Ενταξη της Entersoft στο πρόγραμμα επιδοτούμενης ανάλυσης της Eurobank Equities

H Entersoft εντάσσεται στο πρόγραμμα επιδοτούμενης ανάλυσης της Eurobank Equities, συντασσόμενη με την προσπάθεια για μετεξέλιξη του μοντέλου ανάλυσης στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε από την οδηγία MIFID II, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η έκθεση περιγράφει διεξοδικά τις δραστηριότητες του Ομίλου Entersoft, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας (μεγάλο ποσοστό επαναλαμβανόμενων εσόδων, διαφοροποιημένη έκθεση σε κλάδους, ευρεία γκάμα προϊόντων), στοιχεία που ενισχύουν την προσδοκία για συνέχιση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξής της.
  • Eνώ παράλληλα αναφέρεται και στους πολλαπλούς πυλώνες ανάπτυξης της αγοράς λογισμικού τα επόμενα χρόνια (π.χ. περιορισμένη διείσδυση, γενική τάση για ψηφιοποίηση, στροφή στην ηλεκτρονική τιμολόγηση) καθώς και στη σημαντική ευκαιρία που παρουσιάζεται ενόψει των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.