικός και προβλέπεται να κλείσει το 2023 με καθαρή ταμειακή θέση 2 εκατ. ευρώ, παρά την ιστορικά υψηλή δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών τα τελευταία 2 χρόνια.
Αν και το μοντέλο δεν προϋποθέτει περαιτέρω ανάπτυξη βάσει εξαγορών, ο σταθερός ισολογισμός της Entersoft παρέχει άφθονο περιθώριο για αυξημένες συναλλαγές, οι οποίες εναλλακτικά θα μπορούσαν να εκδηλωθούν σε μεγαλύτερες αποδόσεις στους μετόχους.

Αποτίμηση

Παρά την απόδοση +70% το 2023, οι μετοχές της Entersoft δεν έχουν επαναξιολογηθεί σημαντικά καθώς η αύξηση EBITDA κατά >30% κατά τη διάρκεια του έτους (κατά την εκτίμηση της Eurobank Equities) συνοδεύτηκε από υγιή δημιουργία μετρητών, αφήνοντας τη μετοχή στο 12x σε όρους EV/EBITDA με βάση τις εκτιμήσεις του 2024.

Θεωρεί ότι οι μετοχές προσφέρουν μια καλή ευκαιρία, καθώς η τρέχουσα αποτίμηση παραμένει χαμηλότερη από αυτή των κορυφαίων στην κατηγορία ομοτίμων.

Η αποτίμησή της βασίζεται σε DCF (8,9% WACC), αποτιμώντας ουσιαστικά τον όμιλο σε 16x σε όρους EV/EBITDA, ακόμη με discount έναντι ομότιμων εταιρειών υψηλότερης αξίας στο λογισμικό της ΕΕ.

Τέλος, η Eurobank Equities τοποθετεί την Entersoft στις κορυφαίες επιλογές της μεταξύ των ελληνικών μικρής κεφαλαιοποίησης, προσδοκώντας να επωφεληθεί από την ψηφιακή μετάβαση.