Ενίσχυση με 9,5 εκατ. ευρώ του ΕΟΔΥ από την Περιφέρεια Αττικής

H Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με 9,5 εκατ. ευρώ αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την προμήθεια βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού και την αναβάθμιση – ανάπτυξη νέων μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ λόγω της πανδημίας COVID-19.

Στόχος είναι τα εργαστήρια να καταστούν ικανά να ανταποκριθούν στις τρέχουσες διαγνωστικές ανάγκες, αλλά και στην επιδημιολογική επιτήρηση μεταδοτικών και άλλων εξαιρετικά επικίνδυνων απειλών για τη δημόσια υγεία με πλήρη αξιοπιστία.

Η σχετική πρόσκληση προϋπολογισμού περίπου 9,5 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.

Με αφορμή τη δράση ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης επισήμανε: «Αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, προωθούμε δράσεις που θα ενισχύσουν καθοριστικά τις δημόσιες δομές, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και συμβάλλουμε στην καλύτερη προάσπιση της δημόσιας υγείας. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στην εθνική μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ζωής των πολιτών».