ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ: Αποτέλεσμα υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης 11.7.2024

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης 11.7.2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ UNITY HOLDING COMPANY

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης 11.7.2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ UNITY HOLDING COMPANY

ΕΝΤΕΡ