Entersoft: Μέρισμα € 0,04275 €/μετοχή ενέκρινε η ΕΓΣ

Τη διανομή κερδών συνολικού ύψους €1.350.000, ήτοι €0,045 ανά μετοχή (€0,04275 καθαρό), αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Entersoft, η οποία συνήλθε την 1η Δεκεμβρίου.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 4η Δεκεμβρίου, ενώ η καταβολή τους ξεκινά από τις 10 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εταιρική ανακοίνωση, “η”ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:30, η οποία λόγω έξαρσης της πανδημίας COVID-19, έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.214.905 μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,38% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή κερδών από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 συνολικού ύψους 1.350.000 €, ήτοι 0,045 € ανά μετοχή. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Επιτευχθείσα απαρτία: 77,38 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 23.214.905. Έγκυρα 23.214.905.\

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 23.214.905 (77,38 % επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων)

Κατά:0 (0,00%)

Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)”