Ενισχύεται ο ρόλος του ΟΛΘ – Έλαβε άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα

Ως αξιόπιστος και ασφαλής επιχειρηματικός εταίρος στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα αναγνωρίζεται ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), καθώς έλαβε έλαβε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο του στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Ο στρατηγικός ρόλος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην ανάπτυξη της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενισχύεται περαιτέρω με ασφαλείς και αξιόπιστες διαδικασίες τελωνειακού ελέγχου που πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια», υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε.

Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (Authorized Economic Operator-AEO) για την Ασφάλεια και Προστασία απολαμβάνουν μια σειρά από οφέλη, όπως η ταχύτερη διεκπεραίωση τελωνειακών συναλλαγών και η διεθνής αναγνώριση μέσω των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Η άδεια ΑΕΟ χορηγείται σε οικονομικούς φορείς που τηρούν συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια σχετικά με τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία, την αξιοπιστία των λογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων τους, την πληρότητα και την ορθότητα των εσωτερικών λειτουργικών τους διαδικασιών, την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας που έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησής τους όσο και σε σχέση με τους επιχειρηματικούς τους εταίρους.